Client/Gateway & Koncentrátor

Loxone Musterkoffer

Všechny potřebné Miniservery (jak brána tak klienti) musí být otevřené přes Loxone Config. Jednoduše můžete přepínat mezi těmito zařízeními kliknutím na kartu funkce.

Chcete-li definovat hlavní Miniserver jako bránu, přejděte v Loxone Configu v záložce Periférie a pak klikněte na "Komunikace serveru" a v záložce "Obecné" zvolíte funkci "Miniserver Gateway".

Klikněte na vytvořenou gateway nebo klienta, kde nastavíte klíč k bezpečné komunikaci s ostatními Miniservery. Tato komunikace mezi nimi je šifrována.

Chcete-li přidat klienta k aktuální bráně, v kartě Miniserver gateway klikněte do pole "Klikněte zde" (vedle pole Konfigurace) a zvolte vyhledat Miniserver. Po úspěšném vyhledání se Vám zobrazí všechny dostupné Miniservery. Miniservery, které nejsou online, není možné najít.

Ke spojení je nutné ve výsledku hledání zaškrtnout patřičný Miniserver a potvrdit tlačítkem "OK". Nyní jsou vybrané Miniservery automaticky integrovány do komunikace s gateway.

Vysvětlivky:

  • Miniserver – Jméno Miniserveru v síti
  • IP adresa – Aktuální síťová adresa Miniserveru
  • Sériové číslo – Sériové číslo Miniserveru
  • Typ programu
    • Zde můžete přiřadit různé typy programu. Pro rozšíření programů do ostatních Miniserverů.
  • Místnost
    • Zde máte prostor přímo přiřadit název místnosti u klienta (např. hotelová místnost Z103 nebo technická místnost). To slouží pro přesné určení místa v klientu.

Koncentrátor

Koncentrátor umožňuje umístit více Miniserverů do jednoho programu.

Připojte se k hlavnímu Loxone Miniserveru.

Následně klikněte pravým tlačítkem myši na Miniserver ve stromě periférií a levým tlačítkem myši zvolte v kontextové nabídce možnost "Přidat dokument do Gatewaye".

Nyní vyberte program, který chcete přidat jako klienta.

Všechna přihlašovací jména a hesla se musí na všech Miniserverech shodovat

Přidaný klient se nyní zobrazuje ve stromu periférií a je přidán do hlavního programu.

Ujistěte se, že jsou správně nastavené IP a Mac adresy ve všem Miniserverech přidaných do programu. 

Při prvním nahrání musí být tato data správně zadaná!!!

Nyní je možné používat všechny vstupy a výstupy přidaných Miniserverů v celém programu.

Velkou výhodou je, že koncentrátor může používat značky mezi Miniservery. Protokol UDP možnost komunikaci mezi Miniservery pomocí gateway neposkytuje.

Jiné funkční bloky nelze použít pro tuto komunikaci (Gateway/klient/koncentrátor).