Informace ke kabeláži

JAK SPRÁVNĚ ZAPOJIT KABELÁŽ

Následující pokyny jsou určené pro elektrikáře, kteří nesou zodpovědnost za profesionální a správné zapojení řešení domácí automatizace od Loxone.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pokud narazíte při instalaci na nějaké potíže a nebo dotazy k našim produktům, neváhejte nás kontaktovat. Naše technická podpora je Vám k dispozici.

Elektrointalace musí být provedena elektrikářem nebo vyškoleným odborníkem. Proto doporučujeme kontaktovat Loxone partnera. Veškeré zásahy do kabeláže Loxone komponent je nutné provádět bez zapnutého napájení!

ZÁKLADNÍ TIPY PRO KABELÁŽ

Následující tipy a užitečné rady Vám zajistí hladký průběh instalace:

Veškeré komponenty důrazně doporučujeme jistit vhodně dimenzovanými pojistkami!
 • Naše řešení ovládání je napájeno 24 V síťovým zdrojem. V jednom řešení je možné provozovat 30 Loxone Extension na 1 Loxone Miniserver.
 • Aby bylo možné používat naše zařízení k ovládání, měly by být všechny kabely zapojeny do našeho zařízení v rozvodné skříni.
 • Pro snazší instalaci a přehlednost doporučujeme použít Loxone Tree kabel
  Ideální pro všechny produkty Tree
 • Loxone Link (sběrnice) může být maximálně 500 metrů dlouhá a zapojení prvků musí být paralelní (topologie daisy-chain).
 • Sběrnice musí být u posledního zařízení zakončena 120 Ohm odporem (přibalen ke každému Miniserveru)
 • Pokud je zapojen pouze Miniserver bez Extensionů, sběrnice pak nesmí být zakončena odporem.
 • Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s právními předpisy země.
 • Pro Loxone Link použijte kroucený kabel (např. Cat 7, Cat 5, modrá kroucená dvoulinka)
 • Pro tlačítka s teplotním senzorem nebo jiné analogové senzory, či jiná přenášená data se používá FTP CAT 7.
 • Silovou část rozvodů je nutno dimenzovat (průřez) dle zátěže.

Pro prevenci úplných poruch v případě zkratu, doporučujeme pro napájení 24 V použít více obvodů.
S vysoce výkonnými napájecími zdroji je můžete vytvořit správným zajištěním obvodů ve vztahu k průřezu kabelu nebo použitím vlastních napájecích zdrojů pro vlastní obvody.
Vytvořte samostatné obvody pro ovládací zařízení, Tree zařízení a případně několik pro spotřebiče, jako je LED osvětlení.

Záporné póly (GND) jednotlivých zdrojů napájení musí být vzájemně propojeny. To je nutné proto, že komunikace ze zařízení (například prostřednictvím Link, Tree, nebo analogové vstupy / výstupy), má společný potenciál. Pokud toto propojení chybí, může dojít k selhání datových přenosů nebo v nejhorším případě i k poškození rozhraní.

Zařízení Loxone jsou v zásadě vhodná pro instalaci SELV i PELV. V praxi není instalace čistého SELV často možná, protože k nechtěnému připojení ochranného vodiče PE dochází prostřednictvím uzemněných zařízení nebo kabelů. V případě nepřímého úderu blesku to vede k vysokým kompenzačním proudům prostřednictvím elektronických zařízení a může je poškodit.

Doporučujeme proto vždy zvolit instalaci PELV. K vytvoření PELV instalace propojte mínusové / GND svorky napájecích zdrojů s ochranným vodičem PE viz. znázornění na následujícím diagramu:

Zařízení, která nepoužívají kabelový přenos dat, lze provozovat pomocí SELV. Příklad: RGBW Dimmer Air s vlastním napájením. Zde není nutné připojení PELV ani GND k jiným napájecím zdrojům. Jedná se o elektricky nezávislou součást instalace.

