Prahový přepínač

Prahový přepínač analyzuje analogovou vstupní hodnotu pomocí dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.
Dvě prahové hodnoty tvoří hysterezi, která zabraňuje častému přepínání výstupu, když analogová hodnota kolísá kolem prahové hodnoty.

Typickým využitím funkčního bloku je kontrola úrovně hladiny, vytápění, ventilační a klimatizační technika atd.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
On Pulse at rising edge Výstupní impuls při náběžné hraně. 0/1
Off Pulse at falling edge Výstupní impuls při sestupné hraně. 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Von Value output (O) turns on Hodnotový výstup (O) se zapne - 5
Voff Value output (O) turns off Hodnotový výstup (O) se vypne - 1
Pd Pulse duration Doba trvání impulsu na výstupech při detekci hrany. s 0...∞ 1
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Funkce

Von nad Voff: Výstup (O) se aktivuje, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Von), a deaktivuje se, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Voff):

Von pod Voff: Výstup (O) je deaktivován, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Voff), a aktivován, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Von):