Žaluziový pohon GJ56 Air – Zprovoznění

Dokumentace pro zprovoznění žaluziového motoru GJ65 Air.

 

MONTÁŽ

Zde naleznete potřebné dokumenty pro dimenzování a montáž žaluziového pohonu.

Dimenzace žaluziového pohonu GJ56 Air

Montáž a zprovoznění žaluziového pohonu GJ56 Air

 

ZPROVOZNĚNÍ

Aby bylo možné žaluziový pohon Geiger GJ56 Air naučit, je nutné jej uvést do režimu učení.

První naučení

Pokud nebyl pohon ještě nikdy neučen, stačí aktivovat jeho napájení a učící režim se sám spustí a bude spuštěný po dobu 30 minut.

Opětovné naučení

Pokud již pohon byl někdy naučen, je třeba znovu manuálně vyvolat režim učení. V tomto případě odpojte pohon G56 Air od napájení a po chvilce jej opět připojte. Pokud do 2 minut nedojde k nalezení Air Base Extensionu, ke kterému byl motor předtím připojen, automaticky se spustí režím učení a motor je možné znovu naučit. Tentokrát bude režim aktivní po dobu 10 minut.

Abyste pohon naučili, je nutné otevřít Loxone Config, připojit se k Miniserveru, označit příslušný Air Base Extension a spustit vyhledávání Air zařízení (při zapínání učení mějte program vždy totožný).

Jakmile spustíte Air vyhledávání, otevře se vám v dolní části obrazovky okno s názvem „Air Monitor“, automaticky se přepne na záložku „Učit“ a spustí se vyhledávání. Jakmile se nachází v blízkosti Air Base Extensionu zařízení, které vyšle učící signál, uvidíte jej ve výsledcích vyhledávání včetně detailních informací.

Pro dokončení učení je třeba zařízení označit, vyplnit jeho označení (místo instalace), přiřadit mu správnou místnost a nakonec zvolit možnost „Vytvořit zařízení“. Ihned potom se zařízení zobrazí ve stromové struktuře v okně periférií a po uložení do Miniserveru je připravené k další práci.

Nyní je nutné žaluziový pohon umístit na programovací plochu Loxone Configu. To uděláte jednoduše tak, že ve stromové struktuře okna periférií naleznete požadovaný pohoný a pomocí funkce drag and drop jej přenesete na stránku v Loxone Configu.

S Air Base Extensionem také může komunikovat Geiger LC Air (jedná se o dálkový ovladač nebo nástěnnou jednotku). K tomu, aby zařízení bylo možné naučit je nutné jej přepnout do Loxone režimu. Vyjměte baterie a přepněte přepínač do polohy „LX“. Jakmile zandáte baterie zpět, zařízení se automaticky přepne do režimu učení. Samotné naučení a programování funguje stejně jako u Loxone Remote Air.

 

NAUČENÍ KONCOVÝCH POLOH

Jakmile je motor zapojený a naučený, je nutné nastavit jeho koncové polohy.

Směr navíjení závěsu žaluzie se může lišit. Z tohoto důvodu by se měla žaluzie při učení koncových poloh nacházet v pozici uprostřed. Je to z toho důvodu, aby závěs žaluzie mohl jet na obě strany a nenarazil na překážku.

Pro naučení koncových poloh spusťte servisní režim v Loxone App (App verze > 6.11 2016.02.17). Ten aktivujete kliknutím na symbol klíče v pravém horním rohu a následným zvolením příslušné volby.

Jakmile dojde ke spuštění servisního režimu, je možné přes tlačítka v aplikaci měnit pozici pohonu. Až dosáhnete požadované pozice, zvolte možnost „Uložit koncovou pozici“.

Nejprve se nastavuje dolní a poté horní koncová pozice. Celým procesem vás provede svými pokyny Loxone Smart Home App.

Každá koncová poloha se učí bez závislosti na ostatních pozicích nebo mechanickým koncovým členům.

