Internorm Extension

Internorm Extension umožňuje integraci zařízení, která jsou vybavena bezdrátovou technologií I-tec od výrobce Internorm. Například větrání, stínění, okenní kontakty nebo dálkové ovládání.

Datový list Internorm Extension

Obsah


Zprovoznění

Internorm Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a našroubujte SMA anténu.

Pro co nejlepší příjem signálu doporučujeme volitelně dostupnou tyčovou anténu. Anténu umístěte mimo rozvaděč (pokud se jedná o plechový). Součástí tyčové antény je také prodlužovací SMA kabel. Alternativně je dostupná i placatá SMA anténa k nalepení.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Naučení I-tec zařízení

Učící režím:

I-tec zařízení musí být v Loxone Configu naučena v učícím režimu. V učícím režimu by se mělo zařízení nacházet po připojení napájení (v tomto nastavení se zařízení odesílá).

Pokud by I-tec zařízení již někdy naučeno, je nutné jej opět přepnout do učícího režimu. Detailní informace naleznete v příbalovém letáku daného zařízení.

Vyhledání a nahrazení:

Chcete-li vyhledat zařízení I-tec, nejprve klikněte na rozšíření Internorm v Loxone Config a poté aktivujte Internorm Vyhledávání

V otevřeném okně vidíte seznam I-tec zařízení, která se povedlo vyhledat:

Označte zařízení, zadejte místo instalace a místnost a poté klikněte na Vytvořit zařízení.

Pro zaznamenání změn do programu uložte prosím do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Naučení okenní kontaktů:

I-tec okenní kontakty používají odlišný komunikační protokol a proto se proces naučení liší.

Dle výše uvedených kroků spusťte Internorm vyhledávání. V pravé části okna klikněte na možnost Vyhledat okenní senzory

Jakmile probíhá vyhledávání, vložte do okenního kontaktu baterie. Pokud jste je vložili již předtím, krátce je vyjměte a znovu je vložte.

Za pár sekund se okenní kontakt zobrazí.

Označte zařízení, zadejte místo instalace a místnost a poté klikněte na Vytvořit zařízení.

Pro zaznamenání změn do programu uložte prosím do Miniserveru.

I-tec okenní senzory se musí nacházet alespoň na verzi B11211. U okenní kontaktů starších 03/2018 je nutné udělat aktualizaci pracovníkem společnosti Internorm.

Poznámky:

Vezměte prosím na vědomí, že zařízení I-tec nelze současně vzájemně propojit a také je naučit na Internorm Extension. Například dálkové ovládání I-tec může být spojen pouze se stíněním I-Tec, nebo může být naučen na Internorm Extension.

Zařízení I-tec stejného typu nemohou být během procesu učení individuálně identifikována. Proto buď zařízení učte postupně, nebo přiřaďte místnost/místo instalace až po učení, např. testovací jízdou stínění.


Zprovoznění I-tec zařízení

Pro další informace navštivte naši online dokumentaci:

Uvedení zařízení Internorm I-tec do provozu


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Internorm Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
- - -
Cyklus odesílání [min] Dotazovací/zasílací cyklus;v tomto cyklu jsou dotazovány senzory zařízení. U zařízení, která mají monitorování offline stavu, je tento cyklus také použit pro detekci offline stavu. Pokud je síla signálu špatná, doporučuje se zvýšit přenosový cyklus. min 30...240 30
Koordinované odesílání příkazů Extension koordinuje přenos bezdrátových příkazů s dalšími Internorm Extensiony, aby se předešlo možnému vzájemnému rušení. To zvyšuje spolehlivost centrálních jízd, ale může to vést k mírným zpožděním. - - -
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. - - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Internorm Extension