Audioserver

Pozor: Při použití více než jednoho Audioserveru, může dojít k výpadkům sítě od firmware 2.6 pokud jsou v instalaci použity Huawei routery. [EN]

Audioserver Loxone je flexibilní zvukové řešení pro každou budovu.

Společně s Miniserverem lze pro každou místnost volně vybírat hudbu z různých zdrojů. Tímto způsobem je také možné realizovat zvonek, budík, oznámení, i alarmy.

Operační systém a nastavení jsou uloženy na vyměnitelné kartě microSD. Rozhraní LAN umožňuje připojení k Miniserveru a zvukové vysílání z rádio stanic, hudebních služeb na internetu, nebo médií a zařízení v místní síti. K rozhraní USB lze připojit datové nosiče s hudebními soubory.

Na Audioserveru jsou k dispozici dva stereo reproduktorové výstupy, které lze také rozdělit a použít nezávisle na sobě. Integrovaný je také analogový zvukový vstup a výstup, stejně jako digitální SPDIF výstup (elektrický) přes 3,5 mm zdířky.

Prostřednictvím rozhraní Tree Turbo lze každý Audioserver rozšířit pomocí až 10 Stereo Extensionů o další zóny nebo reproduktorové výstupy. Ve větších instalacích vyžadujících více výstupů je nutné použít několik Audioserverů.

Systém je s pomocí bloku Audio Přehrávač v Loxone Configu volně konfigurovatelný. Výstupy reproduktorů lze přiřadit k jednotlivým místnostem v mono nebo stereo režimu. Skupiny mohou být vytvořeny napříč různými místnostmi, takže je zajištěn jednotný hudební zážitek i s otevřenými místnostmi.

U větších místností je více výstupů reproduktorů přiřazeno stejnému funkčnímu bloku audio přehrávače. Každý výstup reproduktoru lze konfigurovat pro výstup signálu levého nebo pravého kanálu nebo downmix obou kanálů.

Datasheet Audioserver

Obsah


Zprovoznění

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájecí zdroj, případně reproduktory a zvukové vstupy/výstupy, pokud je to požadováno. Audioserver je připojen k lokální síti nebo WiFi routeru prostřednictvím LAN portu. Připojte Stereo Extensiony k rozhraní Tree Turbo.
The Příklady zapojení poskytují krátký přehled.

Po připojení na napájení začne Audioserver startovat - to mu trvá cca 1,5 minuty. Nejrpve dochází k rozbalení datového systému na SD kartě - během této fáze zůstávají stavové LED diody zhaslé. Vyčkejte dokud Audioserver plně nenaběhne. To poznáte tak, že stavové LED diody Audioserver začnou blikat střídavě oranžově/zeleně/červeně. V tomto okamžiku je Audioserver připraven na spárování s Miniserverem.

Poté postupujte podle pokynů pro párování s Miniserverem.;


Spárování s Miniserverem

Jakmile je Audioserver v provozu a připojen k síti, lze jej připojit k Miniserveru v Loxone Configu. Připravenost k připojení je signalizována rozsvícením stavové LED diody červeně/zeleně/oranžově.

Pokud tomu tak není, resetujte Audioserver do továrního nastavení.

Chcete-li vyhledat Audioservery, nejprve klikněte v periferiích v Loxone Configu na Audio, a poté na horní lištěVyhledat Audioserver

Všechny Audioservery, které jsou připraveny ke spojení, budou uvedeny v okně, které je nyní otevřené. Hledání může trvat několik minut:

Pokud zde označíte zařízení, bude identifikováno To je indikováno blikající stavovou LED a volitelně také akustickým signálem přes připojený reproduktor. Podle toho můžete zařízení přiřadit a pojmenovat.

Zvýrazněte požadovaný Audioserver a klikněte na Nastavit Audioserver kde přiřadíte Audioserveru pevnou IP adresu. To můžete udělat také prostřednictvím webového rozhraní Audioserveru.

Poté vyberte název, místnost a umístění instalace pro vybraný Audioserver a přidejte jej do programu pomocí tlačítka Naučit zařízení nebo +.

Zařízení, která jsou již v programu, se zobrazí v pravé polovině okna. V případě potřeby je skryjte tlačítkem Skrýt mé zařízení. Zde můžete nahradit stávající zařízení novým zařízením stejného typu z vyhledávání. To je užitečné při výměně zařízení, nebo při přidávání do předem naplánovaného programování. Chcete-li provést náhradu, vyberte zařízení, které se má naučit, a zařízení, které se má vyměnit. Kliknutím na šipku vpravo se staré zařízení v programu nahradí novým.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Přidaná zařízení jsou poté připravena k provozu a jsou k dispozici v periferiích v Loxone Configu.

Audioserver je také kompatibilní s Miniserverem 1. Generace.


