Instalace Miniserveru

Loxone Miniserver slouží jako centrální řídicí jednotka v automatizaci budov.
Vyměnitelná SD karta ukládá operační systém, uživatelské programování a nastavení.

Rozhraní LAN umožňuje programování zařízení, integrovaný webserver a také ovládání hotové instalace prostřednictvím webového rozhraní a aplikace Loxone.

K dispozici je integrované Tree rozhraní pro připojení senzorů a aktorů a také 8 bezpotenciálových reléových kontaktů, 8 digitálních vstupů a 4 analogové vstupy.
Prostřednictvím rozhraní LINK lze Miniserver rozšířit pomocí Extensionů o další funkce a také vstupy a výstupy.

Miniserver má kryt o šířce 9 modulů DIN pro montáž do rozvodů na DIN lištu.

Nejdůležitější technické údaje:

Napájení: 24VDC (19,2…30VDC PELV)
Spotřeba energie: typ. 1,85W / max. 3W
Max. zátěž relé: 250VAC 10A při cosφ = 1, 30VDC 10A
Při zatížení vyšším proudem než 5A doporučujeme použití pomocných relé.

Mějte na paměti, že mnoho elektronických předřadníků nebo napájecích zdrojů, a dokonce i některých vysokonapěťových LED žárovek, může mít náběhové proudy vyšší než 20A. V takových případech je třeba použít buď tzv. Omezovače proudu, nebo použít odpovídající sekundární relé. Lepším řešením pro ovládání LED osvětlení je použití Dimmer Extensionu, Loxone RGBW Dimmer 24V nebo přímo Loxone Tree osvětlení.

Digitální vstupy: 6-24V DC
Analogové vstupy: 0…10V DC (také použitelné jako digitální vstupy, práh cca 1V)
Link rozhraní: Až 30 Extensionů
Tree rozhraní: Až 50 Tree Zařízení
LAN Rozhraní RJ45 (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps)
Krytí: IP20

Podrobné technické údaje naleznete v Příbalovém letáku.

 

MS_Konektory

Instalace:

Miniserver nainstalujte do vhodného rozvaděče, kde je chráněn před vodou, nečistotami a mechanickým poškozením.

Připojte napájení a podle potřeby i vstupy/výstupy a rozhraní Link/Tree.
Miniserver je připojen k místní síti nebo k routeru WLAN prostřednictvím konektoru RJ45.

Další informace o připojení různých zařízení a informace o kabeláži naleznete zde.

Nakonec se před zapnutím napájení ujistěte, zda je připojení kabelů správné.

Miniserver se po zapnutí napájení sám spustí a bude připraven během několika sekund.
Připravenost k provozu je signalizována zeleným blikáním levé Stavové LED ve vteřinovém intervalu.
Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je napájení 24 V správně připojeno a zda je vložena SD karta.

Při prvním spuštění s továrním nastavením, přiřadí obvykle router Miniserveru IP adresu přes DHCP.
Pokud ve vaší síti není DHCP server nebo je Miniserver připojen přímo k PC, bude mít z výroby IP adresu 192.168.1.77

Postupujte podle pokynů na stránce První zprovoznění

Dokumenty:

Datasheet