Meteostanice Tree

Meteostanice Tree slouží ke snímání dat důležitých pro automatizaci budov, jako je rychlost větru, jas, déšť a teplota. Jeho kombinací se službou Loxone Weather Service lze integrovat další údaje o počasí a předpovědi.

Vyhřívání dešťového senzoru je trvale aktivní a zabraňuje detekci deště kondenzací. Slouží také k sušení měřicí plochy poté, co přestalo pršet.

Datasheet Meteostanice Tree

Obsah


Montáž

Namontujte meteorologickou stanici na místo, kde lze bez problémů detekovat vítr, déšť a jas.

Montáž se provádí, jak je znázorněno, s přiloženým příslušenstvím na stožár, alternativně přímo ke zdi. Věnujte pozornost vodorovnému zarovnání. To je zaručeno, pokud jsou stožár nebo zeď přesně svislé.

Je třeba zvážit vzduchové turbulence, které jsou způsobeny budovami nebo předměty, a tedy zkreslují měření v závislosti na směru větru. Příklad, kde měření funguje dobře, je asi 1,5 m nad střechou. U plochých střech se doporučuje umístění do středu střechy.

Měření teploty vzduchu na stejném místě jako jas není vždy vhodné kvůli přímému slunečnímu světlu a následnému samoohřevu meteorologické stanice. Místo instalace by proto mělo být vybráno dle aplikace.

Meteostanice není vhodná pro instalaci v blízkosti pobřeží, protože slaný vzduch může způsobit korozi na dešťovém senzoru

Připojte napájecí zdroj (oranžová / bílá) a Tree sběrnici (zelená / bílá).


Zprovoznění

Po zapnutí napájení bliká stavová LED po krátké době oranžově, je-li kabeláž správná a je možné připojení k Miniserveru (Tree Extension online).

Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.


Varovná rychlost

Varovná rychlost se nastavuje ve vlastnostech v poli „Varovná rychlost“


Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu lx 0...188000
Rychlost větru Vrací maximální rychlost větru naměřenou za posledních pět sekund. Odesílá se pouze tehdy, pokud se hodnota změnila alespoň o 1 km/h. km/h 9...145
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru °
Déšť Vstup je aktivní, když je detekován déšť - 0/1
Varovná rychlost větru Vstup je aktivní při překročení varovné rychlosti - 0/1
Sluneční svit Vstup je aktivní když je detekován sluneční svit. Sluneční svit je určen naměřeným jasem, výškou slunce a nastavením prahu slunečního svitu. - 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Meteostanice Tree Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - -
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- -
Typ zařízení Typ Tree zařízení - -
Varovná rychlost [km/h] Hraniční hodnota rychlosti větru 0...150 35
Práh slunečního svitu Jakmile je tento práh osvitu překročen, dojde k aktivaci vstupu slunečního svitu. - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Pozor! Zařízení musí být nainstalováno vodorovně.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Meteostanice Tree