Prahový přepínač

Prahový přepínač analyzuje analogovou vstupní hodnotu pomocí dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.
Dvě prahové hodnoty tvoří hysterezi, která zabraňuje častému přepínání výstupu, když analogová hodnota kolísá kolem prahové hodnoty.

Typickým využitím funkčního bloku je kontrola úrovně hladiny, vytápění, ventilační a klimatizační technika atd.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output 0/1
Pon Pulse at rising edge Výstupní impuls při náběžné hraně. 0/1
Poff Pulse at falling edge Výstupní impuls při sestupné hraně. 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Von Value output (O) turns on - 5
Voff Value output (O) turns off - 1
Pd Pulse duration Doba trvání impulsu na výstupech při detekci hrany. s 0...∞ 1
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Funkce

Von nad Voff: Výstup (O) se aktivuje, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Von), a deaktivuje se, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Voff):

Von pod Voff: Výstup (O) je deaktivován, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Voff), a aktivován, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Von):