Belimo Tree

Belimo jest jednym z wiodących producentów napędów w dziedzinie kontroli klimatu.
Loxone Belimo Tree jest interfejsem do integracji do 16 urządzeń Belimo MP-Bus. Dzięki natywnej integracji MP-Bus, produkty Belimo stają się natywnym członkiem Loxone Config i Miniservera.

Arkusz danych Belimo Tree

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy/biały) i przewody komunikacyjne Tree (zacisk zielony/biały).

Podłącz pomarańczowy przewód MP-Bus do przyłączy MP-Bus. GND przyłączy MP-Bus musi być połączona z GND Belimo Tree.

Podczas gdy zasilanie 24VAC jest możliwe dla wielu urządzeń MP-Bus, Belimo Tree może być zasilane tylko 24VDC.

Po włączeniu zasilania dioda LED zacznie po chwili migać na pomarańczowo, o ile okablowanie jest prawidłowe (połączenie z Tree Extension / Miniserverem jest nawiązane).


Uruchomienie

Następnie wykonaj procedurę parowania


Uruchomienie urządzeń Belimo

Istnieją 3 sposoby wprowadzania urządzeń Belimo:

Jeśli urządzenia Belimo są adresowane poprzez Belimo App, ich adres i numer seryjny jest wprowadzany we właściwościach:

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Belimo.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Belimo Tree Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
- -
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree - -
Zasilanie MP-Bus Określa, czy zasilanie magistrali MP-Bus jest aktywne - -
Cykl aktualizacji stanu urządzenia [s] Czas cyklu aktualizacji stanu określonego urządzenia Belimo w sekundach (10 - 600) 10...600 10
Dokumenty

Arkusz danych Belimo Tree
Wejścia, wyjścia, wartości stanu i komunikaty o błędach