Relay Extension

Relay Extension rozšiřuje systém o 14 výstupů s bezpotenciálovými relátky.

Datasheet Relay Extension

Obsah


Zprovoznění

Relay Extension je vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na reléové kontakty se připojují spotřebiče. U zátěží přesahujících 12A použijte průřez kabelu o velikosti 2,5mm².

Z tepelných důvodů nesmí celkový proud přesáhnout 48A (IEC), popř. 45A (UL).

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů


Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital 0/1
Aktor (Relé) 2 Digital 0/1
Aktor (Relé) 3 Digital 0/1
Aktor (Relé) 4 Digital 0/1
Aktor (Relé) 5 Digital 0/1
Aktor (Relé) 6 Digital 0/1
Aktor (Relé) 7 Digital 0/1
Aktor (Relé) 8 Digital 0/1
Aktor (Relé) 9 Digital 0/1
Aktor (Relé) 10 Digital 0/1
Aktor (Relé) 11 Digital 0/1
Aktor (Relé) 12 Digital 0/1
Aktor (Relé) 13 Digital 0/1
Aktor (Relé) 14 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Relay Extension Digital 0/1
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Relay Extension

Datasheet relé