Prahový přepínač

Prahový přepínač analyzuje analogovou vstupní hodnotu pomocí dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.
Dvě prahové hodnoty tvoří hysterezi, která zabraňuje častému přepínání výstupu, když analogová hodnota kolísá kolem prahové hodnoty.

Typickým využitím funkčního bloku je kontrola úrovně hladiny, vytápění, ventilační a klimatizační technika atd.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
V Value
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
O Output 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Von Value output (O) turns on 5
Voff Value output (O) turns off 1
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Funkce

Von nad Voff: Výstup (O) se aktivuje, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Von), a deaktivuje se, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Voff):

Von pod Voff: Výstup (O) je deaktivován, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Voff), a aktivován, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Von):