Kalendáře režimů

V aplikaci, pod položkou „Kalendáře“, je možné spravovat uživatelské režimy (např. periodu topení/chlazení) nebo přidávat jejich aktivaci po určitou dobu.

ikonka vykricnik

Pro přístup k této funkci musí být uživatel, který přistupuje, administrátor.

Možnost provádět tyto změny a přidávat záznamy naleznete v Loxone App pod položkou „Kalendáře“.

kalendare_loxone_app

Po stisknutí možnosti „Nový záznam“ můžete libovolně hodnoty přidávat.

kalendare_novy_zaznam

První řádka definuje název akce.

kalendare_novy_rezim

V tomto příkladě si ukážeme, jak přidat čas uživatelského režimu dovolená.

kalendare_nazev_zaznamu

Ve druhé řádce „Uživatelský režim“ je možné zvolit požadovaný uživatelský režim, který se má aktivovat v definovaný čas.

kalendare_volba_rezimu

Na třetí řádce je možné definovat rozmezí, po které má být režim aktivní. V našem případě zvolíme „Období“, které bude ohraničeno dnem začátku a dnem konce.

kalendare_od

kalendare_do

Nakonec uložte nastavení potvrzením v pravém horním rohu.

kalendare_zaznam

Pokud kliknete na záznam, je možné jej upravovat.

kalendare_editace