Zwroty (RMA)

Prosimy zapoznać się z następującymi informacjami odnośnie do sposobu postępowania przy zwrotach towarów. Ich przestrzeganie umożliwi nam szybkie zakończenie procedury zwrotu.

1. Nawiązanie kontaktu

Jeśli w jednym z naszych produktów przypuszczasz wadę, prosimy o kontakt:

telefoniczny pod numerem:  +48 22 295 47 35
lub
mailowy:  [email protected]

Zarejestrujemy twoją reklamację i poinformujemy o dalszym sposobie postępowania.

Prosimy pamiętać, że towary i opakowanie powinny znajdować się w nienaruszonym stanie, nadającym się do dalszej odsprzedaży.

Zwroty bez nadanego numeru reklamacji oraz towary przesłane w sposób nieuprawniony (np. po upływie okresu gwarancji lub rękojmi) nie są przyjmowane.

Uwaga: Zgodnie z prawem UE nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów nowych, nieuszkodzonych produktów. W wyjątkowych sytuacjach prosimy najpierw o kontakt i upewnienie się, że produkt został nieotwarty a od wysyłki z magazynu nie upłynęło więcej niż 30 dni. Nigdy nie przyjmujemy towarów, które opuściły nasz magazyn i znajdują się poza nim przez okres dłuższy niż 30 dni.

2. Zapakowanie i odesłanie towaru

Towar należy zapakować w należyty sposób, najlepiej w pierwotnie dostarczone opakowanie. Właściwie zapakowaną paczkę z opłaconymi kosztami przesyłki należy przesłać na poniższy adres. Nie przyjmujemy paczek pobraniowych i bez opłaconych kosztów przesyłki.

Loxone Poland Sp. z o. o.
Stanisława Witczaka 139
41-902 Bytom
Polska

Do każdej przesyłki zwrotnej prosimy załączyć kopię rachunku jako dowód gwarancji lub rękojmi.