Ovládání osvětlení

Tento funkční blok umožňuje vytváření světelných scén z různých druhů osvětlení (spínané, stmívané, barevné) i individuální ovládání světel ve vizualizaci (aplikaci).

Seznámení s funkčním blokem

Ukázka ovládání světel ve vizualizaci

Základní funkce

Jedná se o komplexní blok pro ovládání osvětlení, který je schopný pracovat s jakýmkoliv druhem osvětlení – spínané, stmívané, RGB. Může najednou ovládat až 12 různých světelných zdrojů, které lze skládat do světelných scén. Světelná scéna je aktivita, na kterou jsme zvyklí rozsvěcet vždy stejná světla na stejnou intenzitu. Například se může jednat o sledování TV, návštěvu nebo čtení.

světelné scény infografika

Světelné scény

Funkční blok „Ovládání osvětlení“ podporuje až 8 světelných scén. Označují se S1 – S8. Pro účely vizualizace je možno scénám přiřadit vlastní označení viz. dále.

Světelné zdroje připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

Ukazkove schema svetelne sceny

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Vypínač“/“Dimmer“/“RGB“.

nasteveni vystupu svetla loxone config

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Pro více možností nastavení spínaného, stmívaného nebo RGB osvětlení: Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení.

Scény můžete spustit aktivací vstupů (S1)(S8), zadáním čísla scény (1-8) na vstup (AIs) nebo přivedením impulsu na vstupy (+) – posun na následující scénu nebo na vstup (-) – posun na předchozí scénu.

Číslo zvolené světelné scény je zobrazováno na výstupu (AQs).

NÁŠ TIP: Doporučujeme tyto světelné scény seřadit dle priority. Pro ovládání osvětlení používejte pouze jedno tlačítko, které je přivedené na vstup (+), jímž můžete cyklovat mezi scénami dle priority. Dvojstiskem můžete provést vypnutí a případným trojstiskemvyužívat například funkci tlačítka na dobrou noc. Více o tlačítkách se dozvíte na stránce věnované Loxone standardům.

Tvorba světelné scény pomocí vstupů (S1) – (S8):
Zapněte/vypněte, nastavte intenzitu, barvu a jas u světel, která jsou připojena k bloku, u nějž chcete nastavit světelnou scénu. Jakmile budete s nastavením spokojeni, aktivujte po dobu 5 vteřin jeden ze vstupů (S1)(S8). Uložení scény bude potvrzeno zhasnutím světel.
Čas potřebný k uložení nastavení (zde 5 vteřin) můžete změnit v parametru (LH).

Tvorba světelné scény v Loxone Config:
Pro definování světelné scény dvakrát klikněte na funkční blok „Ovládání osvětlení“. Tu samou volbu je možné vyvolat i kliknutím na volbu „Světelné scény – Klikněte zde“ v okně vlastností funkčního bloku.

Tvorba svetelne sceny loxone config

Pro přidání/přejmenování scény dvakrát klikněte na pomlčku a zadejte jméno.  Toto jméno se bude zobrazovat ve vizualizaci.
V pravé části nastavte světelnou scénu. U každé scény je možné nastavit jednotlivá osvětlení na požadované úrovně. Pokud se jedná o spínané osvětlení, můžete jej nastavit na hodnotu zapnuto nebo vypnuto. U dimmeru je možné nastavit intenzitu a u RGB je možné vybrat konkrétní barvu.
V dolní části okna můžete zaškrtnout použití přednastavené scény 0 (vše vypnuto) a scény 9 (vše zapnuto).

Úprava světelné scény:
Světelné scény můžete kdykoli změnit. Změnu můžete provést novým uložením pomocí vstupů (S1)(S8), v Loxone Config nebo pomocí vizualizace.

Pokročilé funkce

Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení

Spínané osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Vypínač“.

nasteveni vystupu svetla loxone config

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Stmívané osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1)(AQ12).

loxone config stmivani

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Dimmer 0-100%“, „Dimmer 0-10V“ nebo „Stmívač 1-10V“
Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12).Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Stisknutím a přidržením příslušného vstupu se světlo začne rozsvěcovat. Při dalším stisknutí a přidržení vstupu dojde k tlumení světla.

Stmívání a rozsvěcování světla si můžete přizpůsobit pomocí několika parametrů:

  • Parametrem (K) můžete nastavit délku kroku rozsvěcování/tlumení a parametrem (ST) délku tohoto kroku (rychlost změny).
  • Parametrem (Mi) a (Ma) slouží ke specifikaci intervalu dimmeru. Například pro změnu intenzity osvětlení v celém rozsahu zvolíme (Mi) = 0% (minimální intenzita – světlo nesvítí) a (Ma) = 100% (maximální intenzita).
  • Hodnota 0 na parametru (W) zapříčiní, že se hodnota dimmeru, po dosažení maximální hodnoty (Ma), dále nemění. Při hodnotě 1 se po dosažení hodnoty (Ma) začne hodnota dimmeru zmenšovat k hodnotě (Mi).
  • Parametr (Ti) slouží k dočasné blokaci pohybového senzoru po vypnutí osvětlení. Pomocí tohoto parametru můžete vypnout osvětlení a opustit místnost, aniž by pohybový senzor opětovně aktivoval scénu pro pohyb.

