Touch Nightlight Air

Technické informace, návod a pokyny k instalaci, konfiguraci a ovládání Touch Nightlight Air a souvisejícího funkčního bloku.

Quick Start Guide

Napájení:

Touch Nightlight Air
Touch Nightlight Air je napájen z dodaného USB adaptéru. Používejte pouze originální napájecí adaptér.

Zprovoznění:

Podrobný popis uvedení zařízení Touch Nighlight Air do provozu najdete zde.

Vstupy

Označení Popis Typ Rozsah jednotek
T5 Kombinovaný vstup tlačítek T5. T5
Vstup 1-5 Tyto vstupy jsou ve výchozím nastavení skryté a mohou být zobrazeny prostřednictvím vlastností zařízení. Digitální 0/1
Vstup 6 Tento vstup je řízen horním prostředním tlačítkem na Touch Nightlight Air. Digitální 0/1

Výstupy

Označení Popis Typ Rozsah jednotek
Smart aktor RGBW Kombinovaný výstup Smart aktoru. K dispozici pouze v případě, že je vlastnost Typ aktoru na zařízení nastavena na hodnotu ‚Smart‘. Tento výstup umožňuje realizovat světelný budík v kombinaci s Ovládáním osvětlení. Smart aktor
Dimmer RGB Kombinovaný výstup RGB. K dispozici pouze v případě, že vlastnost Typ aktoru na zařízení je nastavena na hodnotu Standard. RGB
Dimmer WW Výstup Dimmeru pro WW. K dispozici pouze v případě, že vlastnost Typ aktoru na zařízení je nastavena na hodnotu Standard. Analog 0…100
Teplota Je-li použit, přepne se displej Touch Nightlight Air každých 5 sekund mezi teplotou a časem. Analog -9..99
Status LED Tento výstup ovládá horní střední LED diodu na dotykovém nočním osvětlení. Digital 0/1

Vlastnosti

Označení Popis
Typ aktoru Výběr typu aktoru Standard nebo Smart. Smart aktor podporuje dynamické doby stmívání a umožňuje změnu barev budíku při použití s blokem Ovládání osvětlení.
Zobrazení vstupů 1-5 Při zaškrtnutí jsou zobrazeny jednotlivé vstupy 1-5.
Akustické potvrzení Akustické potvrzení stisknutí tlačítka.

Funkční blok

Touch Nightlight Air je ovládán skrze blok Budík. Pokud je blok Budík propojen s Touch Nightlight, zobrazí se pro něj statický záznam budíku. Pro nejlepší počáteční nastavení použijte Automatické programování. V tom bude například automaticky naprogramován světelný budík.

Ovládání

Rozložení tlačítek

Funkce budíku

Budík lze aktivovat a deaktivovat pomocí tlačítka budíku. Stavová LED dioda indikuje, zda je alarm právě aktivní nebo neaktivní. Alarm budíku lze deaktivovat přes tlačítko budíku. Je-li během aktivního alarmu stisknuto jiné tlačítko, aktivuje se režim spánku. To je indikováno pulzováním dolní LED.

Nastavení času budíku

Chcete-li změnit čas buzení, stiskněte a podržte tlačítko budíku, dokud se na displeji nezobrazí aktuální čas buzení. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo nastavte dobu probuzení. Pro potvrzení času buzení stiskněte znovu tlačítko alarmu.

Formát času

Při použití 12hodinového formátu času je rozdíl mezi dopolednem a odpolednem označen tečkou na displeji. Formát času lze změnit ve vlastnostech dokumentu projektu Loxone Config.

Jas displeje

Touch Nightlight Air se automaticky přepne do neaktivního režimu po 20 sekundách. Rozlišuje se mezi dvěma jasy displeje (aktivní / neaktivní). Tyto jasy lze také nastavit pomocí vizualizace v aplikaci nebo v Loxone Config na příslušném Bloku Budíku. Je-li to žádoucí, může být při neaktivitě displej deaktivován.

Zobrazení teploty

Pokud je v Loxone Config použit teplotní výstup, při normálním provozu Touch Nightlight Air přepne každých 5 sekund mezi aktuálním časem a aktuální teplotou. Pokud není výstup použit, zobrazí se během normálního provozu pouze aktuální čas.

Technické údaje

Podrobné technické údaje Touch Nightlight naleznete zde.

Dokumenty: