EIB/KNX úvod

Moderní, výkonné a levné řešení domácí automatizace. Od ovládání žaluzií až po inteligentní a efektivní regulaci topení.

EIB/KNX rozhraní

Loxone Miniserver 1. generace má plnou podporu EIB rozhraní, které nabízejí širokou škálu aplikací. V praxi existují tři příklady, které můžou v inteligentní instalaci nastat:

  • Příklad EIB senzory: Použití EIB senzorů namísto klasických tlačítek v Loxone instalaci
  • Příklad vizualizace: Připravit konfiguraci EIB pro vizualizaci Loxone (iPhone, iPad, iPod, Android, Internet)
  • Příklad logiky: Přidání Loxone Miniserveru do systému EIB pro získání pokročilé logiky, časovačů a tak dále.

S výše uvedenými pravidly lze EIB/KNX® sběrnici jednou nastavit a v budoucnu se již obejdete bez složitého programování. Zbytek se provede sám v konfiguračním software! Loxone Miniserver si s EIB/KNX rozhraním pak snadno poradí.

ic-info-small
Podívejte se na naše vzorová data a poznejte,
jak správně KNX komponenty použít.

 

Obecně

Pro KNX programování z dálky, musí být nastaveno přesměrování na Miniserver.
TCP, UDP 3671. V ETS musí být aktivovaný režim NAT.
Nelze určit přesný počet možných senzorů / EIB aktorů. Závisí to na velikosti zbytku programu.

Klidový proud z KNX/EIB sběrnice je 0,1mA. Při zátěži a odesílání na sběrnici je proud maximálně 150mA.

Pro sběrnici KNX je potřeba vlastní, speciální napájecí zdroj (KNX / EIB napájení).

Pro nastavení adres a parametrů snímačů / aktorů se používá zpoplatněná verze KNX porgramovacího softwaru ETS.

ic-info-small

Loxone Config umí zpracovat EIB adresy do následujícího rozsahu: 15/x/x s vyššími nelze pracovat.

 

LOXONE EIB/KNX IP GATEWAY

Loxone Miniserver funguje jako IP Gateway a umožňuje programování s ETS přímo na LAN. (Při použití liniových zesilovaču nemusí Gateway pracovat správně – nemá vliv na provoz).

Miniserver bude přímo ETS automaticky rozeznán. Následující nastavení je nutné provézt v ETS Connection Manageru.

printscreen loxone eib knx ip gateway

Funkce vyhledávání

Pokud kliknete na funkci „Hledání“, zobrazí se Vám zařízení, která jsou připojená k EIB a nakonfigurovaná.

printscreen vyhledavani knx

Režim učení

Pokud chcete používat EIB režim učení, musíte aktivovat EIB monitor.

Za pomocí režimu učení můžete velice rychle přidávat skupinové adresy EIB senzorů i aktorů. Aktivujte k tomu prosím v okně EIB tlačítko „Učit“ (a ne „Monitor“)!

printscreen rezim uceni eib loxone config

Ze seznamu pak můžete vybrat libovolnou skupinovou adresu, ta bude zvýrazněna modře.
Žlutě označené řádky ukazují aktuálně stisknutá tlačítka.

V políčku „Označení“ můžete zadat libovolný název tlačítka. Typ EIS se nastaví automaticky, ale je možné jej manuálně změnit. Jako poslední musíte naučit senzor nebo aktor.

EIB senzor/aktor bude automaticky ve stromové struktuře okna „Periférie“ pod bodem „KNX/EIB“.

ps ucici rezim loxone config eib knx

EIB funkční bloky v konfiguračním režimu

Pro bezproblémovou integraci a ovládání Vašich EIB zařízení použijte prosím „EIB funkční bloky“.

printscreen ps funkcni bloky eib loxone config

Příklady programování pro ovládání osvětlení a žaluzií (funkční bloky).

printscreen priklad blok svetla zaluzie eib

Stavy

Získávání stavů z KNX je pro vizualizaci velice důležité, hlavně ve chvíli, kdy používáte Loxone pouze jako vizualizační prvek (více u příkladu).
Pokud například nerozsvítíte světlo přes vizualizaci, ale přes EIB tlačítko na zdi, rozpozná Miniserver, jestli světlo svítí nebo ne a podle toho ukáže ve vizualizaci správný status.
Pro zasílání stavů používejte „EIB senzory“, na kterých nastavíte zpětné grupovací adresy (pokud existují). Pokud nejsou žádné zpětné adresy, nastavte prosím u senzorů ty samé jako u aktorů.

Na screenshotu vidíte správné naprogramování stavu.

printsvreen eib stavy

EIB senzory

V panelu „Periférie Miniserveru“ naleznete EIB senzor, rozšířený EIB senzor a textový senzor. Klikem na požadovaný senzor ho přidáte do stromové struktury v okně „Periferií“ pod položku KNX/EIB.

loxone config eib senzory

V okně vlastností lze nastavit správné parametry, jako je například skupinová adresa a nebo EIB typ. Pokud je aktivována volba „Nezasílat odpověď“, nezašle Miniserver žádné potvrzení“. V políčku „Dotaz na stav“ je možné nastavit cyklický časový interval dotazování v případě potřeby. Použijte tuto možnost pouze v ojedinělých případech – jinak zbytečně budete zatěžovat sběrnici EIB. Pokud použijete funkci remanence, je možné se v případě výpadku proudu zeptat na stav, který byl před výpadkem proudu.

