Modbus Air

Loxone Modbus Air je určen k integraci zařízení s rozhraním Modbus RTU.

Datasheet Modbus Air

Obsah


Montáž

Připojte napájení a datovou sběrnici Modbus A/B:

Pokud připojované zařízení Modbus poskytuje vhodný napěťový výstup, není nutné samostatné napájení:

Lze připojit pouze jedno zařízení Modbus, přiložený propojovací kabel se nesmí prodlužovat.

Pro nejlepší příjem musí být zařízení umístěno mimo kovové kryty.


Zprovoznění

Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po navázání napájení. To je indikováno blikáním stavové LED červené/zelené/oranžové.

Poté postupujte podle postupu párování v Air rozhraní.

Chcete-li ručně aktivovat režim párování, vypněte napájení na 10 sekund, poté jej znovu zapněte. Pokud se po dobu dvou minut nepodaří navázat spojení s Miniserverem, aktivuje se režim párování na 5 minut.


Programování

Z Loxone Library lze importovat vhodné šablony pro integraci zařízení.

Další informace o integraci zařízení bez šablony naleznete na stránce:
Komunikace se sběrnicí Modbus RTU


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Modbus Air Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. - - -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení - - -
Typ zařízení Typ Air zařízení - - -
Přenosová rychlost Baudrate sériové linky Bit/s 0...2147483647 19200
Stop bity Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení - 1...2 -
Parita Parita sériového spojení - - -
Timing V automatickém režimu je použito následující nastavení:
Pauza: 5ms pokud je baud rate menší než 7000bps, jinak jsou použity 50ti bitové periody.
Timeout: 1000ms
- - -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno v elektrické skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Modbus Air