Chytré ventily Peveko: Vylepšení už tak skvělého produktu díky ekosystému Loxone

Daniel Gahleitner
21 dubna, 2021 in Technologie
Jak roste oblíbenost a známost řídicího systému Loxone, objevuje se stále více výrobců, kteří chtějí, aby i jejich produkty mohly těžit z benefitů inteligentního ovládání a automatizace. A tak vznikají nejrůznější integrace či dokonce úpravy produktů, jež rádi podporujeme. Velkou radost nám udělala spolupráce s českým výrobcem ventilů Peveko.
Aby mohlo být zařízení integrováno do systému Loxone, musí se potkat hardware i software. V tomto případě se výrobce dokonce rozhodl vyjít vstříc integraci tím, že zvolil napájení 24 V, které využívá i systém Loxone. Většina ventilů na trhu využívá napájení 9-12 V, což v důsledku znamená nutnost nasazení speciálního zdroje. 24 V slouží i pro vstupy a výstupy.

Od standardu v oblasti ovladatelných ventilů nabízí Chytrý ventil Peveko především schopnost zpětné vazby. Systém tak vždy dostane ověření, že příkaz byl vykonán a systém ví, v jaké poloze se nachází. Tato informace je předávána pomocí digitálního vstupu na Miniserveru či modulu Nano IO Air, který informaci do Miniserveru předá bezdrátově prostřednictvím rozhraní Loxone Air. Samotné ovládání ventilu zajišťuje digitální výstup 24 V: impuls přepne stav mezi otevřeno-zavřeno. Žádný další hardware výrobce nebo 3. strany není potřeba.

Ventil od Peveka vyniká dále velmi nízkou spotřebou energie, která se pohybuje pod 1 W. Spotřeba podobných zařízení je obvykle mnohem vyšší.

Chytrý ventil
Zároveň může disponovat vlastním napájením v podobě baterie, což zajistí funkčnost i při výpadku sítě a ventil se může zavřít i v nestandardních situacích. To je funkce, která opět není zrovna standardem.

Tolik po stránce hardwaru, nyní se podívejme na software. Loxone a Peveko dohromady připravili hotové řešení pro mnoho způsobů využití. Díky bezplatnému konfiguračnímu nástroji Loxone Config a hotovým logikám ve formě tzv. funkčních bloků to nebyl žádný problém.

Kdokoli tak může okamžitě využít připravenou a otestovanou konfiguraci bez potřeby znalosti programování: Ventil a jeho zpětnou vazbu lze jednoduše integrovat pomocí funkčního bloku Brána. Snadno se tak stane součástí manuálního i automatického ovládání a přidá do vizualizace (Loxone App).

Chytrý ventil

Ochrana při havárii vody

Asi první přijde na mysl prosté zapínání a vypínání přívodu vodu z důvodu prevence proti havárii. Vzhledem k výše zmíněnému bude ventil perfektní pojistkou i pro případ samotné havárie. Detekovat únik vody lze s Loxone konvenčními drátovými anebo bezdrátovými Záplavovými senzory Air od Loxone, které lze jednoduše umístit všude, kde může hrozit únik vody: pod myčku, pračku, … V případě detekce vody dá systém uživateli vědět a rovnou vypne přívod vody.

V kombinaci s vodoměrem, jež také není problém integrovat do Loxone, může dojít k zastavení přívodu vody v případě zvýšené spotřeby nebo zaznamenání spotřeby v době, kdy není očekávána (nepřítomnost v budově apod.)

Chytrý ventil

Dopouštění retenční nádrže

Tady ale rozhodně možnosti využití nekončí. Jedním z příkladů je třeba dopouštění retenční nádrže pro závlahu. V případě, že ultrazvukové čidlo zaznamená pokles hladiny pod kritickou mez a hrozilo by spuštění čerpadla naprázdno, pomocí Chytrého ventilu Peveko dojde k dopouštění vody z jiného zdroje. Tím je nejen zajištěné, že trávník bude patřičně zavlažen, ale také zabráněné možné destrukci čerpadla.

Zapojení chytrého ventilu

Dopouštění retenční nádrže

Tady ale rozhodně možnosti využití nekončí. Jedním z příkladů je třeba dopouštění retenční nádrže pro závlahu. V případě. že ultrazvukové čidlo zaznamená pokles hladiny pod kritickou mez a hrozilo by spuštění čerpadla naprázdno, pomocí Chytrého ventilu Peveko dojde k dopouštění vody z jiného zdroje. Tím je nejen zajištěné, že trávník bude patřičně zavlažen, ale také zabráněné možné destrukci čerpadla.

Zapojení chytrého ventilu
Ovládání ventilu

Hlídání hladiny bazénu

Další možností je automatické dopouštění bazénu. Ať už jde o hotely, sportoviště nebo domácnosti, péče o bazén je poměrně náročná činnost. Automatické dopouštění bazénu nejen ušetří spoustu práce, starostí (někdo na to musí myslet) a času, ale stejně jako v případě závlahy a retenční nádrže může zabránit velkým škodám na technice. Opět stačí zkombinovat Chytrý ventil Peveko a senzor hladiny, které ve spojení s Miniserverem zajistí udržování optimální výšky hladiny.

Hlídání hladiny bazénu

Další možností je automatické dopouštění bazénu. Ať už jde o hotely, sportoviště nebo domácnosti, péče o bazén je poměrně náročná činnost. Automatické dopouštění bazénu nejen ušetří spoustu práce, starostí (někdo na to musí myslet) a času, ale stejně jako v případě závlahy a retenční nádrže může zabránit velkým škodám na technice. Opět stačí zkombinovat Chytrý ventil Peveko a senzor hladiny, které ve spojení s Miniserverem zajistí udržování optimální výšky hladiny.

Ovládání ventilu

Sprchové automaty a další

Fantazii se ale meze nekladou, a tak se můžeme setkat s využitím Chytrého ventilu Peveko třeba i v kempech s automaty na sprchu. Připravit logiku pro časované vypnutí a kdykoli ji upravit není s Loxone Configem žádný problém i pro běžného elektrikáře a není nutné na to pořizovat jednoúčelový systém. Nebo máte vlastní nápad na využití? Odborníci z firmy Peveko i Loxone jsou vám k dispozici pro konzultaci. Připravené šablony pro Loxone Config a schémata všech variant zapojení najdete v našem Support Community fóru. Pro kompletní nabídku Chytrých ventilů Peveko přejděte na www.peveko.cz.

Pojďme do toho spolu…

Ikona domu

Chcete si užívat produkty Loxone?

Rádi vám jako výrobci zdarma představíme možnosti inteligentní elektroinstalace i možnosti řešení konkrétních potřeb v rámci individuální konzultace. Připravíme i kalkulaci potřebných produktů. V případě zájmu vám také najdeme ideální realizační firmu.

Ikona elektrikáře

Chcete realizovat inteligentní elektroinstalace?

Využijte bohatý sortiment produktů včetně koncových prvků od jednoho výrobce. K dispozici budete mít unikátní software bez licencí, s nímž zvládnete špičkové funkce i bez znalosti programování. Váš úspěch podpoříme špičkovou individuální podporou.

Chci být informován o novinkách