 

Krátkým stisknutím vstupu dojde k zapnutí nebo k vypnutí osvětlení. Parametrem (L) můžete rozhodnout, zda se po opětovném zapnutí osvětlení vrátí k poslednímu nastavení intenzity (L) = 0, nebo zda se světlo rozsvítí s maximální intenzitou (L) = 1.

RGB osvětlení

Světelný zdroj připojte na jeden z výstupů (AQ1) – (AQ12).

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „RGB“.

loxone config druh svetla rgb

Vstupy (I1) – (I12) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1)(AQ12).Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8)na (I8), atd…

Parametr (Ra) mění chování vstupu pro RGB osvětlení.

  • (Ra) = 0

Stisknutím a přidržením příslušného vstupu se začne měnit barevné spektrum od červené k bílé barvě. Při dalším stisknutí a přidržení se barevném spektrum začne měnit v opačném směru.

Parametrem (ST) můžete nastavit rychlost těchto změn.

Krátkým stisknutím dojde k zapnutí nebo vypnutí osvětlení na bílou barvu.

  • (Ra) = 1

Krátkým stisknutím příslušného vstupu můžete volit základní barvy od červené po bílou.

Stisknutí a přidržení vstupu zvyšuje intenzitu zvolené barvy. Následní stisknutí a přidržení vstupu snižuje intenzitu zvolené barvy.

Vlastnosti změn intenzity můžete upravit pomocí parametrů (K), (ST) a (W).

Senzor pohybu

Jedna světelná scéna z funkčního bloku lze svázat se světelným senzorem. K tomu je nutné zaškrtnou u dané světelné scény možnost „Spojit tuto světelnou scénu se senzorem pohybu“. Senzor pohybu se připojuje na vstup (Mv). Vstupem (DisMv) lze funkci detekci pohybu zakázat. Světelná scéna svázaná se senzorem pohybu je aktivní po dobu (TH). Tento čas se počítá až po sestupné hraně vstupu (M).

NÁŠ TIP: Funkce denní světlo nám dává logickou jedničku pokud je mezi východem a západem slunce. Při spojení se vstupem (DisMv) tak zamezí rozsvěcení osvětlení ve dne a umožní jej v noci, když je to potřeba.

senzor pohybu

Nastavením parametru (MT) na hodnotu 1 lze pohybový senzor využít také k zasnutí zapomenutého rozsvíceného světla. Pokud pohybový senzor nezaznamená po dobu (MS) (doporučujeme 30 minut) žádný pohyb, vypne všechna připojená světla. (Zde nezáleží na tom, jaká scéna je svázána se senzorem pohybu.)

Alarm

Světla mohou být použita i pro poplach vyvolaný zabezpečovacími zařízeními. Při aktivaci vstupu (A) začnou blikat všechna světla. Parametrem (Ta) můžete nastavit periodu blikání (doby zap. a vyp.).

Další možnosti ovládání

K ovládání osvětlení nabízí tento funkční blok také vstup (O). Aktivací tohoto vstupu zapnete všechna světla na maximum.

Kombinovaný vstup (T5) je určen pro připojení Kombinovaného tlačítka (T5), kterým disponuje pouze Touch Air, Remote Air a Touch Tree. U těchto zařízení je předdefinováno tlačítko T3 = Vstup + (přepnutí světelné scény).

Vstup (R) je reset. Nastaví všechny výstupy na hodnotu 0.

Vstup (Dis) zamkne všechny vstupy. Osvětlení se tedy nedá ovládat pomocí vypínačů. Jediná možnost, jak manipulovat se světlem je z vizualizace. – Použití jako dětská pojistka.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie. Při aktivované remanenci se po výpadku proudu spustí poslední aktivní scéna.

Funkce dvojstisk

Funkční blok světelná scéna je vybavena funkcí dvojstisku. To znamená, že pokud stisknete dvakrát jakýkoliv vstup (I1)(I12),(+)/(-) nebo (S1)(S8), objeví se krátký impulz na výstupu (RQ).
Impuls na výstupu (RQ) lze použít například pro vytvoření funkce centrálního vypnutí místnosti.
Parametrem (M) lze upravit maximální rozestup dvou stisknutí tlačítka, které budou brány za dvojstisk.

Příklad: Pokud opouštíte místnost, stačí dvakrát stisknout na tlačítko a všechna světla v místnosti (napojená na blok ovládání osvětlení) se vypnou, k tomu se ještě vypnou nepoužívané spotřebiče, atp.

Funkce trojstisk

Pokud stisknete třikrát jakýkoliv vstup (I1)(I12), (+)/(-) nebo (S1) (S8), objeví se krátký impulz na výstupu (RaQ). To lze použít například pro vytvoření tlačítka na dobrou noc.

Příklad: Pokud opouštíte dům, zmáčknete třikrát tlačítko a všechna světla se vypnou, zastřeží se, sníží se teplota v domě, atd. Jedná se o funkci tzv. odchodového tlačítka.