Internorm Větrání

Tento blok slouží k ovládání ventilačního systému Internorm I-tec. Lze do něj zahrnout vlhkost, hodnotu CO2 a také vnitřní a venkovní teplotu.

Při použití detektoru pohybu/přítomnosti lze definovat různé rychlosti ventilace v závislosti na přítomnosti.

Pro podporu teploty musí být ventilátor přiřazen k pokojovému regulátoru jako zdroj. Rovněž je požadována systémová proměnná venkovní teplota.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hi Humidity indoor Vlhkost v interiéru % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 v interiéru ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Používá se pro podporu regulace teploty v kombinaci s inteligentním regulátorem místnosti a pro ochranu proti mrazu.
Pokud tento vstup není připojen, používá se systémová proměnná "Venkovní teplota". Pokud tato proměnná není k dispozici, není k dispozici podpora pro regulaci teploty a protimrazovou ochranu.
°
Dwc Door/window contact 1 = otevřeno, 0 = zavřeno - 0/1
P Presence Přítomnost - 0/1
Off Off 1 = ovládání zastaveno a nastaveno na uzamčení - 0/1
Sm Sleep mode Digitální vstup - režim spánku: Vypne ventilaci na dobu nastavenou v parametru (Smt). Poté blok opět spustí ventilaci. - 0/1
B Boost Ukončí ovládání a nastaví výstup na 100 procent. - 0/1
Ex Exhaust air Zastaví regulaci a aktivuje odsávání vzduchu na 100 %.
VAROVÁNÍ: Tento vstup lze použít pouze v případě, že je aktivována vlastnost bloku "Povolený režim odtahu/přívodu".
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Status Analogový výstup - Hodnota udává, který parametr řídí ventilaci. Tento výstup má pouze informativní charakter.
0: Základní větrání, 1: Zvýšená vlhkost, 2: Regulace teploty, 3: Špatná kvalita vzduchu (CO2), 4: Ruční zastavení, 5: Otevření okna, 6: Ruční zvýšení, 7: Uživatelské rozhraní ručního ovládání, 8: Ruční odtah vzduchu, 9: Režim spánku, 10: Ochrana proti mrazu.
0...10
Fc Filter change Digitální výstup výměny filtru: Udává, zda je nutné vyměnit filtr. 0/1
Error Error Analogový chybový výstup: Udává, zda nedošlo k chybě: 0 = Žádná chyb, 1 = Offline, 2 = Zavřené klapky, 100-115 = Chybové kódy Internormu.
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Hmax Maximum humidity Blok se pokusí udržet (Hi) pod nastavenou hodnotou. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok se pokusí udržet (CO2) pod nastavenou hodnotou. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Začíná se sestupnou hranou vstupu (P). Prodlouží přítomnost o zadanou dobu. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Začíná se sestupnou hranou vstupu (Sm). Udržuje zařízení vypnuté po zadanou dobu. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost vypnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost vypnuta. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost zapnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost zapnutá. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 20
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Cena energie Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj -
Povolen režim odtahu/přívodu Udává, zda může větrací jednotka vytvářet v místnosti podtlak. Pokud je aktivní, bude funkční blok vybaven jedním vstupem navíc, kterým bude možné spustit režim odtahu. POZOR: Pokud se v oblasti ventilátoru nachází krby závislé na přívodu vzduchu, může docházet kvůli podtlaku k úniku kouřových splodin do místnosti! -
Směr větrání (bez výměníku tepla) Pokud je u Internorm větrání vypnutý výměník tepla, je třeba definovat směr větrání. Pokud je výměník zapnutý, nepřevládá žádný směr větrání, protože přívod i odtah vzduchu funguje simultárně. -
Přiřazený ventilátor Ventilátor, který je spojený s blokem. Zařízení, která mohou být přiřazena:
Internorm I-Tec větrání
-
Chyba zařízení

Pokud dojde k zavření více větracích klapek, je nutné je znovu otevřít, aby bylo možné pokračovat v provozu. Pokud Vaše zařízení hlásí, že je ve stavu Offline, překontrolujte napájení a bezdrátový signál. Další informace naleznte zde.


Interval údržby / výměna filtru

Filtry ventilátorů musí být vyměňovány nebo čištěny v pravidelných intervalech údržby. Když je okno otevřené, jsou vidět dva kryty filtrů pro přívod a odvod vzduchu. Kryt filtru lze otevřít buď nehtem, nebo pomocí plochého šroubováku. Na rám je třeba vyvinout určitý tlak. Podrobnější informace o údržbě najdete zde.

Po dokončení údržby filtrů podržte současně tlačítka + a - na ovládacím panelu Internorm po dobu alespoň 5 sekund, abyste potvrdili údržbu a resetovali varování.


Zámraza

Internorm větrání má vlastní program zámrazy. Převládají-li uvnitř větrání nízké teploty, přepne se zařízení do režimu samo. Manuální ovládání není v této chvílu možné. Při venkovních teplotách pod -20°C se bude větrání ve stavu systému hlásit jako nedostupné. Je ale také možné, že se zařízení do zámrazy přepne dříve. Vše záleží na místě a stylu instalace. Detailní informace naleznete na hier im Kapitel "Frostschutzregelung".