Relay Extension

Relay Extension rozšiřuje systém o 14 výstupů s bezpotenciálovými relátky.

Datasheet Relay Extension

Obsah


Zprovoznění

Relay Extension je vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na reléové kontakty se připojují spotřebiče. U zátěží přesahujících 12A použijte průřez kabelu o velikosti 2,5mm².

Z tepelných důvodů nesmí celkový proud přesáhnout 48A (IEC), popř. 45A (UL).

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů


Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital 0/1
Aktor (Relé) 2 Digital 0/1
Aktor (Relé) 3 Digital 0/1
Aktor (Relé) 4 Digital 0/1
Aktor (Relé) 5 Digital 0/1
Aktor (Relé) 6 Digital 0/1
Aktor (Relé) 7 Digital 0/1
Aktor (Relé) 8 Digital 0/1
Aktor (Relé) 9 Digital 0/1
Aktor (Relé) 10 Digital 0/1
Aktor (Relé) 11 Digital 0/1
Aktor (Relé) 12 Digital 0/1
Aktor (Relé) 13 Digital 0/1
Aktor (Relé) 14 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Relay Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Relay Extension

Datasheet relé

Teploty tepelného vypnutí