KNX Extension

KNX Extension umožňuje KNX zařízení.

V Loxone Config je možné naučit KNX zařízení a potom s nimi v programu pracovat.

K adresování a konfiguraci zařízení KNX je zapotřebí software ETS od asociace KNX a KNX gateway.

Datasheet KNX Extension

Obsah


Zprovoznění

KNX Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a také KNX kabeláž.

Pro napájení KNX sběrnice budete potřebovat speciální KNX zdroj.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Zapojení KNX

Pro přidání KNX zařízení v Loxone Configu musíte vytvořit a nebo naučit odpovídající KNX senzory a aktory:

Další informace naleznete v naší online dokumentaci:

Pokyny pro integraci KNX zařízení


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status KNX Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Žádné spojení s KNX Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
KNX není možné odeslat Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Vlastní EIB adresa Vlastní fyzická adresa EIB linie (x.x.x)
Např.: 1.1.250
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet KNX Extension