Obnovení továrního nastavení, nastavení a aktualizace

Pokud byl Audioserver již spojen s Miniserverem a má být nyní použit v jiné instalaci, musí být propojení uvolněno. Chcete-li Audioserver odpárovat, připojte se k Miniserveru a odstraňte Audioserver ze starého programu. Poté uložte program na Miniserver.

Pokud to není možné, uveďte Audioserver do Továrního nastavení. K tomu je nutné nejprve naformátovat SD kartu v Loxone Configu a následně ji do Audioserveru vložit. Kromě toho je možné uvést Audioserver do továrního nastavení také přes jeho webové rozhraní. Poté zkuste párování s Miniserverem znovu.

Bez tohoto uvolnění není možné Audioserver propojit s jiným Miniserverem!

Webové rozhraní Audioserveru umožňuje síťové nastavení, reset (uvedení do továrního nastavení), a také zobrazení stavu a diagnostiku. Webové rozhraní je dostupné na IP adrese Audioserveru nebo po zadání jeho hostname do vyhledávače. Pokud vyhledáváte Audioserver v Loxone Configu, objeví se ve výsledcích vyhledávání IP adresa, popř. hostname.

Pokud Audioserver ještě nebyl propojen s Miniserverem, jsou přístupové údaje pro webové rozhraní admin/admin.
Je-li Audioserver již propojen, jsou požadována přístupová data uživatele skupiny Plný přístup (administrátoři) připojeného Miniserveru.

Pokud jsou Aktualizace firmwaru k dispozici, může je Audioserver provádět automaticky. K tomu je třeba ve vlastnostech projektu aktivovat automatické aktualizace. Toto nastavení přejímá automaticky Audioserver.

Alternativně lze aktualizaci Audioserveru spustit ručně v Loxone Configu. Chcete-li to provést, vyberte Audioserver v periferiích a na horním panelu klikněte na tlačítko Aktualizovat firmware Audioserveru. Aktualizaci lze spustit také ve webovém rozhraní Audioserveru.

Další možností je ručně uložit dříve stažený aktualizační soubor (* .upd) pro Audioserver na SD kartu. Krátce nato bude Aktualizace provedena z tohoto souboru.

Pokud v síti není aktivní žádný server DHCP nebo je Audioserver připojen přímo k počítači, je podporováno Link-Local adresování přes Zeroconf. Audioserver a počítač přijmou Link-Local adresu 169.254.x.x, pokud jsou oba nastaveny na DHCP.
Tímto způsobem je možné připojení k Audioserveru i bez sítě. Toto nastavení není vhodné pro normální provoz, ale umožňuje Vám obnovit tovární nastavení například prostřednictvím webového rozhraní Audioserveru nebo ručně přiřadit adresu IP.


Připojení Stereo Extensionu

K Audioserver je možné pomocí rozhraní Tree Turbo připojit až 10 Stereo Extensionů. Délka kabeláže Tree Turbo by celkově neměla přesáhnout 150m. Přípustné jsou následující topologie:

Pro kabeláž lze použít kabel Loxone Tree. Použijte pár zeleno-bílých vodičů pro Tree Turbo a pár oranžovo-bílých vodičů s průřezem 1,5 mm² pro napájení.

Na delší vzdálenosti nebo pro více Stereo Extensionů použijte napájecí zdroj v blízkosti Stereo Extensionu nebo použijte několik kabelů. Alternativně může být použit samostatný napájecí kabel s větším průřezem.

Pokud používáte k napájení Stereo Extensionů separátní zdroje, není nutné vzájemně propojovat GND svorky Tree Turbo kabeláže.

Rozhraní Tree Turbo funguje na jiném technickém základu než Tree rozhraní. Z tohoto důvodu nesmí dojít k jejich propojení! Tree Turbo kabeláž nesmí být v souběhu s ostatními datovými nebo signál-přenášejícími kabely.

Komunikace mezi zařízeními prostřednictvím Tree Turbo je založena na IP, proto se v síti objevují Stereo extensiony a jejich IP adresy.


Přidávání Stereo Extensionů

Chcete-li přidat Stereo Extension, nejprve klikněte na Audioserver v Loxone Config a poté zvolte Vyhledat Stereo Extension.

V okně, které je nyní otevřené, jsou uvedeny všechny připojené Stereo Extensiony, které ještě nejsou zahrnuté v programování:

Pokud zde označíte zařízení, bude identifikováno To je indikováno blikající stavovou LED a volitelně také akustickým signálem přes připojený reproduktor. Podle toho můžete zařízení přiřadit a pojmenovat.

Označte zařízení, zadejte název, místnost a místo instalace a přidejte ho tlačítkem Naučit zařízení nebo + přidejte symbol programování.

