Calefacció,
refrigeració i
ventilació

Calefacció, refrigeració
i ventilació

Climatització intel·ligent i òptima a través del control de la
calefacció, la refrigeració i la ventilació

Quan el control de la climatització és automàtic, els sistemes treballen per tal d’oferir la temperatura correcta a qualsevol hora del dia, i l’usuari no ha d’anar ajustant els valors, ni preocupar-se per la qualitat de l’aire o de la humitat. La Smart Home o Smart Building se n’ocupa de forma eficient.

Climatització intel·ligent i òptima a través del control de
la calefacció, la refrigeració i la ventilació

Quan el control de la climatització és automàtic, els sistemes treballen per tal d’oferir la temperatura correcta a qualsevol hora del dia, i l’usuari no ha d’anar ajustant els valors, ni preocupar-se per la qualitat de l’aire o de la humitat. La Smart Home o Smart Building se n’ocupa de forma eficient.

Control per zones per a 
un clima interior òptim

Al dormitori una temperatura agradable de 19°, al lavabo 23° i a la sala d’estar 21,5°. Gràcies al control individual de les temperatures, el benestar i l’estalvi està assegurat. La casa s’adapta segons costums, activitats i presència sense intervenció manual.

Control per zones per a un clima interior òptim

Al dormitori una temperatura agradable de 19°, al lavabo 23° i a la sala d’estar 21,5°. Gràcies al control individual de les temperatures, el benestar i l’estalvi està assegurat. La casa s’adapta segons costums, activitats i presència sense intervenció manual.

El sistema aprèn a optimitzar-se
Loxone aprèn la inèrcia del sistema de calefacció i refrigeració per tal de donar l’ordre al moment just per a obtenir la temperatura desitjada en el moment desitjat. Només es necessita indicar quines temperatures es tenen com a objectiu, i el sistema se n’encarrega ell mateix, tot evitant que s’encengui més temps del necessari.

L’exemple és totalment extrapolable a qualsevol tipus d’edifici.

Les funcions més pràctiques venen incloses

La tecnologia Loxone et permet gaudir de la temperatura perfecta en cada ocasió

Control flexible
i adaptat

Es determina la demanda exacta de calefacció o aire condicionat en cada estança, sabent quan hi ha presència o no. El Miniserver controla tot tipus de sistemes de climatització.

Redueix les
despeses energètiques

Un bon control de la calefacció i aire condicionat pot arribar a estalviar fins a un 50% de les despeses energètiques d’una casa. Loxone, per exemple, integra també les persianes com a complement per al clima. 

Smart Home
en mode estalvi

Si no hi ha ningú a casa, la Smart Home passa automàticament al “Mode Estalvi”. Les temperatures es regulen dins un rang definit sense escalfament o refredament actiu.

Protecció a
l’edifici

Si la temperatura surt dels límits de protecció definits, el Miniserver de Loxone reacciona tot entrant en mode de calefacció o refrigeració per tal d’evitar danys a l’edifici.

Connexió remota
a través de l’App

Es poden canviar temperatures també a distància. O activar la calefacció de la casa de la muntanya si anem cap allà i volem que quan arribem hi hagi la temperatura desitjada.

Info davant
incidències

Si el sistema no funciona correctament, el Miniserver t’informa immediàtament mitjançant diferents canals. Una ràpida resposta pot evitar danys desagradables. 

Registre
d’estadístiques

Les temperatures es poden registrar i visualitzar a través de gràfics per a descobrir estalvis potencials de comportament. Es poden exportar les dades per a treballar-les directament.

Incloure el
calendari

Es pot guardar el calendari i incloure els dies festius i de vacances, de manera que la Smart Home o Smart Building s’adapti també en funció del dia que sigui.

Comptador
d’hores de treball

El Miniserver sap les hores de funcionament dels dispositius i informa a l’usuari per tal de saber quan és millor fer el manteniment, canvis de filtres, etc. 

