Internorm Extension

Internorm Extension umožňuje integraci zařízení, která jsou vybavena bezdrátovou technologií I-tec od výrobce Internorm. Například větrání, stínění, okenní kontakty nebo dálkové ovládání.

V současné době jsou kompatibilní pouze zařízení Internorm s rádiovým protokolem I-tec 1.0.
Nový protokol I-tec 2.0 není podporován!
Pro integraci nových zařízení Internorm I-tec 2.0 je nutné je nejprve resetovat na I-tec 1.0.
Postupujte podle pokynů společnosti Internorm. Pokud s tím potřebujete pomoci, obraťte se na zákaznický servis společnosti Internorm.
Po změně na I-tec 1.0 lze zařízení spárovat s Internorm Extensionem.

Datasheet Internorm Extension

Obsah


Zprovoznění

Internorm Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a našroubujte SMA anténu.

Pro co nejlepší příjem signálu doporučujeme volitelně dostupnou tyčovou anténu. Anténu umístěte mimo rozvaděč (pokud se jedná o plechový). Součástí tyčové antény je také prodlužovací SMA kabel. Alternativně je dostupná i placatá SMA anténa k nalepení.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Naučení I-tec zařízení

Učící režím:

Všechna zařízení I-tec musí být spárována v Loxone Configu prostřednictvím režimu párování. Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po připojení napájení.

Pokud by I-tec zařízení již někdy naučeno, je nutné jej opět přepnout do učícího režimu. Detailní informace naleznete v příbalovém letáku daného zařízení.

Vyhledání a nahrazení:

Chcete-li vyhledat zařízení I-tec, nejprve klikněte na Internorm Extensionu v Loxone Config a poté aktivujte Internorm Vyhledávání

V otevřeném okně vidíte seznam I-tec zařízení, která se povedlo vyhledat:

Označte zařízení, zadejte místo instalace a místnost a poté klikněte na Vytvořit zařízení.

Pro zaznamenání změn do programu uložte prosím do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Naučení okenní kontaktů:

I-tec okenní kontakty používají odlišný komunikační protokol a proto se proces naučení liší.

Dle výše uvedených kroků spusťte Internorm vyhledávání. V pravé části okna klikněte na možnost Vyhledat okenní senzory

Jakmile probíhá vyhledávání, vložte do okenního kontaktu baterie. Pokud jste je vložili již předtím, krátce je vyjměte a znovu je vložte.

Za pár sekund se okenní kontakt zobrazí.

Označte zařízení, zadejte místo instalace a místnost a poté klikněte na Vytvořit zařízení.

Pro zaznamenání změn do programu uložte prosím do Miniserveru.

I-tec okenní senzory se musí nacházet alespoň na verzi B11211. U okenní kontaktů starších 03/2018 je nutné udělat aktualizaci pracovníkem společnosti Internorm.

Poznámky:

Vezměte prosím na vědomí, že zařízení I-tec nelze současně vzájemně propojit a také je naučit na Internorm Extension. Například dálkové ovládání I-tec může být spojen pouze se stíněním I-Tec, nebo může být naučen na Internorm Extension.

Zařízení I-tec stejného typu nemohou být během procesu učení individuálně identifikována. Proto buď zařízení učte postupně, nebo přiřaďte místnost/místo instalace až po učení, např. testovací jízdou stínění.


Zprovoznění I-tec zařízení

Pro další informace navštivte naši online dokumentaci:

Uvedení zařízení Internorm I-tec do provozu


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Internorm Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
- - -
Cyklus odesílání [min] Dotazovací/zasílací cyklus;v tomto cyklu jsou dotazovány senzory zařízení. U zařízení, která mají monitorování offline stavu, je tento cyklus také použit pro detekci offline stavu. Pokud je síla signálu špatná, doporučuje se zvýšit přenosový cyklus. min 30...240 30
Koordinované odesílání příkazů Extension koordinuje přenos bezdrátových příkazů s dalšími Internorm Extensiony, aby se předešlo možnému vzájemnému rušení. To zvyšuje spolehlivost centrálních jízd, ale může to vést k mírným zpožděním. - - -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Internorm Extension