Loxone Tree

Loxone Tree

Technologie Loxone Tree snižuje množství kabeláže potřebné k realizaci inteligentní domácí automatizace.
Naše Tree technologie umožňuje integraci rychle a snadně.

Ihr Haus zum Smart Home Nachrüsten - jetzt ganz einfach mit der Loxone Air Technologie

VIDEO: LOXONE TREE TECHNOLOGIE

S Loxone Tree můžete všechna zařízení zapojovat flexibilně do sběrnice, nebo do hvězdy. Na to, jak snadno a rychle se pracuje s Tree technologií, se můžete podívat v následujícím videu.

Další Videa

Aktualizace

Aktualizace Tree zařízení se provádí automaticky na pozadí. Zařízení bude během toho i nadále fungovat.
Pokud bude Miniserver restartován během procesu aktualizace, dojde k jejímu přerušení. Aktualizace se
spustí znovu po obnovení napájení.

Celkový průběh aktualizace může trvat až jednu hodinu.

Verze firmwaru jednotlivých zařízení lze zkontrolovat v okně "Status zařízení". Pokud je číslo na zeleném
pozadí,
je zařízení na aktuální verzi. V případě, že je číslo na červeném pozadí, je potřeba provézt aktualizaci zařízení.

Tree- Loxone

Kabeláž

U Loxone Tree můžete využít různé topologie zapojení. K realizaci kabeláže je potřeba použít kabel Cat7.
Na jednu Tree větev lze připojit maximálně 50 zařízení. Maximální délka kabelu je 500 metrů na jednu větev.

Diagnostika

Stavové LED diody každého Tree zařízení mohou být použity pro diagnostiku:

  • Oranžová bliká: Zařízení je připojeno k Tree Extensionu, ale dosud nebylo naučeno.
  • Červená bliká: Žádné spojení s Miniserverem (zkontrolujte zapojení kabeláže Tree větve,
    na které je zařízení připojeno
    ).

Pomocí tlačítka "Diagnostika" lze zkontrolovat obě Tree větve. Díky této funkci můžete identifikovat např. chybu v kabeláži a pomůže vám rychle vyřešit problémy.

V Diagnostickém okně uvidíte všechna připojená zařízení.

Každé zařízení je zaznamenáno a zobrazeno v seznamu. Barevné označení určuje stav zařízení.

  • Zelená
       Komunikuje bez chyb
  • Žlutá
 

Dochází k částečným chybám na sběrnici. Typicky se jedná o uvolněné konektory, částečně poškozený (či nevhodný) kabel, překročení max. délky kabeláže, nevhodnou topologii.

  • Červená
 

Tree Extension není schopen komunikovat s tímto zařízením. Zkontrolujte kabeláž.
Možná příčina - přerušená kabeláž, problém s polaritou - špatné zapojení kabelu.

Detailní výpis chyb je zobrazen v Diagnostice.

Barevné zvýraznění Tree zařízení se mění v reálném čase v závislosti na stavu zařízení (detekované chybě).

Tree Diagnostika detekuje a zobrazuje i zkrat mezi jednotlivými Tree větvemi.

Dokumentace

Tree Extension

 

Tree Zařízení: