Budík

Vytvoří impulzní výstup (Aon) v předem nastaveném čase.
Integrována je také funkce snooze.
Kromě jednotlivých dnů v týdnu můžete definovat vlastní časy budíku pro provozní režimy "Státní svátek", "Dovolená" a "Školní svátky/volný den".
Pro provozní režimy musí být buď vytvořeny odpovídající provozní časy, nebo musí být aktivován výstup příslušného provozního režimu prostřednictvím programové logiky.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ca Confirm alarm Potvrdit budík - 0/1
S Start snooze timer Impuls nastaví výstup (bzučák) na 0 a spustí časovač snooze na dobu trvání parametru (Sd).
Další impuls během aktivního časovače snooze znovu spustí časovač.
- 0/1
DisA Disable alarm entries Deaktivuje všechny záznamy budíku. - 0/1
Tg Toggle Zapne/vypne položku budíku 'Výchozí budík'.
Pulz během aktivního budíku ukončí budík.
- 0/1
Set Set alarm time for default alarm Definováno minutami po půlnoci (např. 360 min = 06:00) min 0...1439
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Aon Pulse on alarm start Puls při spuštění poplachu - 0/1
Aoff Pulse on alarm end Puls při ukončení poplachu - 0/1
Buzzer Buzzer Zapnuto, když je aktivní zvuk budíku.
Vypnuto během doby odložení.
- 0/1
A Alarm Zapnuto, když je budík aktivní. - 0/1
Pa Pre-alarm Výstup impulsu před budíkem.
Čas spuštění nastavený pomocí parametru (Pat).
- 0/1
Rst Remaining snooze time Zbývající doba odložení s 0...∞
Da Default alarm state Zapnuto, pokud je povolena položka budíku "Výchozí budík". - 0/1
Tna Time of next alarm Vypíše datum a čas příštího alarmu - -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Ukončí budík po uplynutí nastavené doby.
Pokud je aktivováno nastavení "Potvrzení vyžadováno", časovač odložení se spustí po uplynutí doby trvání budíku.
s 0...∞ 120
Pat Pre-alarm time Čas, kdy je spuštěn předpoplach před spuštěním budíku. s 0...∞ 180
Sd Snooze duration Doba trvání funkce Snooze do opětovného spuštění zvuku budíku. s 60...1800 300
Bri Touch Nightlight display brightness inactive Neaktivní jas displeje Touch Nightlight
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
% 0...100 1
Bra Touch Nightlight display brightness active Aktivní jas displeje Touch Nightlight
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
% 0...100 50
As Alarm sound (Touch Nightlight) 1: Hluboké čtyřsměrné pípnutí
2: Vysoké čtyřsměrné pípnutí
3: Hluboké dvousměrné pípnutí
4: Vysoké dvousměrné pípnutí
5: Siréna
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 1...5 1
Asv Alarm sound volume (Touch Nightlight) Hlasitost zvuku budíku (Touch Nightlight)
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
% 5...100 100
Asf Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) 1 = Zvuk budíku se zeslabí na dobu 60 sekund.
0 = Bez zeslabení
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Vlastnosti budíku Upravit čas budíku -
Požadovat potvrzení Pokud je vyžadováno potvrzení, opakuje se budík tak dlouho, dokud není potvrzen -
Nastavit časy buzení

Pomocí zeleného kříže, popř. gumy je možné časy buzení upravovat nebo odstraňovat. Časy buzení je možné nastavit přímo v menu, ale také samozřejmě přes vizualizaci.