Les funcions més pràctiques venen incloses

La tecnologia Loxone et permet gaudir de la temperatura perfecta en cada ocasió

Control flexible
i adaptat

Es determina la demanda exacta de calefacció o aire condicionat en cada estança, sabent quan hi ha presència o no. El Miniserver controla tot tipus de sistemes de climatització.

Redueix les
despeses energètiques

Un bon control de la calefacció i aire condicionat pot arribar a estalviar fins a un 50% de les despeses energètiques d’una casa. Loxone, per exemple, integra també les persianes com a complement per al clima.

Smart Home
en mode estalvi

Si no hi ha ningú a casa, la Smart Home passa automàticament al “Mode Estalvi”. Les temperatures es regulen dins un rang definit sense escalfament o refredament actiu.

Protecció a
l’edifici

Si la temperatura surt dels límits de protecció definits, el Miniserver de Loxone reacciona tot entrant en mode de calefacció o refrigeració per tal d’evitar danys a l’edifici.

Connexió remota
a través de l’App

Es poden canviar temperatures també a distància. O activar la calefacció de la casa de la muntanya si anem cap allà i volem que quan arribem hi hagi la temperatura desitjada.

Info davant
incidències

Si el sistema no funciona correctament, el Miniserver t’informa immediàtament mitjançant diferents canals. Una ràpida resposta pot evitar danys desagradables.

Registre
d’estadístiques

Les temperatures es poden registrar i visualitzar a través de gràfics per a descobrir estalvis potencials de comportament. Es poden exportar les dades per a treballar-les directament.

Incloure el
calendari

Es pot guardar el calendari i incloure els dies festius i de vacances, de manera que la Smart Home o Smart Building s’adapti també en funció del dia que sigui.

Comptador
d’hores de treball

El Miniserver sap les hores de funcionament dels dispositius i informa a l’usuari per tal de saber quan és millor fer el manteniment, canvis de filtres, etc.

Productes Loxone per a un clima interior òptim

Calefacció, ventilació, aire condicionat o altres sistemes de refrigeració. Els nostres productes poden controlar-los i automatitzar-los.

Productes Loxone per a un clima interior òptim

Calefacció, ventilació, aire condicionat o altres sistemes de refrigeració. Els nostres productes poden controlar-los i automatitzar-los.

Flexibilitat il·limitada

Sistemes de calefacció mitjançant radiadors, terra radiant, bombes de calor, fan-coils… independentment de la font de calor, o sistema de calefacció o refrigeració, Loxone pot portar el control i automatitzar el funcionament.

Flexibilitat il·limitada

Sistemes de calefacció mitjançant radiadors, terra radiant, bombes de calor, fan-coils… independentment de la font de calor, o sistema de calefacció o refrigeració, Loxone pot portar el control i automatitzar el funcionament.

Control
simple

L’automatització adapta les temperatures i el sistema de climatització sense tocar res, però si volem modificar qualsevol valor, sempre tenim l’App a l’Smartphone per a fer-ho a l’instant. 

Pots ajustar fàcilment les temperatures en qualsevol moment, i escollir diferents escenaris com: presència (la temperatura ambient correspon a la temperatura de benestar), absència (l’habitació passa a “mode estalvi”, tancat (simplement queda en alerta per tal d’activar-se davant de gelades o màximes de calor). 

Control
simple

L’automatització adapta les temperatures i el sistema de climatització sense tocar res, però si volem modificar qualsevol valor, sempre tenim l’App a l’Smartphone per a fer-ho a l’instant.

Pots ajustar fàcilment les temperatures en qualsevol moment, i escollir diferents escenaris com: presència (la temperatura ambient correspon a la temperatura de benestar), absència (l’habitació passa a “mode estalvi”, tancat (simplement queda en alerta per tal d’activar-se davant de gelades o màximes de calor). 

– Convertir-se en Partner –

Empreses especialitzades


Les empreses dedicades a realitzar instal·lacions elèctriques, integració de sistemes o especialistes en clima, entre altres perfils relacionats amb les Smart Homes i Smart Buildings, poden entrar al Programa de Partners de Loxone i treballar amb un dels sistemes més avantguardistes del mercat. 

   Up To Date

Up To Date