Internorm Větrání

Tento blok se používá k ovládání ventilace Internorm I-tec. Lze zahrnout vlhkost vzduchu, hodnotu CO2 i pokojovou a venkovní teplotu.

Při použití detektoru pohybu/přítomnosti lze definovat různé rychlosti ventilace v závislosti na přítomnosti.

Pro podporu teploty musí být ventilátor přiřazen k pokojovému regulátoru jako zdroj. Rovněž je požadována systémová proměnná venkovní teplota.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hi Analogový vstup vnitřní vlhkosti: Pokud je překročen parametr (Hmax), bude větrání zintenzivněno. Pokud není tento vstup obsazen, nebude při regulaci použit. % 0...100
CO2 Analogový vstup vnitřní kvality vzduchu: Pokud hodnota CO2 překročí parametr (CO2max), bude větrání zintenzivněno. Pokud není senzor připojen, nebude zohledněno v regulaci. ppm 0...∞
Ts Analogový vstup venkovní teploty: Indikuje teplotu přítoku vzduchu. Používá se pro podporu teploty.
Pokud na tento vstup není nic připojeno, bude automaticky použita systémová proměnná "Venkovní teplota". Pokud není ani ta k dispozici, bude funkce deaktivována.
°
Iw Digitální vstup okenního kontaktu (Zap.: otevřeno, Vyp.: zavřeno). Pokud dojde k otevření okna, větrání se vypne. - -
Mv Digitální vstup pro připojení pohybového senzoru. Čas doběhu je možné změnit pomocí parametru (TH). - -
St Digitální vstup STOP: Dokud je aktivní, větrání je vypnuté. - -
Sl Digitální vstup režimu spánku: Impulzem na vstupu vypne větrání po dobu parametru (TSI). Nakonec začne znovu větrat. - -
Tb Digitální vstup TURBO: Ukončí regulaci a nastaví otáčky výstup na 100 procent. - -
Ex Digitální vstup odtahu: Ukončí regulaci a vyfukuje zněčištěný vzduch ven na 100 procent.
POZOR: Tento vstup je možné použít pouze v případě, pokud je ve vlastnostech aktivována možnost "Povolit režim odtahu/přívodu". Tento vstup je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
- -
RtD Obnovit šablonu bloku Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty podle šablony bloku. Možné pouze při použití šablony bloku! - -
Výstupy

Zkratka Popis Jednotky Rozsah hodnot
AQs Analogový výstup aktuálního stavu: Udává, proč je větrání aktivní. Tento výstup je pouze informativní.
0: Základní větrání, 1: Zvýšená vlhkost, 2: Podpora teploty, 3: Špatná kvalita vzduchu (CO2), 4: Manuálně zastaveno, 5: Otevřené okno, 6: Manuální Turbo, 7: Manuálně App, 8: Manuálně odtah, 9: Režim spánku, 10: Zámraza
- 0...10
Qft Digitální výstup výměny filtru: Udává, zda je nutné vyměnit filtr. - -
Qe Analogový chybový výstup: Udává, zda nedošlo k chybě: 0 = Žádná chyb, 1 = Offline, 2 = Zavřené klapky, 100-115 = Chybové kódy Internormu. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Hmax Maximální vlhkost vzduchu Maximální hranice vlhkosti vzduchu: Blok zkouší vhodnou logikou udržet vnitřní vlhkost pod touto hodnotou. % 0...100 60
CO2max Maximální hodnota kvality vzduchu Maximální hranice znečištění vzduchu: Blok zkouší vhodnou logikou udržet vnitřní znečištění pod touto hodnotou. ppm 0...∞ 1000
TH Délka doběhu po zaznamenání pohybu Doba doběhu, který se spustí po sestupné hraně zaznamenání pohybu. Prodlouží přítomnost o zadaný čas. s 0...∞ 900
TSl Délka doběhu režimu spánku Doběh, který se spustí se sestupnou hranou na vstupu. