KNX Extension

KNX Extension umožňuje KNX zařízení.

V Loxone Config je možné naučit KNX zařízení a potom s nimi v programu pracovat.

Pro adresování a parametrizaci KNX Zařízeníje také potřeba placený softwareETS asociace KNX a je vyžadována externí KNX Gateway.

Datový list KNX Extension

Obsah


Zprovoznění

KNX Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také KNX kabeláž.

Pro napájení KNX sběrnice budete potřebovat speciální KNX zdroj.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Zapojení KNX

Pro přidání KNX zařízení v Loxone Configu musíte vytvořit a nebo naučit odpovídající KNX senzory a aktory:

Další informace naleznete v naší online dokumentaci:

Pokyny pro integraci KNX zařízení


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status KNX Extension Digital
Žádné spojení s KNX Digital
KNX není možné odeslat Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Vlastní EIB adresa Vlastní fyzická adresa EIB linie (x.x.x)
Např.: 1.1.250
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list KNX Extension