Loxone zaoszczędził prawie 8 tys. zł w swoim biurze. Zobacz jak!

Karolina Lukosek
22. listopada 2023 in Kulisy

Mamy prosty sposób, aby osiągnąć maksymalne korzyści z inteligentnej automatyki budynkowej. Na własnym przykładzie pokażemy rozwiązania, dzięki którym będziesz w stanie zaoszczędzić nie mniej niż 30% rocznie w swoim biurze, nie rezygnując przy tym z komfortu swoich pracowników.

Biuro Loxone w Warszawie

Tu pojawia się rozwiązanie Loxone

Nasze oświetlenie bazuje na wykrywaniu obecności w pomieszczeniu i natężeniu światła naturalnego. Standardowe oświetlenie stosowane w biurach jest zawsze włączone w godzinach pracy i nie posiada możliwości ściemniania.

Gdyby w naszym biurze występowało standardowe oświetlenie zużywalibyśmy około 1 kW energii co godzinę w czasie naszej pracy. Pracujemy w systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00 – 23:00, więc dałoby to około 16 kWh na dobę (1 kW *16 h = 16 kWh).

Dzięki naszym ściemnialnym oprawom jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii aż o 50%.

Jak to robimy?

Ustawiamy oświetlenie na 80% jasności oraz ustalamy, że lampy włączą się dopiero wtedy, gdy czujniki wykryją naszą obecność i wartość luksów w pomieszczeniu spadnie poniżej 40 lx. Przy takim skonfigurowaniu oświetlenia w pochmurny dzień nasze średnie zużycie energii wynosi około 8 kWh, co daje nam 50-procentową redukcję zużywanej energii.

Konsumpcja kWh w biurze Loxone w Warszawie

Podsumowując:

Standardowe rozwiązanie:

16 kWh * 5 dni pracy * 48 tygodni pracy = 3840 kWh

Nasze rozwiązanie:

8 kWh * 5 dni pracy * 48 tygodni pracy = 1920 kWh

Inteligentne zarządzanie centralą wentylacyjną = oszczędności

Opomiarowanie pracy centrali wentylacyjnej pozwoliło nam dostrzec znaczne marnotrawstwo energii.

Brak inteligentnego zarządzania centralą oznaczał, że urządzenie przez cały czas, nawet w stanie bezczynności, zużywało min. 1,9 kW.

Ogrzewanie i chłodzenie biura początkowo opierało się na harmonogramie, ale gdy zdaliśmy sobie sprawę z tych strat, wprowadziliśmy sterowanie przepływem powietrza w oparciu o obecność w pomieszczeniach i aktualny poziom CO2.

Oznaczało to, że w nocy centrala w stanie spoczynku zużywa tylko 0,3 kW.

Zauważyliśmy również, że klimatyzacja jest wystarczająco szybka, aby schłodzić lub ogrzać nasze sale konferencyjne zaraz po rozpoczęciu spotkania, co doprowadziło do znacznej oszczędności energii.

Na poniższym wykresie przedstawiamy, jak zmieniło się nasze zużycie energii po wprowadzeniu zmian:

Dzienne zużycie energii przez HVAC w biurze Loxone

Nasze biuro jest puste między 00:00 a 7:00 oraz w weekendy.

Bez zarządzania energią zużywalibyśmy:
1,9 kW * [(7 h * 250 dni pracy) + (24 h * 115 dni wolnych od pracy)] = 8569 kWh

Z automatyką Loxone zużywamy:
0,3 kW * [(7 h * 250 dni pracy) + (24 h * 115 dni wolnych od pracy)] = 1353 kWh

Podczas nieobecności w biurze zmniejszamy zużycie energii przez centralę wentylacyjną o ponad 80%.

Gniazdka

W naszym biurze pracuje 10 osób, co oznacza 10 laptopów i 10 monitorów podłączonych do gniazdek elektrycznych 24/7.

Dzięki naszym pomiarom wiemy, że w trybie czuwania stale zużywalibyśmy około 22 W. Oczywiście nie mogliśmy na to pozwolić, więc gdy tylko ostatni pracownik opuszcza biuro wyłączamy wszystkie stanowiska pracy.

Jakie są nasze oszczędności w ciągu roku? Liczby mówią same za siebie:

0,022 kW * [(14 h * 250 dni pracy) + (24 h * 115 dni wolnych od pracy)] = 137,7 kWh

137,7 kWh zostaje zredukowane do 0 kWh w ciągu roku.

Lodówki na napoje

Nawet pozornie niewielkie zużycie energii może z czasem generować duże koszty. Prostym przykładem są lodówki na napoje. W naszym biurze posiadamy lodówki, których czas pracy jest uzależniony od naszej obecności w biurze.

Oszczędności z lodówek - wykres

Dzięki włączaniu ich o 10:00 i wyłączaniu o 17:00 zużywamy tylko około 5 Wh dziennie. W porównaniu do pozostawienia ich włączonych 24/7 przy stałej mocy byłoby to około 45 W.

Zobaczmy, jak to wygląda, gdy działają cały czas:
0,045 kW * 24 h * 356 dni w roku = 394,2 kWh

Jak to wygląda w naszym rozwiązaniu:
0,005 kWh * 250 dni pracy = 1,25 kWh
Teraz widzimy, że zaoszczędziliśmy blisko 99,5%.

Podsumowując: zarządzanie energią to realny wpływ na koszty

Obliczenia obliczeniami, ale najlepiej pokazać efekty w przejrzystej tabeli.

Tabela 1 pokazuje rzeczywiste korzyści finansowe, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki optymalizacji w ciągu roku.
Tabela 2 obrazuje nam, jak zmieniło się zużycie energii elektrycznej po wprowadzeniu zmian w zarządzaniu energią.

tab 1. Rzeczywiste oszczędności finansowe w ciągu roku po wprowadzeniu optymalizacji energetycznej w biurze Loxone

Oszczędności finansowe osiągnięte dzięki Loxone w ciągu roku
tab 2. Zużycie energii elektrycznej zaraz po wprowadzeniu zmian w zarządzaniu energią*.

*Zarządzanie energią wprowadziliśmy w lipcu.

Zużycie energii elektrycznej przed i po zastosowaniu Loxone
Jeśli porównamy pobór energii elektrycznej na przełomie ośmiu miesięcy to:

(4274 kWh – 2972 kWh) / 4274 kWh = ~ 30%.

Należy również uwzględnić fakt, że w lipcu i sierpniu mieliśmy wiele ciepłych dni z temperaturami powyżej 28°C. Oznacza to, że klimatyzacja była używana intensywniej niż w miesiącach wiosennych, a mimo to zużycie energii elektrycznej jest wyraźnie niższe.

Przestań marnować swoje pieniądze, zastosuj sprawdzone rozwiązania, na które zasługuje twoje biuro!

Czy wiesz, że…

Dzięki Loxone jesteś w stanie realnie wpłynąć na ekologię poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej? Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych!

Ponadto dzięki automatyzacji zyskasz również wiele innych interesujących funkcji, takich jak inteligentny system audio lub zacieniania. Z Loxone ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Chcę wdrożyć podobne rozwiązania!

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny projektu automatyki do twojego budynku lub zostań instalatorem Loxone w zaledwie kilku krokach!

A

Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A

Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.