Uživatelské režimy

Naučte se naprogramovat provozní režimy v Loxone konfiguračním softwaru.

Úvod do Uživatelských režimů Loxone

Uživatelské režimy slouží k ovládání chytrého domu v určitých sezónních intervalech (léto/zima) nebo některých situací jako například dovolená nebo oslava. Pokud je jeden z režimu spuštěn, ovládání domu se automaticky aktivnímu režimu přizpůsobí – teplotní požadavky, nikdo není v domě přítomen, zámraza, zabezpečení..

Uživatelské režimy mohou mít vliv na některé funkční bloky, které jsou součástí periferií v Loxone Configu. V konfiguračním softwaru je již předdefinováno 6 režimů (Alarm, Nikdo není přítomen, Oslava, Simulace přítomnosti, Zvýšená spotřeba tepla, Zámraza). Níže Vám ukážeme, jak vytvořit vlastní uživatelský režim, který se hodí přímo pro Vaše použití.

uzivatelske rezimy

Aktivace uživatelského režimu je určena nastavením intervalu v kalendáři. Režimy mohou být také nastaveny přes programovací stránku. Navíc můžete manuálně nastavit, že se uživatelský režim bude zobrazovat ve vizualizaci nebo ve webovém rozhraní.
Uživatelský režim se používá pro globální nastavení hodnot v Loxone Configu, které také mohou být definovány pomocí hodin. Tyto hodnoty se pak následně používají jako vstupy pro funkční bloky.

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO REŽIMU

Uživatelský režim vytvoříte v menu: Periférie Miniserver > Obecné > Uživatelský režim. Vytvoření uživatelského režimu můžete jednoduše provést stisknutím klávesové zkratky „F4“ a do otevřeného okna „Přidat periférii“ napíšete „Uživatelský režim“. Po dvojkliku se „Uživatelský režim“ vloží do programu.

vytvoreni uzivatelskeho rezimu

Klávesové zkratky

F3 = Výběr strany
F4 = Přidat periferii
F5 = Vložit funkci

OZNAČENÍ UŽIVATELSKÉHO REŽIMU

Označte si jméno Vašeho uživatelského režimu. V tomto případě „Zimní dovolená“.

oznaceni uzivatelskoho rezimu

VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU V KALENDÁŘI

Chcete-li definovat časový interval pro „Zimní dovolená“, musíte ho přidat do kalendáře. To provedete navigací v menu: Periférie Miniserver > Obecné > Záznam v kalendáři, nebo také pomocí klávesové zkratky „F4“. Do otevřeného okna „Přidat periferii“ napište „Záznam v kalendáři“. Po následném dvojkliku se vytvoří nový „Záznam v kalendáři“.

vytvorit zaznam v kalendari

STANOVENÍ ČASOVÉHO ROZSAHU

Zde máme vytvořený záznam v kalendáři pro „Zimní dovolená“. Pro zadávání dat v tomto případě předpokládejme, že nám každý rok dovolená začíná 24.12. a končí 14.1. Vezměte prosím na vědomí, že pro záznam kalendáře musí být zadáno i „Typ“ a „Režim“. Toto nastavení definuje, v jakých časových intervalech se záznam pro zvolený typ režimu opakuje.

stanoveni casoveho rozsahu

RUČNÍ ZAPNUTÍ REŽIMU

Uživatelský režim je možné spustit přímo pomocí tlačítka.

rucni zapnuti rezimu

Od verze Loxone Config 8.3 je možné manuálně aktivovat uživatelské režimy na určité období přímo z Loxone App. Více informace se dozvíte v dokumentaci ke kalendáři režimů.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Nyní musíte časovač nastavit. Provedete to dvojitým kliknutím nad funkčním blokem „Časovač“. Poté se Vám otevře dialogové okno „Upravit časovač“. V kolonce pro „Uživatelsky definované režimy“ zvolte „Zimní dovolená“. Pak musíte tento režim do časovače přidat pomocí tlačítka „Přidat provozní režim“. Nastavte zvolenou dobu, která má být pro uživatelský režim aktivní. Například byste mohli nastavit časový rozsah od 9 do 17 hodiny. V našem příkladě pro „Zimní dovolená“ jsme nastavili rozsah od 0 do 24 hodin. Záleží na vás, jaké intervaly si pro určité uživatelské režimy nastavíte. Zadávání požadovaných počátečních a koncových časů můžete i pomoci posuvníku na časové ose. Mějte prosím na paměti, že se uživatelské režimy mohou překrývat. Uživatelský režim, který je v seznamu výše, tak ten bude aktivní. Pro nás je to v tomto případě „Zimní dovolená“. Pořadí a nastavení priorit režimů, lze měnit pomocí šipek.

nastaveni casovace