Ovládání dveří

Funkční blok ovládání dveří umožňuje realizaci ovládání dveří a komunikovat přes síťovou kameru/intercom.
Blok ovládání dveří pracuje se dvěma oddělenými technologiemi pro přenos Videa a Audia. Pro ovládání dveří je ideální použít kombinaci obojího, ale technologie je možné používat i samostatně.
Nejprve vytvořte Intercom a následně jeho použití upravte ve vlastnostech.
Pro přidání Intercomu vyberte ve stromové struktuře periférií možnost ''Síťová zařízení'' a následně stiskněte v kontextové nabídce ''Vyhledat síťové zařízení''
Pokud používáte Loxone Intercom, můžete jej vyhledat a přidat přes funkci ''Vyhledat síťové zařízení''

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Bell Activate bell Aktivuje výstup (Bell) a přiřazené audio přehrávače.
Pokud se používá Loxone Intercom, není nutné tento vstup připojovat.
0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Bell Bell Výstup pro ovládání zvonku. 0/1
O1 Custom output 1 Výstup je pojmenován v nastavení a spouští se z uživatelského rozhraní. 0/1
O2 Custom output 2 Výstup je pojmenován v nastavení a spouští se z uživatelského rozhraní. 0/1
O3 Custom output 3 Výstup je pojmenován v nastavení a spouští se z uživatelského rozhraní. 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
maxB Maximum bell duration Výstup (Bell) zůstává aktivní po nastavenou dobu.
Vyskakovací okno interkomu v uživatelském rozhraní se zobrazuje po nastavenou dobu.
Přijetím nebo odmítnutím hovoru se výstup (Bell) okamžitě deaktivuje.
s 0...∞ 60
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Přiřazený Intercom Zaškrtněte, pokud se má ovládání dveří spojit s Loxone Intercomem. (Loxone Intercom bude přidán jako periferie) -
O1: Označení vlastní funkce 1 Označení funkce 1
např. otevírání dveří
-
O2: Označení vlastní funkce 2 Označení funkce 2
např. světlo venku
-
O3: Označení vlastní funkce 3 Označení funkce 3
např. světlo uvnitř
-
Nastavení Konfigurace použitých vstupů a výstupů. -
Zobrazení videopřenosu při zazvonění zvonku Při zazvonění zvonku zobrazí ve vizualizaci místo snímku videopřenos. Tuto možnost zakažte, pokud Intercom nedokáže spravovat přenos videostreamu do více vizualizací najednou. -
Obraz při zazvonění

Pokud zazvoní a nikdo neodpoví, automaticky se uloží obrázek. Prostřednictvím uživatelského rozhraní si můžete prohlédnout posledních 10 snímků. Pokud je paměť vašeho Miniserveru již zcela zaplněna, může Miniserver automaticky zrušit stahování obrázku. Maximální velikost obrázku není omezena, záleží na volné paměti Miniserveru.
"Digest Authentication" není podporováno.


Podporované IP kamery

Pro integraci IP kamer je nutné splnit požadavky uvedené v následujícím dokumentu:

Požadavky na kamery pro Uživatelsky definované intercomy

Loxone Intercom Gen. 1

Mobotix T24/T25
http://ip:port/cgi-bin/faststream.jpg?stream=html&fps=16


Loxone Intercom

Více na Loxone Intercom