El Miniserver de Loxone

El cervell del projecte

El Miniserver de Loxone

El cervell del projecte

Miniserver

Instal·lació en quadre elèctric.
Ideal per a obra nova.

Miniserver Go

Pot ubicar-se a qualsevol lloc.
Ideal per a rehabilitacions.

Automatització intel·ligent en residencial i terciari

Smart Home
El Miniserver de Loxone permet automatitzar la llar, tot incorporant la lògica i programació per integrar llums, persianes, climatització, accessos, seguretat, i molt més.

Smart Buildings
Gràcies a la seva estructura flexible i escalable, el Miniserver permet integrar funcions d’eficiència energètica, seguretat i confort en projectes molt diversos. Potent hardware i potent software.

Projectes especials
Sistema obert, comunicació amb nombrosos protocols i adaptabilitat de lògiques. El Miniserver permet la implementació de la intel·ligència i control a tot tipus de projectes.

Tecnologies de base
incloses

Loxone ofereix una solució completa per a l’automatització de vivendes i edificis. Segons la versió del Miniserver

Miniserver

 

Miniserver Go

     

 

Infinitament flexible i ampliable gràcies a les Extensions​

Segons la mida de la instal·lació (quantitat de circuits de llum, de persianes motoritzades) i segons els requisits de control desitjats (control de climatització, integració Multimèdia) es necessitaran unes determinades Extensions per a ampliar la automatització de la llar o de l’edifici, així com també per a comunicar-nos amb diferents protocols. Amb Loxone trobes les Extensions necessàries per a crear un conjunt integrat.

Productes de Software potents
inclosos de forma gratuïta

Loxone Config

La nostra eina de software més potent per a la configuració de tota la lògica del projecte. La possibilitat de programar l’automatització d’una vivenda o edifici en molt poques hores promou que el resultat sigui molt més eficient. 

Loxone Apps

Una App per a tot. Gràcies a la possibilitat d’integrar totes les funcions intel·ligents amb Loxone, des de la mateixa App pots controlar tota la instal·lació, de manera local o remota. Apps disponibles de forma gratuïta per a Smartphones, tablets i PC.

P.D.: Descarrega gratuïtament l’última versió del software de configuració Loxone Config.

Manteniment remot i eines de diagnòstic

Amb més de 120.000 projectes d’automatització realitzades en l’àmbit residencial i terciari, tenim la certesa que el Miniserver de Loxone és extremadament fiable.

En cas que sigui necessària una intervenció en la instal·lació, el Miniserver no solament informa immediatament, gràcies a les eines de diagnòstic i manteniment, sinó que també permet que el responsable pugui intervenir immediatament sense trobar-se físicament en el mateix lloc.

Estat del sistema
Similar al quadre de comandament del cotxe, el Miniserver ofereix la informació important de la instal·lació. Davant de qualsevol incidència, es reben les notificacions pertinents i es pot consultar a través de la visualització.

Configuració & Actualitzacions
El sistema va creixent i millorant, tot presentant actualitzacions de software periòdicament. El software i les actualitzacions són gratuïtes, i permet treballar amb la programació del projecte prèviament des de l’oficina.

Registres i estadístiques
De temperatura, consums d’energia, presència, etc. El sistema permet registrar estadístiques, visualitzar-les des de la App de Loxone i enviar-les com a arxiu adjunt per correu electrònic.

Cloudfree

La seguretat de les dades és un dels aspectes més importants en el nostre sistema. Cada Miniserver de Loxone guarda les dades del projecte dins seu, tot permetent un ple funcionament, fins i tot sense la necessitat d’estar connectat a Internet. Les dades no surten del dispositiu a menys que no hi hagi una sincronització en algun servei del núvol.

El nostre principi bàsic: el teu projecte, les teves dades. Protegim la privacitat de les dades del projecte al 100%.

– Ser Loxone Partner –

Convertir-se en Partner de Loxone


Com a empresa dedicada al sector de la automatització de vivendes i edificis, beneficia’t del Programa de Partners de Loxone i treballa amb un dels sistemes més potents del sector.

Preguntes freqüents sobre Loxone

A continuació pots trobar una relació de preguntes i respostes sobre la solució Loxone i els seus productes.