Nastavení senzoru loxone config

Příklad: Měření teploty

Následuje malý příklad toho, jak vyčítat data z EIB meteostanice se zadáním odpovídajících parametrů v konfiguračním softwaru a logiky včetně vizualizace. Ujistěte se prosím, že máte správně nastavenou ETS.

mereni teploty s eib kontakt

Je nutné zvolit správný EIS typ, v tomto případě se jedná se o EIS5 a pro nadefinování vizualizace stačí již pouze pár kliků myši.

nastaveni-senzoru-teploty

EIB rozšířený senzor

V 80 % případů Vám postačí použít normální EIB senzor, ve speciálních případech je ale také možné použít rozšířený EIB senzor. Například v případě, pokud Vaše tlačítko neumožňuje zasílat signály na stisknutí (1) a na puštění (0).
Další možnost využití by mohla být například v případě, že plánujete instalaci Miniserveru do již hotové instalace a nechcete měnit programování a zároveň používat tlačítka naplno. Pomocí rozšířeného aktoru máte možnost EIB tlačítko, které je určené ke stmívání, využít naplno.

Info ikona malá
Ve vlastnostech senzoru lze nastavovat skupinovou adresu pro zapnutí i vypnutí, kde je nejen adresa, ale i odesílaná hodnota.

 

V následujícím příkladu se po stisku tlačítka odešle adresa 14/1/5 s hodnotou 9 a po puštění tlačítka se odešle adresa 14/1/5 a hodnota 0. Při krátkém stisku se odesílá hodnota 1 dle EIB konfigurace a adresa 14/1/4.

rozsireny senzor air

Příklad: EIB tlačítko s rozšířeným senzorem

V následujícím příkladu se detailně věnujeme EIB tlačítku, které je používáno pro stmívání a v ETS jej není možno jinak použít.

Při této konfiguraci je při krátkém stisku odeslána adresa 14/1/4:1, tj. zapnutí/vypnutí stmívače. K tomu je při dlouhém stisku doprogramováno rozsvěcení na adrese 14/1/5:9 a 14/1/5:0 pro stmívání. Rozšířený aktor se pro tuto funkci hodí naprosto dokonale.

rozsireny senzor eib config 2

Na tomto obrázku vidíte konfiguraci v EIB tlačítka v ETS.

eib konfigurace tlacitka v ets

Zde vidíte konfiguraci EIB rozšířeného aktoru v Loxone konfiguračním softwaru. Důležité je zadání správných EIB skupinových adres. Pokud je zaškrtnuta volba Neposílat odpověď, nezašle Miniserver žádné potvrzení.

rozsireny senzor eib

EIB textový senzor

Pomocí textového senzoru lze přijímat texty, které jsou na sběrnici. Ty je pak možné zobrazovat ve vizualizaci.
V poli „Dotaz na stav“ lze nastavit cyklický interval dotazování se na stav. Tuto možnost využívejte pouze v situacích, které to nezbytně potřebují – zbytečně byste tak zatěžovali sběrnici.

eib textovy senzor

EIB aktor

EIB aktor

V záložce „Periférie Miniserveru“ naleznete EIB aktor, rozšířený aktor a textový aktor. Klikem na příslušnou volbu přidáte do stromové struktury KNX/EIB požadovaný aktor.

eib aktor

Abstraktně řečeno můžete pomocí „EIB aktoru“ zaslat EIB skupinovou adresu na sběrnici.

V následujícím příkladu se budeme věnovat ovládání žaluzií s Loxone vizualizací a EIB aktory pro jízdu nahoru a dolů.

Pro ovládání přes vizualizaci je třeba použít volbu nahoru dolů (viz. obrázek), aby bylo ovládání přes vizualizaci srozumitelné.

eib aktor

Screenshot z  Loxone konfiguračního softwaru.

eib aktor zaluzie blok

Screenshot konfigurace z ETS.

eib aktor

Na tomto screenshotu vidíte nastavení EIB aktoru pro dlouhý stisk. Dávejte prosím pozor na správné nastavení skupinových adres a EIS typu – v tomto případě EIS7. Pro konfiguraci krátkého pojezdu postupujte podobně.

dlouhy-stisk

EIB rozšířený aktor

Prostřednictvím rozšířeného aktoru můžete zasílat nadefinované skupinové adresy a hodnoty.
To je vynikající například při použití s EIB scénou. Pokud chcete mít na hodnotě 22 například scénu „Jídlo“ a adrese 14/1/3, vyplníte políčko EIB adresa hodnotou 14/1/3:22. Lze zasílat i procenta (jako na obrázku).

rozsireny aktor eib

EIB textový aktor

Pomocí textového aktoru lze na sběrnici zasílat texty. Dejte si prosím pozor na správné zadání skupinové adresy ve vlastnostech.

textovy aktor eib