Smart Aktor

Tento typ aktoru „Smart Aktor“ lze použít pro Loxone Tree, Loxone Air, Loxone DMX světelné produkty a Dimmer extension. Nastavit Typ aktoru na Smart Aktor můžete vždy ve vlastnostech jednotlivých zařízení. Standardní aktory mají fixní nárůst stmívání, který lze nastavit pouze v Loxone Configu.

Na druhou stranu Smart Aktor podporuje proměnné časy stmívání. Smart aktor také kombinuje výstupy RGB a WW do jednoho aktoru (LCO), což umožňuje jednodušší nastavení osvětlení. Všechna podporovaná zařízení jsou do programu přidána jako Smart Aktor.

 

DŮLEŽITÉ

Smart Aktory mohou být použity pouze s funkčním blokem Ovládání osvětlení 2. generace dostupný od verze Configu 9.0.9.26 Tento funkční blok automaticky rozezná, zda je použit RGBW nebo WW dimmer.

VÝHODY

  • Snazší konfigurace pomocí Loxone Configu.
  • Volitelné časy prolínání jednotlivých světelných nálad a sekvencí barev, nastavitelné pomocí aplikace.
  • Při používání Smart Aktorů, může být měněna barva světla s nastavitelnou rychlostí změny.
  • Při použití Budíku budete probuzeni postupným rozsvícením světel s volitelnou délkou náběhu.

TYPY AKTORŮ

Lze nastavit v okně Vlastností podporovaných zařízení.

  • Smart – Vytvoří chytrý aktor v závislosti na použitém zařízení RGBW, nebo pouze WW/Dimmer
  • Smart jednokanál – Vytvoří jednotlivé kanály dimmeru, které podporují pouze WW dimmery, takto můžou být ovládány 4 nezávislé kanály dimmeru.
  • Standardní – Vytvoří individuální výstupy (RGB+W, nebo pouze WW/Dimmer)
  • Standardní jednokanály -Vytvoří 4 kanály dimmeru
  • PWM – Jendokanály s nastavitelnou PWM frekvencí (Multi extension)

 

Použití

Smart Aktor může být přímo připojený k bloku ovládání osvětlení V2

V záložce Světelné okruhy v okně nastavení Ovládání osvětlení V2, je zvolen „Smart aktor“ jako výstup bloku.

 

Více informací jak používat Smart Aktor naleznete v dokumentaci k funkčnímu bloku Ovládání osvětlení.