Prahový přepínač

Zde najdete návod a pokyny k programování a konfiguraci funkčního bloku Prahový přepínač v programu Loxone Cofig. Tento funkční blok slouží pro zabránění neustálého zapínání a vypínání spotřebičů.

Funkce

 

Von < Voff

prahovy prepinacNa vstup (Al) je připojen analogový senzor. Pokud analogová hodnota na vstupu (AI) klesne pod hodnotu parametru (Von), výstup (Q) je aktivní do té doby dokud analogová hodnota nepřekročí hodnotu parametru (Voff). Při prvním spuštění je blok nastavený podle rozsahu, AI<Von=1, AI>Von=0

Von>Voff

Na vstup (Al) je připojen analogový senzor. Pokud je analogová hodnota na vstupu (AI) nad hodnotou parametru (Von), výstup (Q) je aktivní do té doby dokud analogová hodnota neklesne pod hodnotu parametru (Voff) a cykluje v zadaném rozmezí.

Tímto lze např. zabránit neustálému zapínání a vypínání čerpadla. Toto rozpětí hodnot (Von) a (Voff) lze také nazvat hysterezí.

 

Příklady

prahovy prepinac priklad

Při prvním spuštění se výstup nastaví podle hodnoty – AI<Von = 1, AI>Von=0. Pokud je výstup aktivní čerpá do doby než dosáhne hodnoty (Voff), jakmile hodnota klesne pod (Von) znovu se aktivuje. Poté již cykluje mezi (Voff) a (Von).

Info ikona maláPříklady použití:
Ovládání kotle, kontrola hladiny, ovládání klimatizace, . .