La Seguretat
en la Smart Home

Play Button

La Seguretat en la Smart Home

Play Button

Protecció pensant en
tots els agents de la llar

Durant la nit, quan tots dormen, la Smart Home vigila que tot funcioni correctament. Supervisa si algú vol entrar a casa sense autorització, detecta si hi ha una fuga d’aigua o si es detecta fum. Davant de qualsevol esdeveniment inesperat o incidència, la casa reacciona per tal d’alertar a les persones que s’hi troben a dins. Allò que és interessant és que aquestes funcions es realitzen amb components que ja es troben instal·lats a la vivenda.

Protecció pensant en tots els agents de la llar.  
Durant la nit, mentre tots dormen, la Smart Home vigila que tot funcioni correctament. Supervisa si algú vol entrar a casa sense autorització, detecta si hi ha una fuga d’aigua o si es detecta fum. Davant de qualsevol esdeveniment inesperat o incidència, la casa reacciona per tal d’alertar a les persones que s’hi troben a dins.
Allò que és interessant és que aquestes funcions es realitzen amb components que ja es troben instal·lats a la vivenda.

Protecció davant de robatoris

Protecció a les persones

Protecció a l'edifici

Protecció a la privacitat

Beim Aufheizen am Vormittag fährt die Beschattung automatisch hoch
Protecció davant de robatoris

Com si la casa activés un escut invisible, detecta de manera fiable si algú força una porta o obre una finestra. La casa reacciona fent pampalluguejar totes les llums que donen a l’exterior, activa el soroll d’alarma i realitza una trucada al propietari en cas que es trobi fora del seu domicili.

Beim Aufheizen am Vormittag fährt die Beschattung automatisch hoch
Protecció a les persones

A més de la protecció davant intrusos, la Smart Home de Loxone també protegeix a les persones d’altres perills. Creiem que hi ha detectors clau a qualsevol casa, com el detector de fum o el d’inundació. En cas de detecció d’algun problema, es pot programar el sistema per tal que tanqui la presa de l’aigua, pugi les persianes, s’il·luminin les vies de sortida o la il·luminació de la casa parpallegi. Igualment, el propietari és avisat immediatament. 

Automatische Rolladensteuerung & Jalousiesteuerung
Protecció a l’edifici

A una casa, sempre hi poden passar incidències. En un moment inesperat la rentadora pot espatllar-se i innundar l’habitació, pot començar a bufar el vent i els tendals i persianes venecianes s’han de protegir per tal d’evitar que es trenquin, pot venir una gelada considerable i, sense cap control, les canonades poden congelar-se i comportar problemes… mai se sap, i és important que la nostra casa pugui estar preparada davant d’aquestes incidències i es protegeixi ella mateixa en tot allò que té al seu abast. 

die Rolladensteuerung fährt als Windschutz automatisch hoch
Protecció a la privacitat

Totes les dades personals es queden a casa, en local, i estan protegides per diversos firewalls i mecanismes de seguretat del Miniserver de Loxone. La Smart Home de Loxone pot funcionar perfectament sense necessitat de connexió amb Internet. Des de Loxone no volem tenir les dades dels nostres clients, però sí que volem protegir-los al màxim.

Informació a l’instant
quan és important…

Informació a l’instant quan és important…

Caller Service

Servei de trucades per tal d’alertar immediàtament davant de qualsevol incidència, com ara una detecció de fum, fuga d’aigua o entrada d’un intrús.

Loxone App

Gràcies a l’App de Loxone, sempre es pot visualitzar l’estat del sistema d’alarma i de la resta de funcions de la Smart Home. Davant de qualsevol incidència, l’App també notificarà als usuaris. 

Sistema d’alarma
en cadena

Si es detecta intrusió, la casa reacciona en fases diferents per tal d’alertar els usuaris.

Sistema d’alarma en cadena

Si es detecta intrusió, la casa reacciona en fases diferents per tal d’alertar els usuaris.

Alarma armada

Alarma silenciosa

Alarma sonora

Alarma visual

Alarma apagada

Mockup: Alarmanlage aktiviert

Alarma armada

Automatitzada, en funció de l’horari, activada des del polsador o des de l’App. Detectors de presència i altres sensors formen part del sistema d’alarma.

Stufe 1 : Stiller Alarm

Fase 1
Alarma silenciosa

Notificació a través de correu electrònic, trucada al propietari, notificació push. D’aquesta manera, les falses alarmes es poden reconèixer a temps.

Stufe 2 : Akustischer Alarm

Fase 2
Alarma sonora

El sistema d’alarma activa el Music Server de Loxone a tot volum. També es pot utilitzar el soroll d’alarma que incorpora el Touch & Grill i el Touch Nightlight com a alarma sonora extra. 

El Caller Service realitza una trucada per tal d’informar el propietari si no es troba a casa. 

Stufe 3 : Optischer Alarm

Fase 3
Alarma visual

Totes les persianes de la Smart Home pugen i les llums fan pampallugues, fins i tot la del Touch Nightlight, per tal que des de l’exterior es pugui veure si hi ha algun problema. 

Mockup: Alarmanlage deaktiviert

Alarma apagada

Nombroses funcions
incloses al sistema

La seguretat a la Smart Home és molt més que un simple sistema d’alarma d’intrusió. La Smart Home s’ocupa de nombroses funcions més per tal de protegir a la família, a l’edifici i a la privacitat de tots.

Botó del pànic

Es pot definir un polsador, per exemple al cantó del llit, per tal de fer saltar el sistema d’alarma i la reacció de la casa. 

Sortir de casa

En sortir de casa, es pot tocar tres vegades el polsador de l’entrada i la Smart Home canvia a “Mode Absent”, tot activant l’alarma i fent els ajustaments necessaris.