Pokud potvrzujete učení koncové pozice, žaluzie vydá potvrzovací signál v podobě dvojitého cvaknutí pohonu u dolní a čtyřnásobného u horní pozice. Mezi naučením dolní a horní koncové pozice máte čas 2 minuty. Jakmile nedojde během této doby k naučení obou pozic, je nutné učení opakovat a hodnoty se ztratí. Pokud dojde k resetu žaluzie z tohoto důvodu, vydá žaluzie signál v podobě šestinásobého cvaknutí.

Pokud jste úspěšně naučili obě koncové polohy, je možné servisní režim v App ukončit.

V případě, že chcete naučit nové koncové pozice, je možné kdykoliv tento postup opakovat. Před učením koncových poloh je akorát nutné na chvíli přerušit napájením motoru a zase jej obnovit. Jakmile se žaluzie spáruje se systémem, máte 30 minut na nové naučení koncových poloh.

Jakmile obdržíte žaluzii přímo od Loxone, nemá nastavené žádné koncové pozice a je nutné je vámi definovat!

 

 

PROGRAMOVÁNÍ V LOXONE CONFIGU

Programování a ovládání žaluziového pohonu GJ56 je realizováno pomocí funkčního bloku „Integrované žaluzie“. Tento blok se automaticky vytvoří, jakmile vytáhnete naučený žaluziový pohon ze stromové struktury periférií na programovací stránku (viz výše). Dojde k automatickému spárování bloku s pohonem a nastavení základních parametrů.

Detailní informace o funkčím bloku integrované žaluzie naleznete zde.

V Loxone Configu jsou k dispozici následující výstupy.

Pozice žaluzie (AQp) Analogový výstup Cílová pozice: rozsah od 0,000 (úplně nahoře) až 1,000 (úplně dole)
Pozice lamel (AQl) Analogový výstup Pozice lamel: rozsah od 0,000 (horizontálně) až 1,000 (vertikálně)
Žaluzie v pohyb (Qm) Digitální výstup Zap. = Pohon je v pohybu
Uvíznutý motor (Qb) Digitální výstup Zap. = Motor je zablokovaný
Rozeznání překážky (Qo) Digitální výstup Zap. = Byla rozeznána překážka
Stav autopilota stínění (Qa) Digitální výstup Ukazuje stav autopilota stínění
Stav bezpečnostní pozice (Qs) Digitální výstup Ukazuje stav bezpečnostního vypnutí
Status blokace (Ql) Digitální výstup Blokace je aktivní tak dlouho, dokud je vstup St zapnutý

 

KOREKCE NASTAVENÍ LAMEL

Loxone tip z praxe.

Příprava

jalousie_antrieb_preparations

Předtím, než začnete s korekturou, upevněte na lamelu drát.

KROK 1

lamellenstellweg_schritt1

Naklopte lamelu žaluzie 45° (referenční hodnota). Předtím připevněný drát musí být ve vodrovné pozici. Doporučuje zkontrolovat pozici vodováhou. Až bude pozice správná, uložte ji.

KROK 2

lamellenstellweg_schritt2

Přiveďte žaluzie v kroku 2 do té samé pozice jako v kroku 1. Drát by se měl zastavit v té samé pozici a měl by být opět vodorovně. Pokud pozice sedí, uložte ji.

 

NAHRAZENÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud potřebujete z nějakého důvodu zařízení vyměnit, nabízí se v Loxone Configu velmi jednoduchá možnost.

  • Spusťte vyhledávání v Loxone Configu
  • Označte nový pohon
  • Nevyplňujte název, ale vyberte z roletky nahrazované zařízení
  • Zařízení nahraďte
  • Uložte do Miniserveru

>> Více informací o technologii Air <<

Originální montážní návod a návod k použití včetně prohlášení o shodě pro žaluziový pohon GJ56 CZ (pdf)
Download

Originální montážní návod a návod k použití včetně prohlášení o shodě pro žaluziový pohon GJ56 DE (pdf)
Download