Il·luminació intel·ligent

Fes que les llums s’adaptin a tu
La il·luminació té un gran impacte en el confort i benestar de les persones. A través de la combinació de diferents tipus de llums LED, es creen ambients adequats per a cada situació, amb un baix consum i integrades al conjunt de funcions de la instal·lació.

Il·luminació
intel·ligent

Fes que les llums
s’adaptin a tu

La il·luminació té un gran impacte en el confort i benestar de les persones. A través de la combinació de diferents tipus de llums LED, es creen ambients adequats per a cada situació, amb un baix consum i integrades al conjunt de funcions de la instal·lació. 

Personalització
d’ambients

La combinació de llums, intensitats i colors diferents permet crear ambients personals i adaptats. Per tal que l’estància sigui més còmoda, recomanem que juguis amb la il·luminació indirecta, per exemple amb tires LED al sostre o al marc inferior dels mobles. El control i automatització de les llums en una Smart Home o Smart Building és essencial, ja que té un efecte sobre una multitud de funciones més.

Personalización 
de ambientes

La combinación de diferentes luces, de diferentes intensidades y de colores, permite crear ambientes personales y adaptados. Para que la estancia sea más cómoda, recomendamos jugar con iluminación indirecta, por ejemplo con tiras LED en el techo o en el marco inferior de los muebles. El control y automatización de las luces en una Smart Home o Smart Building es esencial, porque tiene efecto en multitud de funciones más.

La solució completa per a la il·luminació intel·ligent

La il·luminació en un edifici o casa intel·ligent és molt més que “encendre” i “apagar” llums. L’automatització i la nova dinàmica de control obre una multitud de noves opcions. 

Regulació

Un llum amb poca intensitat no és només agradable per a la vista i dóna un toc de disseny a l’habitació, sinó que també redueix el seu consum. Els experts diuen que fins i tot incentiva la creativitat.

Lichtsteuerung - Faden

Canvis suaus

Per a una transició més agradable, la fundació “Fade In and Fade Out” facilita canviar d’ambient i encendre i apagar els llums de forma gradual, tot creant una millor sensació i experiència d’usuari.  

Alertes

Els llums fan pampallugues quan es detecta fum o una possible intrusió. De la mateixa manera, poden actuar de timbre mentres els nens dormen o estem a la terrassa.

Smart Home Licht macht Anwesenheitssimulation möglich

Simulació de presència

Mentres estàs de viatge, la casa encén certs llums de la mateixa manera com si continués estant ocupada, de manera que els possibles intrusos no sospitin de la teva absència.

Protecció inclosa

Bloqueig de seguretat per als nens. Els polsadors poden bloquejar-se per tal que no juguin amb ells i seguir tenint tot el control dels llums des de l’App.

Ajuda a l’estalvi d’energia

Quan no hi ha ningú a l’habitació, els llums s’apaguen automàticament tot evitant, així, despeses innecessàries. Poden apagar-se tots els llums de l’habitació o de tota la casa de forma central.

Smart Home Beleuchtung Weckfunktion

Despertador

Despertar-se d’una manera més agradable mitjançant l’encesa suau dels llums de forma automàtica i tal com es desitgi. Combinant després aquesta funció amb persianes i àudio.

Mode nit

Durant la nit, si es detecta que surts del llit, s’encenen alguns llums simplement en forma de guia. Útil, per exemple, per a anar al lavabo i no molestar a ningú.

Lluminositat

Segons la lluminositat del dia, els llums dels diferents espais s’encenen o no de forma automàtica, tenint com a objectiu la intensitat de llum desitjada.

Planificació

Una il·luminació correcta és essencial per al benestar. Planificar bé el disseny de la il·luminació fa que després el desenvolupament del projecte sigui més clar i eficient. Consulta la pàgina següent per a més informació sobre el producte i contacta amb nosaltres si necessites consultar-nos els teus dubtes i inquietuds.

Planificació

Una il·luminació correcta és essencial per al benestar. Planificar bé el disseny de la il·luminació fa que després el desenvolupament del projecte sigui més clar i eficient. Consulta la pàgina següent per a més informació sobre el producte i contacta amb nosaltres si necessites consultar-nos els teus dubtes i inquietuds.

Beispiel Smart Home Licht

Llums LED eficients i altres elements

No importa el tipus de producte, nosaltres donem prioritat a la qualitat. En aquesta línia hem desenvolupat els nostres propis productes, tot assegurant un bon resultat i presentant una atenció especial al baix consum que presenten.

Llums LED eficients i altres elements

No importa el tipus de producte, nosaltres donem prioritat a la qualitat. En aquesta línia hem desenvolupat els nostres propis productes, tot assegurant un bon resultat i presentant una atenció especial al baix consum que presenten.

Control per a tots els llums del mercat

No importa quina font de llum desitgis utilitzar, amb Loxone es poden controlar des d’halògens fins a bombetes. A més, ens comuniquem amb el protocol DALI i DMX.

Control per a tots els llums del mercat

No importa quina font de llum desitgis utilitzar, amb Loxone es poden controlar des d’halògens fins a bombetes. A més, ens comuniquem amb el protocol DALI i DMX.

Que fàcil seria la vida si tot fos igual que controlar una instal·lació Loxone

Dinàmica de control amb Loxone

Polsadors

Touch Pure, Touch,
Touch Surface o
a través de comandament Remote.

Controlar totes les fonts de la il·luminació des del polsador. Ens oblidem d’un polsador per a una sola llum i presentem una nova dinàmica de control a través d’ambients d’il·luminació.

L’App

Sempre actual i
per al control de tota
la instal·lació

Personalitzar ambients d’il·luminació amb colors, intensitats i combinació de llums desitjades. Controlar i visualitzar l’estat dels llums a distància i molt més. App gratuita i disponible per a Smartphones, tablets i PC.

Polsadors

Touch Pure, Touch, Touch Surface o a través de comandament Remote.

Controlar totes les fonts d’il·luminació des del polsador. Ens oblidem d’un polsador per a la llum i presentem una nova dinàmica de control a través d’ambients d’il·luminació.

La App

Siempre actual y para todo el control.

Personalizar los ambientes de iluminación con los colores, intensidades y combinación de luces deseadas. Controlar y visualizar el estado de las luces a distancia y mucho más. App gratuita y disponible para Smartphones, tablets y PC.

Lichtsteuerung mit Loxone App

– Convertir-se en Partner –

Empreses especialitzades


Les empreses dedicades a realitzar instal·lacions elèctriques, integració de sistemes o especialistes en clima, entre altres perfils relacionats amb les Smart Homes i Smart Buildings, poden entrar al Programa de Partners de Loxone i treballar amb un dels sistemes més avantguardistes del mercat.

   Up To Date

Up To Date