OBSAH

VÝSTAVBA ROZVADĚČE

Na obrázku níže můžete vidět strukturu hlavního a podružného rozvaděče. V každém rozvaděči doporučujeme použít separátní zdroj(e) pro následující oblasti:

 • Zařízení v rozvaděči (Miniserver, Extensiony, …).
 • Zdroje pro periférie (pohybové senzory, tlačítka, hlavice, …).
 • Zdroje pro LED osvětlení.

Všechny zdroje musejí mít propojené svorky GND (doporučujeme průřez 2,5 mm2).

Pro přehledné zapojení rozvaděče doporučujeme použít svorkovnice pro všechny vstupy a výstupy rozvaděče. Udržíte tak pořádek v kabeláži i když se změní zapojení některého vstupu v elektroinstalaci. Protože se může stát, že něco přehlédnete nebo opomenete, doporučujeme počítat s rezervami vstupů a výstupů.

Pro možnost změny zapojení v samotném rozvaděči a jeho celkovou přehlednost doporučujeme používat kabelové žlaby mezi DIN lištami a po stranách rozvaděče. Mezi Loxone komponentem a žlabem by měla být mezera alespoň 3cm pro snadnější zapojení.

Pro zapojení sběrnice Loxone Link vně rozvaděče doporučujeme kroucenou dvoulinku, nejlépe stíněnou CAT7. Pro realizaci kabeláže uvnitř rozvaděče se perfektně hodí dvoužilový kroucený kabel za naší nabídky, který je barevně odlišen následujícím způsobem:

 • Oranžová/bílá = napájení Extensionů
 • Modrá/bílá = Loxone sběrnice (Link)
 • Zelená/bílá = Loxone Tree

ikonka vykricnikVzhledem k tomu, že budete technologie jistě do budoucna rozšiřovat, doporučujeme vám automaticky počítat s větším rozvaděčem.

 

TLAČÍTKA

S Loxone můžete přepínat jakékoliv konvenční tlačítko a přiřadit mu inteligentní funkci a zároveň ušetřit mnoho peněz. Na trhu existuje velký výběr výrobců tlačítek pro různé použití.

Pro více tlačítko můžete použít bezpotenciální tlačítko.

Loxone tlačítkový standard

Zapojení pro CAT7 kabel

schéma zapojení CAT 7 loxone standard

 

ZAPOJENÍ MINISERVERU A NAPÁJECÍHO ZDROJE

1. Zapojte napájecí AC adaptér do Vašeho Loxone Miniserveru
2. Do elektrické sítě zapojte až po dokončení celé instalace

Připojení Miniserveru k elektrické síti

 

ZAPOJENÍ MINISERVERU A EXTENSIONU S VÍCE NAPÁJECÍMI ZDROJI

Schéma zapojení pro Loxone Miniserver a Extension s více napájecími zdroji.

Schéma zapojení pro Loxone Miniserver a Extension s více napájecími zdroji

ikonka vykricnikVšechny napájecí zdroje musí mít propojeny GND (zem). V opačném případě může dojít k problému rozdílu potenciálu.

 

PŘIPOJENÍ EXTENSIONU K MINISERVERU

 1. Připojte zdroj napájení z Vašeho Miniserveru do Loxone Extension
 2. Spojte Loxone link na Miniserveru s Loxone link na Loxone Extension
 3. Ujistěte se, že je Loxone link posledního Loxone extension zapojen do 120 Ohm terminátoru!
  Pozor: Pokud není připojen žádný Extesnion, neukončujte sběrnici odporem.

schéma připojení loxone extension k loxone miniserver

 

PŘIPOJENÍ EXTENSIONU K MINISERVERU GO

Spojte Loxone Link Miniserveru a Extensionu. Ujistěte se, že jste na poslední Extension připojili 120 Ohmový odpor!
Pozor: Pokud nemáte připojený žádný Extension, nesmí být Loxone Link zakončen odporem!

schéma připojení extension na miniserver go

ikonka vykricnik

GND Miniserveru Go a připojených Extensionů musí být spojeny (kvůli potenciálu)!

