Meteostanice Air

Meteostanice Air se používá k sběru relevantních hodnot pro automatizace budov, jako je rychlost větru, jas, déšť a teplota. Připojením na Loxone Weather Service jsou integrována další data o počasí a předpovědi. Napájená je buď bateriemi AA, nebo externě.

Vyhřívání dešťového senzoru je trvale aktivní a zabraňuje detekci deště kondenzací. Slouží také k sušení měřicí plochy poté, co přestalo pršet. V bateriovém režimu však není toto topení aktivováno kvůli spotřebě energie. To znamená, že dešťový senzor již může během provozu na baterii reagovat na kondenzaci.

Datový list Meteostanice Air

Obsah


Montáž

Namontujte meteorologickou stanici na místo, kde lze bez problémů detekovat vítr, déšť a jas.

Montáž se provádí, jak je znázorněno, s přiloženým příslušenstvím na stožár, alternativně přímo ke zdi. Věnujte pozornost vodorovnému zarovnání. To je zaručeno, pokud jsou stožár nebo zeď přesně svislé.

Je třeba zvážit vzduchové turbulence, které jsou způsobeny budovami nebo předměty, a tedy zkreslují měření v závislosti na směru větru. Příklad, kde měření funguje dobře, je asi 1,5 m nad střechou. U plochých střech se doporučuje umístění do středu střechy.

Měření teploty vzduchu na stejném místě jako jas není vždy vhodné kvůli přímému slunečnímu světlu a následnému samoohřevu meteorologické stanice. Místo instalace by proto mělo být vybráno dle aplikace.

Meteostanice není vhodná pro instalaci v blízkosti pobřeží, protože slaný vzduch může způsobit korozi na dešťovém senzoru

Pokud nepoužíváte baterie, připojte napájení (oranžová / bílá).


Zprovoznění

Úplně nové zařízení (v minulosti nenaučené) se po připojení na napájení automaticky spustí v učícím režimu. Učící režim poznáte tak, že indikační dioda rychle střídá barvy: červená/zelená/oranžová.

Poté postupujte podle procesu učení

Pokud chcete učící režim spustit manuálně, stiskněte a držte učící tlačítko ihned po připojení zařízení na napájení. Jakmile se indikační LED dioda rychle rozbliká (červená/zelená/oranžová), můžete zařízení (znovu) naučit.


Varovná rychlost

Výstražná rychlost je při napájení 24V nastavena ve vlastnostech v poli „Výstražná rychlost“. Při provozu na baterie se nastavení provádí pomocí potenciometru na meteostanici podle následující tabulky:

Nastavení potenciometru Prahová hodnota v km/h/mph
1 (levý doraz) 20 / 12.4
2 25 / 15.5
3 30 / 18.6
4 40 / 24.9
5 (pravý doraz) 65 / 40.4

Senzory

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Jas Vrací naměřenou hodnotu aktuálního jasu lx 0...188000
Rychlost větru S napájením 24 V: Poskytuje maximální rychlost větru, která byla naměřena za posledních pět sekund. Odesílá se pouze tehdy, pokud se hodnota změnila alespoň o 1 km/h. Při provozu na baterie: Vrací maximální rychlost větru posledních 1,2 sekundy v nastaveném přenosovém cyklu. Pro ochranu před bouří musí být při provozu z baterie použit vstup „varování před větrem“. km/h 9...145
Teplota Poskytuje naměřenou hodnotu vestavěného teplotního senzoru ° -40...125
Déšť Vstup je aktivní, když je detekován déšť - -
Varovná rychlost větru Vstup je aktivní při překročení varovné rychlosti - -
Sluneční svit Vstup je aktivní, když je detekováno sluneční svit. Závisí to na naměřeném jasu, výšce slunce a nastavení prahové hodnoty slunečního svitu. - -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Meteostanice Air Digital -
Slabá baterie Tento senzor se zapne, když jsou baterie téměř vybité.
Zařízení udává hodnoty tohoto senzoru pouze, pokud je napájeno bateriemi.
Digital -
Kapacita baterie Tento senzor indikuje současnou úroveň nabití baterií.
Pokud je zařízení napájeno externě 24V, je zde stále zobrazena hodnota 100.
%
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Air sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Cyklus odesílání při provozu na baterie [min] Energy management provozu na baterie: Čím delší interval u analogových hodnot bude, tím vyšší je výdrž baterií. Při zařízeních napájených 24V je přenos dat dynamický na základě potřeby. Digitální výstupy jsou aktualizovány ihned i v případě napájení přes baterie. min 15...60 -
Varovná rychlost [km/h] Rychlost větru při které se aktivuje varování před bouřkou. POZOR: Toto nastavení platí pouze pro zařízení, která jsou připojena na 24V. U zařízení, která jsou napájedna z baterií, platí nastavení potenciometru na meteostanici! - - 35
Práh slunečního svitu Jakmile je tento práh osvitu překročen, dojde k aktivaci vstupu slunečního svitu. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy a normami.

Pozor! Zařízení musí být nainstalováno vodorovně.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Meteostanice Air