Pravidlo automatizace

S blokem Automatického pravidla je možné vytvářet programování, které je nejen definováno v Loxone Config, ale může být také upravováno uživateli v aplikaci.

To je užitečné, pokud ve fázi programování nelze předvídat, zda naprogramovaný automatický systém uspokojí potřeby uživatele v každodenním životě.

Některé objekty nebo události jsou vybrány jako podmínky, logicky navzájem propojeny a později spustí akci.

Předpokladem je, že objekty použité v automatickém pravidle již existují.
Může jít o ručně vložené objekty, jako jsou bloky v různých místnostech, ale také objekty, které jsou automaticky přítomny v každém programování, například časy.

V položce nabídky Designer automatiky aplikace Loxone je vypsáno každé vytvořené pravidlo, které lze aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Aktivovat/deaktivovat automatické pravidlo 0/1
Off Disable automatic rule Zakázat automatické pravidlo 0/1
On Enable automatic rule Povolit automatické pravidlo 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
E Enabled Aktivní 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Konfigurace Zobrazit konfiguraci -
Oznámení při spuštění Zobrazit oznámení v aplikaci při spuštění seznamu akcí. -
Základy

Aby bylo možné vytvořit automatické pravidlo, je do Loxone Config nejprve vložen blok se stejným názvem, a to buď jeho výběrem v horní liště nebo stisknutím tlačítka F5 a zadáním do vyhledávacího pole:

Poklepáním na blok se otevře okno pro definování pravidla:

Při přidání podmínky je určeno, na které události má automatické pravidlo reagovat.
K dispozici jsou události, jako jsou časy, funkce, hodnoty počasí nebo provozní režimy.
Funkce obsahují objekty, jako jsou bloky, vstupy nebo výstupy, navigace se provádí přes místnosti a kategorie.
Jednu nebo více podmínek lze vybrat a logicky propojit pomocí A nebo Nebo.

Přidat akci definuje, které akce jsou prováděny automatickým pravidlem, pokud jsou splněny dříve definované podmínky.
K dispozici jsou provozní režimy, funkce, zprávy nebo sekvence programu.
Lze vybrat jednu nebo více akcí.

V Historii je vždy uvedeno, když bylo automatické pravidlo provedeno.

Aby uživatelé mohli upravovat automatické pravidlo v aplikaci Loxone, musí jim být přiřazeno požadované oprávnění prostřednictvím Správy uživatelů:


Příklad použití

V následujícím příkladu je vytvořeno automatické pravidlo, které při východu Slunce plně otevře stínění na východní straně kuchyně. Ale pouze pokud je venkovní teplota dostatečně nízká.

Vložíme blok a přiřadíme název automatického pravidla:

Po dvojitém kliknutí na blok vybereme Přidat podmínku, poté v části Časy - Denní čas vybereme impulz východu Slunce a přidáme jej do podmínek znaménkem plus:

Poté klikneme na A když a v části Počasí vybereme teplotu. Zde určíme teplotu, při které by se podmínka měla splnit:

Podmínku přidáme znovu pomocí znaménka plus, čímž jsme spojili dva objekty východ Slunce A nastavenou teplotu jako podmínku:

Poté se přepneme na Přidat akci, přejdeme do nabídky Funkce - Místnosti - Kuchyně a vybereme blok Automatické stínění východ:

Zde vybereme možnost Úplně nahoru a přidáme ji do akcí pomocí znaménka plus:

Po vytvoření automatického pravidla, zavřeme okno a uložíme program do Miniserveru.

Vytvořené pravidlo lze poté zobrazit a upravit v nabídce aplikace Loxone v části Designer Automatiky: