Facility management: Jakou roli v něm hraje Loxone?


13 dubna, 2022 in Preview

„Facility management“ je moderní, zároveň ale těžko uchopitelný pojem. Co všechno zahrnuje, a jak může facility manažerům ulehčit práci inteligentní automatizace s Loxone?

Facility management vs. správa budovy

Facility management můžeme rozdělit na dvě hlavní podkategorie. První se stará o samotné lidi (například zaměstnance) a jejich organizaci. Spadá sem zajištění bezpečnosti, zdraví, stravování, interní logistika, správa zasedacích místností a podobně. Druhá část se věnuje prostoru jako takovému – jeho spravování, využití, údržbě, technologii a technice, energetické správě, úklidu a tak dále. Správa budovy se tak nerovná facility managementu, spíše tvoří pouze jednu ze všech činností.

Facility management – Metoda, jak nejlépe sladit pracovníky, pracovní prostředí a procesy uvnitř organizace. Její aplikací mohou firmy dosáhnout úspor ploch a nákladů ve výši desítek procent.


Facility manager – Zabezpečuje optimální a efektivní řízení všech úkonů tak, aby veškerá zařízení a technologie byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Současně však musí řídit i další služby, které se k budově a jejímu provozu vážou.

*Zdroj: výkladový slovník TZB-info.cz

Loxone – ideální řešení facility managementu:

Zařízení řídí jedna technologie. Vznikne tak ucelený systém s centrálním řízením, který je méně chybový a jednoduchý na správu.

Více technologií v jednom řídicím systému » více funkcí.

Jeden systém řízení na všechny technologie » nižší pořizovací náklady a úspora, větší jednoduchost.

Provozní úspory.

Jednoduchá rozšiřitelnost a tvarovatelnost systému v budoucnu.

Standardizovaný systém umožní kdykoli změnit servisního partnera.

Zpětná vazba a oboustranná komunikace.

Žádné náklady na licence.

Servis a správu budovy zvládne méně lidí. Sníží se tak náklady na lidskou sílu.

A spousta dalších výhod…

V dnešních budovách se koncentruje skutečně obrovské množství technologií, které nejsou nijak centralizované a tím ještě stěžují obsluhu pro facility management. Tohle Loxone mění a pomocnou ruku podává svou inteligentní automatizací budov. Spoustu jednotlivých činností dokáže spojit do jednoho ekosystému. Tím nejen že ulehčí práci facility manažerovi (případně správci domu, SVJ apod.), ale dá mu mnohem více možností, jak řídit procesy efektivněji. Developeři zahrnutím Loxone do projektů zároveň posilují atraktivitu bydlení.

Schéma facility managementu

Konkrétní příklady řešení

Pojďme se tedy podívat na některé dílčí stránky facility managementu a nastínit, jak s nimi Loxone pomáhá:

Měření a regulace (MaR)

Systém se stará o provozní stavy, správnou regulaci teploty, hlídání CO/CO2 v garážích, regulaci techniky (vyhřívání žlabů příjezdových cest, potrubí apod.), hlídání záplavových jímek, požárních klapek atd. Loxone pomáhá snižovat energetické nároky budovy. Systém MaR s ním dostává přesné informace o potřebě natápění bytových jednotek nebo částí budovy a ví, v jaké míře například upravovat teplotu vody.

Přístupový systém

Převážně zajišťuje komunikaci s osobou u vstupních dveří, ale stará se také o přístupy do sektorů, kam mohou jen oprávněné osoby (např. motorické dveře jednotlivých bytů). Je možné i propojení s výtahy nebo garážovými vraty. S Loxone přístupové tablo (v podobě nástěnného tabletu) neslouží jen pro komunikaci s návštěvou nebo klientem. Lze na něm nastavit zónovou regulaci topení, osvětlení nebo sledovat statistiky spotřeby energie. Přístupový systém a správa uživatelů je díky unikátní technologii Trust flexibilní, snadno měnitelná a oprávnění lze během chvíle sdílet s dalšími budovami a pobočkami i třeba na druhé straně republiky.

