Budík

Použijte chytrý dům jako budík (alarm).

Seznámení s funkčním blokem Budík

Vysvětlení základních funkcí inteligentního budíku a seznámení s budíkem.

Úvod

funkcni blok budikFunkční blok „Budík“ vám dovoluje provést libovolnou akci, buď jednou nebo opakovaně, v definované dny a časy. Navíc můžete definovat rozdílné akce pro dny v týdnu a pro svátky nebo dovolenou.

Budík můžete využívat ve dvou režimech:

  • Režim bez nutnosti potvrzení – budík se aktivuje pouze jednou v nastavený čas. Pokud jej nevypnete, vypne se sám po definované době.
  • Režim s nutností potvrzení – funkce opakovaného buzení (snooze). Budík se aktivuje v nastavený čas. Pokud jej nepotvrdíte, odloží se a po definovaném čase se opět aktivuje. Toto bude probíhat tak dlouho, dokud jej nepotvrdíte.

Funkce

Nejprve ze všeho dvakrát klikněte na blok. Otevře se vám okno „Upravit budík“.

upravit budik

Nový budík přidáte stisknutím zeleného plus v dolním levém rohu okna. Zobrazí se vám řádka nového budíku. Nyní můžete přidat označení (například Ranní buzení) a dny a čas, kdy má být budík spuštěn.

Režim bez nutnosti potvrzení

Ve vlastnostech bloku nesmí být zaškrtnuto „Požadovat potvrzení“.

V tomto režimu se budík spustí v nastaveném čase. Na výstupu (QTa) se objeví krátký impuls. Také se aktivuje výstup (Qa), který signalizuje, že je budík aktivní (i pokud je odložen) a výstup (Qar), který signalizuje aktuální stav daného budíku:
1 = budík je aktivní, 0 = budík není aktivní.

Budík můžete ukončit impulsem na vstup (C). Pokud tak neuděláte, budík se sám vypne po uplynutí času v parametru (Ta).
Po ukončení budíku se na výstupu (QTe) objeví krátký impuls a deaktivují se výstupy (Qa) a (Qar).

Režim s nutností potvrzení

Ve vlastnostech bloku zaškrtněte „Požadovat potvrzení“.

V tomto režimu se budík spustí v nastaveném čase. Na výstupu (QTa) se objeví krátký impuls. Také se aktivuje výstup (Qa), který signalizuje, že je budík aktivní (i pokud je odložen) a výstup (Qar), který signalizuje stav daného budíku:
1 = budík je aktivní, 0 = budík není aktivní.

Po uplynutí doby v parametru (Ta) se budík odloží. Nová aktivace budíku nastane po uplynutí času pro odložené buzení (Ts). Během čekání na novou aktivaci je výstup (Qar) deaktivovaný – budík se uživatelsky neprojevuje, a výstup (Qa) je aktivní, neboť budík je aktivní (pouze čeká na opakované buzení).

Čas do opětovného buzení naleznete na výstupu (AQs).

Budík se bude neustále opakovat, dokud jej neukončíte (nepotvrdíte) impulsem na vstup (C).

Opakované buzení můžete předčasně vyvolat impulsem na vstup (Tsc).

Akce před aktivací buzení

Pokud chcete, aby se něco událo před spuštěním budíku (například rozsvítit světla, vytáhnout žaluzie,…) můžete využít výstupu (QTp), na kterém se objeví impuls (Tp) sekund před aktivací budíku.

Další možnosti ovládání

Aktivací vstupu (Dis) zakážete všechny akce bloku.

Výstup (Qar) zobrazuje stav výstupu Budíku: 1 = budík je aktivní, 0 = budík není aktivní.

Výstup (Qa) signalizuje aktivní stav bloku Budík (i pokud je odložen): 1 = budík je aktivní, 0 = budík není aktivní.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.