Zařízení, která jsou již v programu, se zobrazují v pravé polovině okna. V případě potřeby je skryjte tlačítkem Skrýt mé Stereo Extensiony. Zde můžete nahradit stávající zařízení novým zařízením stejného typu z vyhledávání. To je užitečné při výměně zařízení, nebo při přidávání do předem naplánovaného programování. Chcete-li provést náhradu, vyberte zařízení, které se má naučit, a zařízení, které se má vyměnit. Kliknutím na šipku vpravo se staré zařízení v programu nahradí novým.

Chcete-li změny použít, uložte program v Miniserveru.

Přidaná zařízení jsou poté připravena k provozu a jsou k dispozici v periferiích pod Audioserverem.


Zapojení reproduktů

K Audioserveru nebo Stereo Extensionu lze připojit quadral In-Ceiling 7 reproduktor nebo jiné reproduktory s impedancí 4-8 ohmů.

Výstupy pro reproduktory jsou sice opatřeny ochranou proti zkratu, nesmí se ale spojovat (bridgovat).

Pro správné a dlouhodobé fungování reproduktoru je nutné nastavit typ ve vlastnostech danného výstupu v Loxone Configu.

Pro kabeláž reproduktorů se používají klasické komerční kabely pro reproduktory (dvojlinka). Pod 20 metrů délky doporučujeme minimální průřez 1,5mm², nad 20 metrů potom 2,5mm². Snažte se o co nejkratší kabeláž.

Připojte quadral In-Ceiling 7 reproduktory k výstupům Audioserveru nebo Stereo Extensionu podle následujícího obrázku:

Loxone Speaker (ukončená výroba) smí být připojen pouze způsobem popsaným v jeho datovém listu.

Pro napájení větších nebo výkonnějších reproduktorů lze použít linkový výstup nebo výstup SPDIF pro připojení externího zesilovače.


Pokyny pro montáž reproduktorů

Pro optimální výkon a zvuk musí být reproduktory Quadral In-Ceiling 7 a Loxone Speaker nainstalovány ve vhodné ozvučnici. K tomuto účelu se dokonale hodí Loxone Speaker Back Box do betonu nebo Loxone Speaker Back Box pro snížené stropy.

Ujistěte se, že instalace je pevná a těsná všude kolem a že v krabici nejsou žádné volné cizí předměty, aby nedocházelo k okolnímu hluku.

Loxone Wallspeaker je reproduktor s ozvučnicí a nevyžaduje žádnou montáž. Je buď zavěšen na zeď, nebo umístěn na vhodných místech.

Umístění:Reproduktory by měly být umístěny v místnosti tak, aby bylo dosaženo dobrého stereo efektu v nejčastěji používané poloze poslechu. Aby se zabránilo odrazům zvuku, je třeba dodržovat minimální vzdálenost 50 cm od stěny.

Pro dobrý zvuk doporučujeme naplánovat následující počet reproduktorů na místnost:

1-15m²: 1 reproduktor, 15-20m²: 1-2 reproduktory, 20-40m²: 2 reproduktory, více než 40m²: 4 a více reproduktorů


Rozdělit stereo výstupy

S možností rozdělení stereo výstupu Audioserveru nebo Stereo Extensionu na 2 samostatné kanály lze stereo výstup použít k zaplnění dvou různých místností nebo oblastí vždy jedním reproduktorem. Oba výstupy pak mohou být použity nezávisle na sobě na různých blocích Audio Přehrávač.

Chcete-li kanály rozdělit, nejprve klikněte v periferiích na výstup Audioserveru nebo Stereo Extensionu a poté na tlačítko na horní liště Rozdělit stereo výstup.
V periferiích jsou poté k dispozici dva jednotlivé výstupy.
Pokud chcete oba výstupy znovu kombinovat a vytvořit stereo výstup, klikněte místo toho na tlačítko v horní liště Sloučit do stereo výstupu.

Tímto způsobem lze výstupy konfigurovat pro všechny možné scénáře.

Poznámka: Pokud jsou výstupy oddělené, mezi těmito dvěma kanály je mírný přeslech.
To znamená, že od hlasitosti 65% je signál slyšet i na sousedním kanálu, pokud je vypnutý.
Tento efekt není obvykle patrný v přímo sousedících místnostech, protože při této hlasitosti lze hudbu ze sousední místnosti slyšet také skrz stěny.

Pro rozdělené výstupy nejsou k dispozici možnosti Line Out a SPDIF Out.


Line Out, SPDIF Out

Line Out (zelený konektor) je analogový audio výstup. Na tento výstup je možné připojit AV zařízení, jako zesilovač, mixovací pult nebo aktivní reproduktor s analovovým Line In vstupem. Použijte k tomu 3,5mm konektor na cinchový kabel.

