Komunikace s Modbus

Tento dokument Vás seznámí s možnostmi a programováním Modbus Extension.

Modbus základy

Modbus RTU je komunikační protokol a pracuje na principu Master Slave.

Loxone Modbus Extension plní funkci Master a dokáže obhospodařit až 32 Slavů přes 2-drátovou sběrnici.

Nejdůležitější oblastí pro Modbus RTU je regulační technika. Pomocí RTU můžete do systému začlenit řadu čítačů, frekvenčních měničů, pohonů a další zařízení pracující s rozhraním RTU.

Nastavení Extensionu

Ve vlastnostech Modbus Extensionu je nutné správně nastavit přenosovou rychlost, počet stop bitů a paritu. Tato nastavení se liší produkt od produktu a naleznete je v manuálu od Modbus zařízení.

modbus extension loxone config

S jedním Modbus Extension můžete ovládat až 32 zařízení. Tato zařízení však musí mít shodné parametry přenosové rychlosti, počet stop bitů a také shodnou paritu.

Modbus – Nastavení zařízení

Pokud chcete přidat nové Modbus zařízení, označte Modbus Extension v okně periférií (naleznete jej ve stromové struktuře). V horní části obrazovky pak vyberte možnost Senzory a aktory, kde je možnost zvolit Modbus zařízení.

Kromě toho tu naleznete i předdefinovaná zařízení, která můžete využít.

modbus pridat periferii

V okně vlastností musíte vyplnit adresu Modbus zařízení. Modbus zařízení mají již od výrobce předdefinovanou adresu. V případě nutnosti ji však lze přímo na zařízení změnit.

modbus-zarizeni

Přidávání senzorů a aktorů

Jakmile budete chtít přidat senzor nebo aktor k požadovanému Modbus zařízení, je nutné jej označit. V horní části pak můžete pod položkou senzory a aktory přidat senzor nebo aktor. Ten se přidá pod stromovou strukturu vybraného zařízení.

Senzory

Ve vlastnostech senzoru upravte hodnoty pro IO adresu (adresa registru), datový typ a interval dotazování.

Pokud tyto údaje neznáte, kontaktujte výrobce – liší se zařízení od zařízení a jsou specifické. U dotazovacího cyklu se jedná o časový interval, za který se opakuje dotaz na zařízení pro zaznamenání změny.

modbus analogovy senzor

Data od Loxone Modbus Extensionu se k Miniserveru přenášejí přes LoxoneLink. Na tomto místě je nutné si uvědomit, že příliš častými dotazy můžete mít komunikační zátěž vliv na celý systém. Z důvodu optimálního běhu systému jej zbytečně nezatěžujte příliš nízkým dotazovacím cyklem.

Aktory

Také u aktoru je nutné vyplnit odpovídající hodnoty pro IO adresu (adresa registru), datový typ a interval dotazování.

Informace o těchto hodnotách by Vám opět měl poskytnout výrobce zařízení, protože jsou specifická.

modbus analogovy aktor

Uložení šablony

Pokud jste si právě definovali nové zařízení a v budoucnu jej plánujete ještě používat, je možné jej uložit jako šablonu.

Pravým tlačítkem myši klikněte na Modbus zařízení a zvolte možnost “Uložit jako předlohu”. Dejte pozor na to, aby název zařízení začínal „MB_”!

modbus periferie