 

ZAPOJENÍ TLAČÍTKA A SPÍNANÉHO SPOTŘEBIČE

Ukázkové zapojení konvenčního tlačítka a spínaného spotřebiče. Můžete připojit jak klasické tlačítko, stejně jako tzv. PLC tlačítko.

Schéma zapojení tlačítka a spínaného spotřebiče

 

ZAPOJENÍ TLAČÍTEK A ŽALUZIE

Příklad zapojení žaluziového motoru a tlačítek pro jízdu nahoru a dolů.

Schéma Zapojení tlačítek a žaluzie

 

KABELÁŽ LOXONE TREE ZAŘÍZENÍ

Toto zapojení, kde jsou jednotlivé prvky napájené pomocí CAT7 kabelu, platí pouze pro nevýkonové prvky, jakou jsou Touch tree, Pohybový senzor tree a další.

Loxone_tree_kabelaz

V případě zapojení světel je potřeba dodržet kabeláž, která odpovídá výkonu světel zapojených v daném okruhu.

ZAPOJENÍ SVĚTLA NA DIMMER

Příklad zapojení světla na Loxone Dimmer.

schéma Zapojení světla na Dimmer Loxone

 

ZAPOJENÍ VÍCE RGBW DIMMERŮ

Příklad zobrazení pro zapojení více RGBW Dimmerů s DMX a Miniserverem.

schéma zapojení několika RGBW-Dimmerů k Loxone miniserveru

 

ZAPOJENÍ LED SPOTU RGBW NA RGBW 24V DIMMER AIR/DMX

Dbejte na fakt, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmeru Air/DMX je možné připojit maximálně 8 RGBW Spotů.

Pozor: Při současném použití barevných kanálů (RGB) a teplé bílé (WW) se budou barevné kanály proporcionálně stmívat.
Příklad: Pokud je WW kanál využit na 30%. bude síla světla vycházející z RGB kanálů 70%.

zapojení led spotů do RGBW 24V Dimmeru

 

ZAPOJENÍ LED SPOTŮ WW NA RGBW 24V DIMMER AIR/DMX

Dbejte faktu, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmer, je možné připojit maximálně 8 WW spotů.

schéma zapojení LED spotů do Loxone Dimmer 24V

 

ZAPOJENÍ ANALOG. TEPLOTNÍHO SENZORU 0-10V

Výstup teplotního senzoru se přivádí na analogový vstup Miniserveru nebo Extensionu. +24V a GND je možné v případě potřeby smyčkovat od senzoru k senzoru.
1: + 24V
B/2: GND
C/3: 0-10V

teplotní senzor zapojení kabeláž loxone miniserver

 

ZAPOJENÍ ANALOGOVÉ HLAVICE 0-10V

Analogová elektrotermická hlavice se zapojuje na analogový výstup (0-10V) Miniserveru nebo Loxone Extension.

zapojení analogové hlavice 0-10 V do loxone miniserveru

 

ZAPOJENÍ DIGITÁLNÍ HLAVICE I/O

Digitální hlavice se připojuje na digitální výstup Miniserver, Extensionu nebo např. Relay Extensionu.

wiring_thermal_digital_actuators

SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ SENZORU PŘÍTOMNOSTI 24V

Senzor přítomnosti (Číslo výrobku: 200039) může být připojen přímo na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu.
Kromě toho, senzor přítomnosti poskytuje jas o hodnotě 5-2000 lux, které mohou být vyhodnoceny z analogových vstupů.

