Správa projektů v Loxone Configu

Po otevření Loxone Configu se zobrazí úvodní stránka, která vám umožní otevřít a spravovat projekty Loxone ve vašem počítači.
K dispozici jsou také další funkce a nástroje.

Správa projektů

 1. Zobrazí seznam všech uložených Loxone projektů s podrobnostmi v pravé části okna.
 2. Vytvoří nový projekt pomocí asistenta projektu.
 3. Otevře plánování projektu.
 4. Otevře Průzkumník souborů a otevře projekty (soubory * .Loxone)
 5. Spustí vyhledávání Miniserverů a zobrazí seznam všech Miniserverů nalezených v síti s podrobnostmi v pravé části okna.
 6. Otevře okno pro ruční připojení k Miniserveru.
 7. Umožňuje vám spravovat a stahovat nový firmware, např. pro Audioserver.
 8. Otevře dialogové okno pro formátování SD karty pro Loxone zařízení.
 9. Umožňuje vám obnovit heslo pro přihlášení do Miniserveru.
 10. Zobrazuje známé chyby této verze programu a dostupná řešení.
 11. Zobrazuje historii verzí se změnami posledních verzí Loxone Config.
 12. Zobrazuje novinky o produktech a softwaru Loxone.
 13. V tomto poli můžete vyhledat konkrétní projekt nebo Miniserver.
 14. Zde jsou uvedeny všechny uložené projekty Loxone nebo nalezené Miniservery.
 15. Otevře vybraný projekt v Loxone Config a umožní programování.
 16. Otevřít další možnosti a otevření umístění vybraného projektu.
 17. Vytvoří nový projekt pomocí asistenta projektu.
 18. Zavře úvodní stránku, otevře se standardní zobrazení Loxone Config.

U projektů, jejichž Miniserver je dosažitelný v interní síti, je Miniserver zobrazen zeleně.
Projekty se šedými Miniservery mohou být přístupné pouze externě nebo v dokumentu chybí interní adresa IP v nastavení Miniserveru.

Asistent projektu

Průvodce projektem vás podporuje při vytváření nového projektu v několika krocích.
Po vytvoření projektu může začít programování.

V prvním kroku vyberete typ Miniserveru:

 

V dalším okně se zadává název projektu a údaje o tvůrci a zákazníkovi:

 

Dále lze definovat potřebné uživatele .
Pro začátek postačuje již uložený uživatel admin, k němu si vytvořte zabezpečené heslo:

Další uživatele lze později vytvořit prostřednictvím správy uživatelů.

 

Poté lze vybrat místnosti požadované pro projekt:

Typ místnosti a oblast jsou relevantní pro různé účely, všechna nastavení lze také upravit později.

Nový projekt je poté otevřen a programování může začít.

 

Zálohy projektu

Pomocí zálohy projektu lze kdykoli vytvořit a uložit zálohy projektu.
Takovou zálohu lze později použít pro obnovení projektu do tohoto stavu.

Nejprve vyberte projekt ve stromu periferií a poté klikněte na Zálohy projektu:

V okně, které je nyní otevřené, lze zálohy otevírat, mazat, obnovovat a vytvářet:

Po kliknutí na tlačítko Vytvořit novou zálohu lze zadat poznámku o aktuálním stavu projektu, poté se záloha uloží pomocí možnosti Vytvořit :

Když se otevře záloha, otevře se v Loxone Config na nové stránce projektu se šedým pozadím a lze ji zobrazit.
Pokud má být projekt nastaven na tento stav zálohy, klikněte na Obnovit:

Záloha se poté přenese do otevřeného projektu, po čemž můžete s tímto stavem pokračovat v práci.