Obnovení původního stavu Miniserveru

Může se stát, že se nebude možné připojit k Loxone Miniserveru. Co teď? Jednoduše naformátovat!

Loxone Musterkoffer

Obnovení Miniserveru do původního stavu

V případě, že se nebudete moci připojit ke svému Miniserveru (například zapomenuté heslo), můžete kdykoliv Váš Miniserver uvézt do původního stavu.


Verze Miniserveru a konfiguračního software jsou vždy totožné. Pokud budete obnovovat nastavení Miniserveru, verze bude odpovídat verzi konfiguračního software.

K tomu, abyste mohli provézt obnovení, budete potřebovat SD kartu z Vašeho Miniserveru, konfigurační software a také micro SD adaptér pro načtení karty v PC.


Loxone SD karty byly důsledně testovány při komunikaci s Miniserverem. Doporučujeme používat právě tyto karty. Podporovány jsou SD karty s kapacitou 2-16GB.


Uložte si prosím Vaší konfiguraci (LoxPLAN) předtím, než začnete Miniserver obnovovat.

1) Vyjměte SD kartu z Miniserveru a vložte jí pomocí adaptéru do Vašeho PC

Umístění SD karty

2) Spusťte konfigurační software a zvolte možnost Údržba -> Formátovat SD kartu

3) Vyberte zařízení, ve kterém se SD karta nachází

4) Zvolte správnou cestu k aktualizačnímu souboru (pokud jste program řádně nainstalovali, měla by být defaultně vyplněna)

5) Klikněte na možnost formátovat

6) Potvrďte formátování stiskem na "Ano"

7) U otázky, zda chcete zachovat původní nastavení, zvolte možnost "Ne". Pouze takto bude obnoveno původní nastavení.


Po naformátování SD karty ztratíte všechna data uložená na paměťové kartě! Miniserveru bude znovu přiřazena adresa pomocí DHCP serveru a nebo se obnoví původní nastavení na adresu 192.168.1.77.