Internorm Extension

Návod na zprovoznění Internorm Extension. V této dokumentaci se dozvíte, jak pracovat s Internorm Extensionem, díky kterému je možné integrovat produkty Intercom typu I-tec.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Gateway pro produkty Internorm I-tec
 • Naučit je možné až 40 produktů
 • Nastavení přes Loxone Config
 • Přiopojení přes Loxone Link
 • Rozměry: 35,5 x 88 x 57 mm (2 moduly)
 • Napájení 24VDC
 • Odběr max. 288mW
 • Typ krytí: IP20
 • Provozní teplota: 0 … +55°C
 • Frekvence: 868MHz (SRD Band EU)

Aktuálně podporované produkty:

 • I-tec větrání
 • I-tec stínění
 • I-tec Remote
 • I-tec okenní kontakty (od verze Loxone Config 8.3)

Internorm_ext

Teoreticky je možné na jeden Internorm Extension naučit až 40 I-tec zařízení. Výsledné číslo je silně závislé na okolních podmínkách a může se od teoretického počtu značně lišit. Ve volném prostranství je dosah 30 – 100 metrů. V budově se může dosah významně lišit. Síla signálu je velmi závislá na překážkách, druhu a způsobu stavby a zabudování a také externích vlivů jako je spínání velkých zátěží v blízkosti přijímače/vysílače, elektromotory nebo poruchách na elektrozařízení. Funce Mesh nebo opakování signálu v tomto případě nefungují!

Plná podpora Internorm Extension je implementována v Loxone Config 8.0 a vyšší.

INSTALACE

 • Připevněte Internorm Extension na DIN lištu
 • Po hotové instalaci připojte 24V, které zapněte teprve po dokončení celé instalace
 • Připojte Loxone Link
 • Pozor: Poslední Extension na Loxone Link je nutné zakončit 120 Ω odporem (součást balení Miniserveru)
 • Zapněte napájení 24V
 • Stavy blikání LED na Extensionu:
  Levá LED bliká zeleně, pokud je Internorm Extension správně nakonfigurován v Loxone Configu. Pokud ne, bliká oranžově.

ROZMĚRY

maszzeichnung_enocean1

NAUČENÍ ZAŘÍZENÍ

Aby bylo možné Internorm zařízení korektně naučit, je nutné zabezbečit, aby zařízení nebyla spárována mezi sebou. Pokud by byly spárovány žaluzie a např. ovladač, a poté došlo k naučení na Internorm Extension, ovládání se nebude chovat správně.

K naučení Internorm zařízení je nutné, aby se nacházelo v učícím režimu. Pokud zařízení zapojujete poprvé, nachází se v režimu učení. Pokud již jednou naučená byla, je nutné je do režimu učení znovu přivést. Detaily k jednotlivým zařízením naleznete v balení nebo u výrobce. Jakmile je zařízení v režimu učení, aktivujte Internorm vyhledávání (klik na Internorm Extension a v kontextové nabídce v hodní části obrazovky vyberte možnost Internorm vyhledávání).

Pozor: Pokud již byla zařízení jednou naučena, dojde při tomto učení k vymazání.

Ve výsledcích vyhledávání nyní uvidíte zařízení, která jsou právě v režimu učení.

Gerät_erstellen

Zvolte požadované I-tec zařízení, vyplňte jeho umístění a místnost a klikněte na možnost „vytvořit zažízení“. Po ukončení učení zařízení uložte program do Miniserveru. Nyní se všechna zařízení objeví pod Internorm Extensionem v okně periférií a je možné s nimi pracovat v programu.

Stejné typy I-tec zařízení nelze ve vyhledávání od sebe odlišit. Jejich pravé umístění/pojmenování je tedy nutné postupně v programu upravit dle reálného stavu.

 

NAUČENÍ iTEC OKENNÍCH KONTAKTŮ

Vzhledem k faktu, že iTec okenní kontakty používají pro komunikaci jiný komunikační protokol než je pro stínění, ventilaci atp.je proces učení odlišný.

Aby bylo možné najít okenní kontakt, je nutné v okně Učení aktivovat tlačítko „Vyhledat okenní kontakt“, tím se přepne vyhledávací režim.

V momentě, kdy je spuštěno vyhledávání vložte do okenního kontaktu baterie, pokud jsou již vloženy krátce je vyjměte a znovu vložte.

Kontakt by měl být za max.5 sekund viditelný v monitoru. Zbytek procedury je stejný jako u ostatních zařízení. Můžete použít tlačítko „Vytvořit zařízení“ nebo „Nahradit zařízení“ a poté uložit do Miniserveru.

Další informace k I-tec zařízení naleznete zde.

Příbalový leták (pdf)
Stáhnout

Prohlášení o shodě (pdf)
Stáhnout