Stínění
Předokenní žaluzie je potřeba hlídat nejen z důvodu komfortní vnitřní teploty. Musí být v případě silného větru vytaženy, aby nedošlo k poškození, a ovlivňují i energetickou stabilitu tím, že dokáží zastoupit klimatizaci. S Loxone a Meteostanicí se žaluzie nonstop samy regulují podle aktuálních podmínek a ve spolupráci s ostatními technologiemi. Meteostanice navíc sbírá data i pro MaR – Loxone tedy šetří pořizovací náklady svou univerzálností a provozní náklady svými schopnostmi.
Bezpečnost
Facility management má na starosti zabezpečení budovy. S Loxone využije například pohybová čidla nejen pro EZS, ale podle aktuální přítomnosti osob v prostorách se automaticky ovládá vzduchotechnika, osvětlení apod.
Řešení bezpečnosti s Loxone předchází havarijním stavům a při nestandardním chování ihned upozorní na potenciální chybu. Tím je možná včasná reakce a nedojde například k poničení akumulačních nádob nebo k dlouhým únikům vody. Pro příklad – při nízkém tlaku se do topného systému automaticky dopouští voda. Na tuto závadu se přitom běžně přichází až po měsících od jejího vzniku.
V případě požáru systém díky propojení všech technologií zvládne více, než co říká požární předpis. Například vypne rekuperace v bytech a celkově vzduchotechniku v celém objektu, kterou by se šířily nebezpečné zplodiny.
Automatizace dokáže dále monitorovat koncentraci plynů v garážích a v případě potřeby je otevřít. Rozsvěcuje také výstražné tabulky.
Elektromobilita

Nabíjecí stanice pro elektromobily v garážích jsou stále častějším a vyžadovaným prvkem moderních budov. S Loxone nevyžadují samostatný řídicí systém a aplikaci pro uživatele. Ve stejné aplikaci Loxone, v níž obyvatel bytu sleduje a nastavuje teplotu, světla, žaluzie nebo přístup se podívá i na stav nabíjení a spotřeby. Vidí také informaci o celkové spotřebě na elektronabíječce, stejně jako správce objektu.

Dále s Loxone…

Největší výhoda přitom spočívá právě v centralizaci pod jeden systém, jednu řídicí jednotku – Miniserver. To vše s možností vzdáleného nastavení, sledování stavů a diagnostiky. Aplikace ihned informuje odpovědnou osobu, pokud v technologickém zázemí dojde k potížím, poruchám a podobně.

V systému je dále zapojená i fotovoltaika či řízení šedých vod. Na jedné přehledné obrazovce se pak zobrazují hodnoty uspořené energie. Lze integrovat i monitorování senzorů, požárně bezpečnostní řešení, závlahu zeleně nebo zpětné získávání tepla. Hotely si mohou automatizaci propojit s bookingem nebo systémem pro rozúčtování energií apod.

Významným bonusem je, že ze systému, který obstarává pozadí budovy, mohou těžit i sami obyvatelé či zaměstnanci. Byty či komerční prostory mohou získat efektivnější řízení osvětlení, stínění, vytápění, větrání a podobně. Jednotlivé byty si mohou nastavit vlastní režimy a mají přehled stavu i třeba z dovolené. Facility manažer firmy může poskytnout aplikaci zaměstnancům, ti si tak mohou individuálně optimalizovat podmínky na pracovišti. Zároveň má možnost povolit jen některé funkce a nastavení, další jim naopak skrýt, aby nedocházelo k neustálým, neefektivním změnám.

Schéma facility managementu

Promluvme si o vašem projektu

Chtěli byste znát konkrétní přínosy využití Loxone ve vašem projektu? Zanechte nám své kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme!

    • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pavel Lískovec

Branch Manager CZ

+420 380 429 000

Petr Skála

Project Manager

+420 774 665 450

Chci být informován o novinkách