Internorm I-tec zařízení

Návod na zprovoznění Internorm I-tec zařízení. Dokumentace, jak s se zařízeními pracovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aktuálně podporovaná I-tec zařízení:

 • I-tec větrání
 • I-tec stínění
 • I-tec dálkové ovládání
 • I-tec okenní kontakt (od verze Loxone Config 8.3)

Jakmile dojde k naučení zařízení na Internorm Extension, budou veškerá doposud udělaná přiřazení vymazána.

 

I-TEC VĚTRÁNÍ

Aby bylo možné Internorm zařízení ovládat, je nutné jej nejprve naučit. Jak zařízení naučit, naleznete zde. Pokud již bylo zařízení předtím naučeno, je nutné jej znovu naučit. Návod je následující:
Držet StandBy tlačítko (dokud se vše nevypně) -> Přidržet tlačítko + a tlačítko Auto na 10 sekund -> všechny LED blikají -> během 15-ti sekund stiskněte tlačítko – -> nyní je možné zařízení naučit.

Návod k I-tec větrání

Jakmile je zařízení přidané, je možné pracovat s následujícími objekty:

 • Teplota odsávaného vzduchu = teplota nasávaného vzduchu z místnosti
 • Teplota čerstvého vzduchu = teplota nasávaného vzduchu zvenku
 • Teplota vyfukovaného vzduchu = teplota vzduchu po opuštění výměníku (na cestě ven)
 • Vlhkost vzduchu = vlhkost nasávaného vzduchu z místnosti
 • Rychlost větrání 0 – 100%
 • Režimy:
  • 0 = Přívod + odtah
  • 1 = Přívod
  • 2 = odtah

Dále můžete ve vlastnostech zařízení zapnout vstupy pro diagnostiku

 • Chybové kódy
 • Nutnost vyměnit filtr

Pokud se vám stane, že zařízení nelze ovládat, ale je možné vyčítat vstupní hodnoty, podívejte se na chybový kód. Pokud je na výstupu chyba 100, je nutné zavolat Internorm a udělat udpate zařízení I-tec větrání.

Možné chybové kódy:

Kód:

Popis:

100

I-Tec zařízení potřebuje aktualizaci

101

Chyba: Venkovní teplotní senzor (chyba min/max hranice)

102

Chyba: Venkovní senzor čerstvého vzduchu (chyba min/max hranice)

103

Chyba: Odtah tepl. senzor (min/max hranice)

104

Chyba: Senzor vlhkosti (rozsah měření)

105

Chyba: odvod z domu (chyba v otáčkách)

106

Chyba: přívod (odchylka v otáčkách)

107

Chyba: napájení (min/max hranice)

108

Chyba: Eeprom (kontrolní součet)

110

Chyba: I2C komunikace s Eeprom

111

Chyba: I2C komunikce s HMI Port Expander

112

Chyba: I2C komunikace s HMI teplotním senzorem

114

Chyba: HMI teplotní senzor (min/max hranice)

115

Chyba: RS232 komunikace s WRM Modul

 

I-TEC STÍNĚNÍ

Nejprve je nutné zařízení naučit (návod zde).

V Loxone Configu reprezentuje I-tec žaluzii funkční blog Integrovaná žaluzie. Použijete jej tak, že vytáhnete naučené zařízení na pracovní plochu. Ve vlastnostech zvlote typ stínění (rolety nebo žaluzie) a upravte časy jízdy.

 

I-TEC DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nejprve je nutné zařízení naučit (návod zde).

Jakmile je zařízení naučené, máte k dispozici vstupy tlačítek (každý kanál 2 vstupy) v configu jako digitální vstupy.

I-TEC OKENNÍ KONTAKT

Od verze Configu 9 je možné do programování integrovat i okenní kontakty I-Tec. Nejprve je nutné zařízení naučit (návod zde).

Po vytvoření okenního kontaktu jsou k dispozici následující vstupy:

 

POUŽITÍ

Okenní kontakt poskytuje analogový výstup „Pozice“ a dva digitální vstupy „Zavřeno“ a „Vyklopené“

POZICE

Analogový vstup pro Pozici pracuje stejným způsobem jako okenní klika Air

0: Neznámá  – žádná data, tento stav může nastat po naučení zařízení, po otevření okna se tento status obnoví.

1: Zavřeno – Okno zavřené a zamčené

2: Vyklopeno

3: Otevřeno – Okno je otevřené

DIGITÁLNÍ VSTUP „ZAVŘENO“

Zobrazuje uzavření okna, pokud je aktivní je okno zavřené.

DIGITÁLNÍ VSTUP „VYKLOPENO“

Zobrazuje vyklopení okna, pokud je aktivní je okno vyklopené.

DIAGNOSTICKÉ VSTUPY

Diagnostické vstupy jsou skryté a lze je zobrazit pomocí zaškrtávacího políčka „Zobrazit diagnostiku vstupů “ v okně vlastností okenního kontaktu.

VSTUP „KAPACITA BATERIE“ A „SLABÁ BATERIE“

Kapacita baterie je obnovována spolu ses statusem okenního kontaktu.

Pokud není kapacita baterie zobrazena, s oknem nebylo pohnuto od naučení do systému.

DIAGNOSTICKÝ VSTUP „ONLINE STATUS“

Tento vstup signalizuje zda probíhá komunikace s okenním kontaktem. Za normálních okolností je online status aktualizovaný jednou za 10 min, pokud se tak nestane je okenní kontakt offline.