Analýza zákaznických projektů

Analýza zákaznických projektů je jedna z podmínek získání statusu Gold či Platinum partner. Jejím smyslem je potvrzení kvality služeb a souladu s filozofií chytré domácnosti Loxone. Tyto partnery přednostně doporučujeme zákazníkům.

Dotazník pro analýzu

Postup Analýzy zákaznických projektů zahrnuje dvě oblasti.

První část provádí telefonicky naši zaměstnanci. Partner předá kontakty na zákazníky, jimž instaloval smart home Loxone. Těm následně klademe otázky ohledně spokojenosti a ovládání domácnosti. Zpětnou vazbu následně předáme i partnerovi.

Druhou částí analýzy je následná kontrola konfigurace Loxone Config. Tu provádí odborný konzultant Loxone a hodnotí mimo jiné dodržování standardů.

Pozitivní výsledek znamená splnění tohoto kritéria pro následujících 12 měsíců.

Obligatorní kritéria

Zde jsou základní předpoklady pro kvalitní projekt chytré domácnosti Loxone.

Technické řešení

Stínicí technika
Řídí se žaluzie automaticky v závislosti na teplotě v místnosti a poloze slunce?
Předpoklad: Využití bloku „Automatické žaluzie“ v režimu Autopilota.

Osvětlení
Ovládá se osvětlení automaticky na základě pohybu, intenzity osvětlení v dané místnosti a uživatelského režimu?
Předpoklad: Použití pohybových senzorů se senzorem pohybu a osvitu, využití bloku „Ovládání osvětlení“ a integrace dvojstisku pro funkci „vše vypnout“.

Senzory přítomnosti
Je většina místností vybavena pohybovými senzory?

Vytápění
Řídí se vytápění individuálně dle teploty v jednotlivých místnostech? Je většina místností vybavena teplotním senzorem?
Předpoklad: Využití bloku „Inteligentní regulace pokojové teploty“ pro kontrolu teploty v každé místnosti zvlášť.

Klimatizace (pokud existuje)
Ovládá chlazení Loxone automaticky na základě teploty a přítomnosti?
Předpoklad: Využití bloku „Inteligentní regulace pokojové teploty“ pro kontrolu teploty v každé místnosti zvlášť.

Příklad:

Pokud je dům vybaven stínicí technikou, je automaticky ovládána Loxone v závislosti na teplotě a pozici slunce. Jakmile jsou v domě žaluzie a nejsou ovládány přes Loxone, je analýza negativní, protože jedno z obligatorních kritérií není splněno. Pokud dům nemá stínicí techniku, výsledek se do hodnocení nezapočítává. V každém případě ale musí být domácnost vybavena pohybovými senzory, které ovládají osvětlení.

Spokojenost zákazníka

Spojenost zákazníka je vždy na prvním místě. Následujícími otázkami se ubezpečíme, že celá instalace probíhala v pořádku i po stránce spokojenosti. Následující kritéria musí být splněna:

Doporučil/a byste Loxone partnera svému nejlepšímu příteli?

Jste s celkovým výsledkem spokojen/a?

Dodatečná kritéria

Další hlediska, která mají vliv na hodnocení projektu.

Technické vybavení

Minimálně 65 % techniky, kterou je domácnost vybavena, musí být ovládáno přes Loxone Miniserver a tím pádem automatizováno. Jde zejména o tyto:

 • Multiroom audio / ozvučení
 • Solární zařízení
 • Ventilace
 • Klimatizace
 • Alarm
 • Dveře a brány
 • Sauna
 • Bazén
 • Fotovoltaika
 • RGB osvětlení
 • Ovládání pomocí aplikace

Příklad

Pokud se v domácnosti využívá větrání (rekuperace), alarm a sauna, tak je nutné minimálně 2 z těchto technologií začlenit do domácí automatizace.

Zpětná vazba zákazníka

Součástí rozhovoru se zákazníkem budou i následující otázky. Odpovědi předáme i partnerovi.

Inteligentní dům a komfortní funkce

Tyto otázky slouží pouze jako dodatečné informace a nezohledňují se při hodnocení.

 • Používáte Loxone Caller Service?
 • Používáte Loxone Weather Service?
 • Používáte světelné scény a víte, jak upravit jejich nastavení?
 • Máte tlačítko na dobrou noc?
 • Přepínáte dům do nočního režimu? (např. přepnutí osvětlení na nízkou intenzitu)
 • Monitorujete, zda jsou otevřená garážová vrata?
 • Ovládáte interkom přes Loxone?
 • Ovládáte IP kamery pomocí Loxone?
 • Používáte dvoj a trojstisky?
 • Můžete svou domácnost ovládat i na dálku (mobil, web)?

 

Úroveň podpory poskytnuté partnerem

Důležitým hlediskem spokojenosti zákazníka a kvality projektu je též úroveň podpory a komunikace ze strany partnera. Proto jsou součástí Analýzy. Abychom ji mohli uzavřít jako úspěšnou, je nutné projekt ukončit zaškolením a optimalizací. Hodnocení se provádí na škále 1 – 4, kdy pozitivní hodnocení je mezi 1 a 2, negativní potom mezi 3 – 4.

 • Zaškolil vás Loxone Partner?
 • Jak byste hodnotili zaškolení na stupnici 1 – 4?
 • Provedl vám partner optimalizaci v horizontu 1 – 3 měsíce po nastěhování?
 • Ohodnoťte kvalitu optimalizace na škále od 1 do 4.

 

Příklad

U projektu bylo provedeno zaškolení a také následná optimalizace. Optimalizace byla ohodnocena známkou 3. Z toho důvodu byla Analýza negativní.

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Máte další otázky ohledně Analýzy? Naše kontaktní osoba je vám k dispozici!

Pavel Lískovec

Sales Director

+420 774 553 131