SPDIF Out (černý konektor) představuje digitálně elektrický SPDIF výstup. Na tento výstup je možné připojit AV zařízení, jako např. zesilovač nebo aktivní reproduktor. Použijte k tomu 3,5mm konektor na cinch kabel. Elektrický SPDIF signál se připojuje na levý (bílý) cinch konektor. Propojte tento kontektor s digitálním audio koaxiálním vstupem požadovaného zařízení.

Pro oba výstupy používejte kvalitní stíněné propojovací kabely a kabeláž veďte odděleně od ostatních vodičů.

Line Out a SPDIF je možné aktivovat ve vlastnostech příslušných výstupů:

Jakmile pro výstup vyberete Line Out nebo SPDIF Out, reproduktory tohoto výstupu se vypnou a místo toho se na výstupu objeví Line Out nebo SPDIF Out. Výstupní hlasitost je variabilní a vždy odpovídá hlasitosti, která je aktuálně nastavena na audio přehrávači.

Při rozdělení výstupů není možnost Line Out/SPDIF vidět.


Line In

Line In (modrý konektor) je analogový audio vstup. Na tento vstup je možné připojit např. zařízení s analogovým výstupem nebo sluchátka.

K propojování použijte kvalitní odstíněnou 3,5 koncovku na cinch nebo západkový konektor. Kabláž neveďte v souběhu s ostatními vodiči.

Line In je možné ve vizualizaci zvolit jako zdroj Audio přehrávače.


Konfigurace reproduktorů

Pro většinu místností, kde se zdržují lidé, se používají 2 reproduktory. Výsledkem je dobrý zvuk a postorový stereoefekt.

Pro hodně malé místnosti nebo vedlejší místnosti je často dostačující jeden reproduktor.

Např. 2 stereo výstupy Audioserveru je možné použít pro 2 reproduktory v obývacím pokoji a 2 v ložnici (jeden hraje jako levý, druhý jako pravý - dohromady stereo). Stereo Extension disponuje jedním stereo výstupem, který je možné ale rozdělit na 2 - použití najde tedy současně např. v koupelně a na chodbě (každý reproduktor přitom hraje jako stereo).

Programování a rozdělení do místností se provádí blokem Audio Přehrávač přímo v Loxone Configu. Ten je možný na plochu vložit přes funčkní bloky anebo vytáhnout výstup z periférií a funkční blok se vytvoří automaticky.

Další informace naleznete na Dokumentace bloku Audio Přehrávač.


Příklad zapojení

Následující obrázek ukazuje zjednodušený příklad zapojení s Audioserverem a dvěma Stereo Extensiony:


Stavové LED diody

Levá LED:

Střídavé blikání červená/zelená/oranžová: Připraveno na párování s Miniserverem.

Oranžová bliká: Audioserver ještě není plně nabootovaný nebo není možné se připojit ke spárovanému Miniserveru.

Červená bliká: Žádné připojení k síti

Zelená bliká: Vše Ok, zařízení online.

Zelená/oranžová rychle bliká: Zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.

Nebliká: Překontrolujte napájení a SD kartu. Při prvním startu: Datový systém je nutné nejprve rozbalit na SD kartě - čekejte na dokončení.

V prvních sekundách po připojení na napíjení bliknou obě stavové LED střídavě červeně a oranžově

Pravá LED:

Nepoužívá se.

RJ45 konektor:

Zelená kontrolka LED na portu RJ45 bliká, když je navázáno síťové připojení, a signalizuje přenos dat. Pokud nebliká, není navázáno síťové spojení nebo se Audioserver nepodařilo spustit. Pokud jedna nebo obě kontrolky LED trvale svítí bez připojené zástrčky, znamená to, že je rozhraní poškozené.


Dimenzování zdroje

K napájení doporučujeme použít separátní zdroj, která slouží výhradně k napájení Audiserveru a Stereo Extensionů.

Pro výpočet vhodného zdroje počítejte u Audioserver s min. 72W a u Stereo Extension s min. 36W (v případě, že budou používány výstupy reproduktorů).

Například napájecí zdroj Loxone 10A/240W je dokonale vhodný pro jeden Audioserver a 4 Stereo Extensiony. Napájecí zdroj Loxone 4,2 A/100 W, nejmenší vhodný napájecí zdroj, může napájet např. jeden Audioserver nebo dva Stereo Extensiony.


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Audioserver 1 Digital 0/1
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Typ zařízení Typ zařízení -
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Adresa Adresa nebo hostname Audioserveru
např. 192.168.1.7 nebo LoxoneMusic
-
Při problémech přehrát chybu pomocí TTS Pokud nelze zvolený výstup bezchybně přehrát, bude důvod v této zóně přehrán přes TTS. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Audioserver

Datasheet quadral In-Ceiling 7 Speaker

Datasheet Loxone Speaker (ukončeno)

Datasheet Loxone Wallspeaker