Belimo Air

Belimo jest jednym z wiodących producentów napędów w dziedzinie kontroli klimatu.
Loxone Belimo Air jest interfejsem do integracji do 16 urządzeń Belimo MP-Bus. Dzięki natywnej integracji MP-Bus, produkty Belimo stają się natywnym członkiem Loxone Config i Miniservera.

Arkusz danych Belimo Air

Spis treści


Montaż

Zainstaluj urządzenie w odpowiedniej skrzynce instalacyjnej.

Podłącz zasilanie (zacisk pomarańczowy/biały).

Podłącz pomarańczowy przewód MP-Bus do przyłączy MP-Bus. GND przyłączy MP-Bus musi być połączona z GND Belimo Air.

Podczas gdy zasilanie 24VAC jest możliwe dla wielu urządzeń MP-Bus, Belimo Air może być zasilane tylko 24VDC.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włączeniu zasilania. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie wykonaj procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Uruchomienie urządzeń Belimo

Istnieją 3 sposoby wprowadzania urządzeń Belimo:

Jeśli urządzenia Belimo są adresowane poprzez Belimo App, ich adres i numer seryjny jest wprowadzany we właściwościach:

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Belimo.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Belimo Air Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - -
Zasilanie MP-Bus Określa, czy zasilanie magistrali MP-Bus jest aktywne - -
Cykl aktualizacji stanu urządzenia [s] Czas cyklu aktualizacji stanu określonego urządzenia Belimo w sekundach (10 - 600) 10...600 10
Dokumenty

Arkusz danych Belimo Air
Wejścia, wyjścia, wartości stanu i komunikaty o błędach