Protecció nens

Algunes vegades hi ha situacions en què els nens poden quedar-se sols a casa, però hem d’assegurar-nos de que l’estufa o la sauna estan apagades correctament. En la Smart Home es fa de manera automàtica.

Incendis i
inundacions

Una detecció a temps de fum o d’una fuga pot estalviar molts mals de cap. La casa informa i reacciona immediatament per tal d’evitar mals majors. 

Simulació de presència

Quan la casa està desocupada, les persianes continuen pujant i baixant de forma automàtica, així com també s’encenen alguns llums que creiem necessaris.

Tot sota
control

Control i visualització constant de la Smart Home a través de l’App. En qualsevol moment es pot revisar si tot està correcte, fins i tot visualitzar les càmeres de seguretat. 

Control
simple

El sistema d’alarma es pot activar des del polsador de l’entrada o a través de l’App. La configuració dels polsadors es poden adaptar a l’usuari en funció de la seguretat.

Funció
registres

Gràcies als registres, es pot verificar quan s’ha obert una finestra o la porta de l’entrada. Tot està registrat a l’App. 

Zones
d’alarma

En la Smart Home es poden configurar les zones d’alarma de la manera en què s’adapti millor, tot fent, per exemple, que durant la nit només s’activi la planta baixa o l’alarma perimetral.

Estat
d’obertura

La Smart Home informa a través de missatge de veu a través dels altaveus o notificacions a l’Smartphone, si una porta o una finestra estan obertes a una certa hora.

Reduïr les
falses alarmes

Un segon detector de moviment ha de reaccionar dins un cert període de temps per eliminar possibles falses alarmes i activar, desprès, el següent nivell d’alarma.

Breu
retard

L’alarma s’activarà després d’un breu retard programat, de manera que facilita activar el sistema i sortir de casa sense problema.

Nombroses funcions incloses al sistema

La seguretat a la Smart Home és molt més que un simple sistema d’alarma d’intrusió. La Smart Home s’ocupa de nombroses funcions més per tal de protegir a la família, a l’edifici i a la privacitat de tots.

Botó del pànic

Es pot definir un polsador, per exemple al cantó del llit, per tal de fer saltar el sistema d’alarma i la reacció de la casa. 

Sortir de casa

En sortir de casa, es pot tocar tres vegades el polsador de l’entrada i la Smart Home canvia a “Mode Absent”, tot activant l’alarma i fent els ajustaments necessaris.

Protecció nens

Algunes vegades hi ha situacions en què els nens poden quedar-se sols a casa, però hem d’assegurar-nos de que l’estufa o la sauna estan apagades correctament. En la Smart Home es fa de manera automàtica.

Incendis i inundacions

Una detecció a temps de fum o d’una fuga pot estalviar molts mals de cap. La casa informa i reacciona immediatament per tal d’evitar mals majors.

Simulació de presència

Quan la casa està desocupada, les persianes continuen pujant i baixant de forma automàtica, així com també s’encenen alguns llums que creiem necessaris.

Tot sota control

Control i visualització constant de la Smart Home a través de l’App. En qualsevol moment es pot revisar si tot està correcte, fins i tot visualitzar les càmeres de seguretat.

Control simple

El sistema d’alarma es pot activar des del polsador de l’entrada o a través de l’App. La configuració dels polsadors es poden adaptar a l’usuari en funció de la seguretat.

Zones d’alarma

En la Smart Home es poden configurar les zones d’alarma de la manera en què s’adapti millor, tot fent, per exemple, que durant la nit només s’activi la planta baixa o l’alarma perimetral.

Reduïr falses alarmes

Un segon detector de moviment ha de reaccionar dins un cert període de temps per eliminar possibles falses alarmes i activar, desprès, el següent nivell d’alarma.

Función registres

Gràcies als registres, es pot verificar quan s’ha obert una finestra o la porta de l’entrada. Tot està registrat a l’App. 

Estat d’obertura

La Smart Home informa a través de missatge de veu a través dels altaveus o notificacions a l’Smartphone, si una porta o una finestra estan obertes a una certa hora.

Breu retard

L’alarma s’activarà després d’un breu retard programat, de manera que facilita activar el sistema i sortir de casa sense problema.

Sistema d’alarma inclòs sense quotes

Quan tens una Smart Home o Smart Building de Loxone, no necessites un sistema d’alarma addicional costós. Els components existents com detectors de moviment, contactes de porta, il·luminació i àudio et permeten configurar una completa alarma sense quotes, que et protegeix i t’alerta immediatament davant de qualsevol incidència.

Sistema d’alarma inclòs sense quotes

Quan tens una Smart Home o Smart Building de Loxone, no necessites un sistema d’alarma addicional costós. Els components existents com detectors de moviment, contactes de porta, il·luminación i àudio et permeten configurar una completa alarma sense quotes, que et protegeix i t’alerta immediatament davant de qualsevol incidència. 

Productes Loxone
per a la teva seguretat

Des de la Sirena fins al Detector de fum. Troba aquí la gamma de productes per a incrementar la seguretat a la teva casa intel·ligent.

Productes Loxone per a la teva seguretat

Des de la Sirena fins al Detector de fum. Troba aquí la gamma de productes per a incrementar la seguretat a la teva casa intel·ligent.

– Convertir-se en Partner –

Empreses especialitzades


Les empreses dedicades a realitzar instal·lacions elèctriques, integració de sistemes o especialistes en clima, entre altres perfils relacionats amb les Smart Homes i Smart Buildings, poden entrar al Programa de Partners de Loxone i treballar amb un dels sistemes més avantguardistes del mercat.

   Up To Date

Up To Date