Eficiència
energètica

Estalvia energia amb Loxone

Aprofita l’energia solar, elimina consums innecessaris o descuits, gestiona les energies renovables i carrega, per exemple, el cotxe elèctric a cost zero.

Eficiència
energètica

Estalvia energia amb Loxone

Aprofita l’energia solar, elimina consums innecessaris o descuits, gestiona les energies renovables i carrega, per exemple, el cotxe elèctric a cost zero.

Un mateix equip format pel clima, les persianes i altres funcions

Loxone permet la comunicació i automatització de totes les funcions de la Smart Home o Smart Building, tot fent-les treballar conjuntament per tal de ser més eficients energèticament.

Un mateix equip format pel clima, les persianes i altres funcions

Loxone permet la comunicació i automatització de totes les funcions de la Smart Home o Smart Building, tot fent-les treballar conjuntament per tal de ser més eficients energèticament.

Estalvi
energètic

Energie sparen mit der Loxone App

Loxone t’ajuda a estalviar energia gràcies a l’automatització i integració entre funcions. Les persianes es comuniquen amb el sistema de climatització per tal d’evitar que a l’estiu el sol penetri a l’interior, o el contrari, facilitar que hi entri a l’hivern i, d’aquesta manera, ajudi a arribar a la temperatura desitjada. L’automatització permet, a més, apagar els dispositius electrònics, els llums i els sistemes multimèdia de forma automàtica.

Producció
d’energia

Integrar les plaques solars a la Smart Home o Smart Building de Loxone, tot gestionant la producció per a derivar-la als consums que siguin necessaris, ja sigui per a escalfar l’ACS o activar la bomba de filtratge de la piscina. Des de l’App s’observa el consum actual d’energia, així com la producció que s’estigui generant o la quantitat que necessitem agafar de la xarxa pública. Integració fàcil i cada vegada més necessària en totes les vivendes i edificis. 

Recarregar
bateries

Carregar el cotxe elèctric gràcies a l’energia fotovoltaica, gestionar aquesta energia per a crear prioritats i controlar tot el procés des de l’App. Establir temps de càrrega fixos, per exemple, per tal d’aprofitar la tarifa nocturna d’electricitat. Protegir la presa de corrent d’una sobrecàrrega, tot controlant l’estat de la càrrega. Igualment, si es disposa de bateries per a emmagatzemar l’excedent, també es poden integrar al sistema Smart Home.

Més funcions per a la gestió energètica

La Smart Home o Smart Building inclou una multitud de característiques enfocades a l’eficiència energètica, totalment automatitzades.

Energie sparen mit Standby Killer

Standby Killer

Quan no hi ha ningú a casa, la Smart Home desconnecta automàticament tots els dispositius Standby i altres consumidors d’energia. 

Mode absent

Tocant tres vegades el polsador de l’entrada, la casa entén que s’ha “d’apagar”. Tots els llums, les zones d’àudio i dispositius multimèdia s’apaguen i es regula el clima.

Estadístiques

Analitzar els registres en qualsevol moment des de l’App. Visualitzar i descarregar temperatures, consums i altres valors per tal de descobrir estalvis potencials d’energia.

Energiemanagement der Heiz- und Kühlenergie

Climatització

En una vivenda o edifici, la despesa energètica en la climatització és una de les més elevades. L’automatització ajuda a combinar fonts d’energia rentables per tal de ser el màxim d’eficients.

Gestió de càrrega

La Smart Home sempre vigila la càrrega d’energia total per tal d’evitar sobrecàrregues de tensió. D’aquesta manera, també pot optimitzar la quantitat contractada amb la companyia energètica. 

Notificacions

Qualsevol esdeveniment que pugui suposar una major despesa energètica, com ara una finestra oberta durant un temps determinat o una fugida inesperada d’aigua, es notifica al moment.

Productes per a
estalviar energia

Loxone ofereix una gamma de productes que ajuden a estalviar energia. A més, en qualsevol producte que desenvolupem sempre pensem en que tingui el consum més baix possible.

Productes per a estalviar energia

Loxone ofereix una gamma de productes que ajuden a estalviar energia. A més, en qualsevol producte que desenvolupem sempre pensem en que tingui el consum més baix possible.

– Convertir-se en Partner –

Empreses especialitzades


Les empreses dedicades a realitzar instal·lacions elèctriques, integració de sistemes o especialistes en clima, entre altres perfils relacionats amb les Smart Homes i Smart Buildings, poden entrar al Programa de Partners de Loxone i treballar amb un dels sistemes més avantguardistes del mercat. 

   Up To Date

Up To Date