BÚÚÚÚ: PRVNÍ INTELIGENTNÍ FARMA S 6 CHYTRÝMI FUNKCEMI!


8 října, 2013 in Reference

Automatizované farmy, nám dnes známé jako dominující moderní zemědělství, se dostávají do povědomí teprve krátce. Ukážeme Vám nový aspekt využitelnosti Loxone Miniserveru na farmě a šest chytrých funkcí používaných k řízení moderních podniků.

O první inteligentní farmě jsme se dozvědli čistě náhodou (opravdu, čistě náhodou!). Výzva na tomto místě: Prosím oznamte nám, pokud jste udělali něco mimořádného pomocí automatizace Loxone. Inteligentní dům, bazén nebo zahrada,… či právě inteligentní farma není něco, co byste si mohli koupit v regále. Miniserver nabízí opravdu rozmanité a individuální možnosti. Tento příspěvek ukazuje nové možnosti, kterých lze dosáhnout díky našemu srdci domácí automatizace.

První inteligentní farmou v Dolním Rakousku Maria Laach je tamní výkrmna.

Používány jsou následující komponenty:

Vše v chlévě je obvykle ovládáno prostřednictvím Miniserveru, pomocí tlačítka, ale také přes vizualizaci (Webové rozhraní či Loxone App) na iPadu.

FUNKCE:

ZMRZNUTÍ NEHROZÍ

Opatření proti zámraze

Miniserver se postará o to, aby nedošlo k přerušení dodávky vody ani při nízkých teplotách. Inteligentní farma využívá kontrolu proti poškození mrazem.

Cirkulační čerpadlo se vypne při teplotě 5°C. Protizámrazová topení se aktivují při teplotě 0°C. Vlastníkovi chléva přijde dodatečně informační mail oznamující nebezpečí mrazu.

PRYČ S NEČISTOTAMIOvládání farmy - Loxone

Běh čerpadla na hnůj bývá na inteligentní farmě plánován v zásadě jednou denně (pomocí Časovače). Toto může být aktivováno prostřednictvím Vizualizace přes bezplatné App., případně Webového rozhraní, ale také manuálně. Přes vizualizaci může být v manuální režim vybrán směr čerpání (ať už dopředu nebo dozadu) a čas běhu čerpadla.

Další vlastností je automatické přidání dešťové vody k naředění hnoje. Čímž lze předem zabránit poškození způsobenému ucpáním. Pokud by čerpadlo na hnůj nefungovalo tak, jak by mělo, bude majiteli chléva zaslán Email.

AUTOMATICKÉ VĚTRÁNÍInteligentní ovládání zemědělské farmy

Chlév je vybaven Teplotními čidly uvnitř i venku. V případě, že je vnitřní teplota 26 °C a venkovní teplota je současně nižší, postará se automatické otevření oken o ochlazení. Pokud je vítr příliš silný, nahlásí to meteorologická stanice umístěná na střeše zpět na Miniserver a okna se automaticky uzavřou, aby nedošlo k poškození i bez manuálního zásahu.

VODNÍ KOLOBĚH

Inteligentní farma využívá znázornění množství dešťové vody pomocí Vizualizace.  Pokud by měl indikátor hladiny v cisterně na dešťovou vodu zůstat pod limitem, následuje oznámení prostřednictvím mailu. To slouží jako informace k tomu, aby byla manuálně doplněna voda k naředění hnoje, v případě, že není k dispozici dostatek dešťově vody.

KAMERA V CHLÉVĚChytrá farma

Na hospodářství byly zřízeny dvě kamery. Prostřednictvím App. může být například nahlédnuto z gauče do chléva. Hospodář Buchegger nám nastínil případ:

“Pokud přijdou nově koupené jalovice do chléva, chovají se zpočátku poměrně nervózně. Pomocí inteligentní bezpečnostní kamery může večer, v době sledování TV, přes iPad rychle nakouknout do chléva”.

INTELIGENTNÍ OSVĚTLENÍ CHLÉVAInteligentní farma

Tlačítka uvnitř chléva a okolo byla konfigurována pomocí jednokliku, dvoukliku a dlouhodobého stisku. Jedním stisknutím bude v příslušném oddělení chléva světlo zapnuto, popřípadě vypnuto. Dvojím stisknutím budou vypnuta všechna světla a rozsvítí se světlo u vstupu, díky němuž je osvětlena cesta zpět k domu majitele.

VYHLÍDKY DO BUDOUCNA

Plánovaná, ale doposud nezrealizovaná, je kontrola automatu na krmení prostřednictvím Miniserveru. Pomocí časového spínače by mělo být do celé automatizace zahrnuto další plánování potravy. Před tím, než bude stisknuto tlačítko pro krmení nebo start krmících automatů, budou záklopky uzavřeny. Otevřou se teprve v předem nadefinovaném čase. V případě poruchy by měl být zemědělec opět informován mailem.

Máte otázky k provedení Vašich chytrých projektů, které děláte pomocí Loxone? Kontaktujte nás či naše Partnery! Rádi Vám pomůžeme s realizací.

Jak již bylo uvedeno výše, informujte nás, pokud jste implementovali nějaké funkce pomocí Loxone Miniserveru a doposud jste o nich nikde nečetli.

Chci být informován o novinkách