Uživatelské režimy

Pomocí uživatelských režimů lze spouštět funkce v závislosti na datu nebo při určitých příležitostech. To umožňuje například nastavení doby vytápění v zimě nebo v době nepřítomnosti.

Auto Config využívá předdefinované provozní režimy a podle toho je propojuje.

Obsah


Příklad programování

Ve stromu periferií jsou již předdefinované provozní režimy:

Aktivace provozních režimů prostřednictvím výstupu

Chcete-li použít uživatelský režim jako digitální výstup, vyberte režim ve stromu periferií, klikněte na "Přidat výstupní referenci" na panelu nabídky a připojte jej k požadované logice:

V tomto příkladu aktivujeme provozní režim "Away" pomocí přepínače:

Aktivace provozních režimů prostřednictvím provozní doby

Uživatelský režim "Dovolená" přiřadíme k vytvořenému kalendáři "Zimní dovolená". V nastavený den se pak spojený uživatelský režim stane aktivním:

Pro svátky specifické pro danou zemi jsou provozní režimy již uloženy.

Použití uživatelských režimů při programování

Pokud je provozní režim použit jako digitální vstup, lze jej přetáhnout ze stromu periferií na programovací stránku a připojit.
To umožňuje, aby provozní režim spouštěl určité akce, když je aktivní.


Vytvořit uživatelský režim

Pomocí položky "Uživatelský režim" lze vytvořit vlastní uživatelský režim:

Tento uživatelský režim pak lze opět aktivovat pomocí logiky nebo kalendáře nebo ovládání prostřednictvím digitálního vstupu.