Správné zapojení můžete vidět na přiloženém schématu zapojení.

zapojení senzoru přítomnosti (PIR) 24V

 

ZAPOJENÍ 230V POHYBOVÉHO SENZORU

Zapojení kontaktů pro pohybový senzor 230V. Kontakty jsou připojeny pomocí našeho spojovacího relé na vstup A1. Kontakt spojovacího relé A2 je připojeno k nulovému vodič.
Na kontaktu relé 11 bude připojeno +24 V DC. Spínací kontakt s číslem 14 je připojen na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu.
Jakmile se senzor pohybu sepne (pohyb), poté začně přes spojovací relé proudit 24 V DC a díky tomu Miniserver rozpozná změnu na digitálním vstupu.

schéma zapojení pohybového senzoru 230V na digitální vstup

 

ZAPOJENÍ SPOJOVACÍHO RELÉ PRO VYŠŠÍ ZATÍŽENÍ

Relé Miniserveru nebo Extensionu přepíná 230V na vstupu A1 u spojovacího relé. Kontakt A2 je připojen k nulovému vodiči.
Spotřebič je nyní možné zapnout přes kontakty 11/14 u spojovacího relé.

schéma zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

 

ZAPOJENÍ MOTORU S PŘEPÓLOVÁNÍM

Například pro střešní okna, změnu směru rolety nebo žaluzie s DC motorem.

schéma zapojení stejnosměrného motoru pro přepólování

 

ZAPOJENÍ SENZORU S VÝSTUPEM S OTEVŘENÝM KOLEKTOREM (OPEN DRAIN)

Senzor lze připojit na digitální vstup. Nezbytné je použití Pull-up rezistoru mezi digitálním vstupem a zdrojem 24V jako na obrázku.
Nezapomeňte, že takto zapojený senzor pracuje s opačnou logikou. Pokud je senzor sepnutý, bude vstup ukazovat log0. Pokud bude senzor rozepnutý, bude vstup ukazovat log1.
Signál z digitálního vstupu můžete invertovat v LoxoneConfigu pomocí negace nebo bloku „NOT“.

schéma připojení senzoru s výstupem s otevřeným kolektorem

ZAPOJENÍ LED PÁSKU NA MULTI EXTENSION AIR

Připojení 24V – dodatečné napájení pro LED

schéma připojení LED pásku na Multi Extension Air

Pro LED doporučujeme použít samostatné napájení. Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže.
Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 50W na kanál při 24V DC).

Připojení 24V – stejné napájení pro Extension a LED pásek

schéma připojení 24 V zdroje extension

Pro LED můžete použít stejný zdroj jako pro Extension. Nicméně, napájecí zdroj musí být navržen pro vyšší výkon.
Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 50W na kanál při 24V DC).

Připojení 12V – dodatečný zdroj pro LED pásek

Připojení 12V - dodatečný zdroj pro LED

Pro připojení můžete také použít 12V DC PWM výstupy. Nicméně, maximální výkon na kanál je v tomto případě 25W.
Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 25W na kanál při 12V DC).

 

ZAPOJENÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

Ultrazvukový senzor bude napájen 24V DC přes hnědý kabel. Modrý kabel je připojen k zemi. Černý kabel je připojen k výstupu analogové hodnoty 0-10V.

schéma Zapojení ultrazvukového senzoru

Nastavení meze:

Při učení spodní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A1.
Úspěšné nastavení je indikováno rychlým blikáním oranžové LED.

Při učení horní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A2.
Zde také platí, že po úspěšném nastavení začne rychle blikat oranžová LED.

Meze je možné nastavit přes bílý drát (učící vstup senzoru).
Při učení spodní meze je bílý drát připojen na GND a pro učení horní meze je připojen na 24V.

ZAPOJENÍ 1-WIRE SENZORŮ

Čtečka elektronického klíče

schéma zapojení 1-Wire čtečka ibutton

 attention

Ujistěte se, že čtečka elektronického klíče je umístěna tak, aby na ní nepršelo!

Teplotní senzor

schéma zapojení 1-wire teplotní senzor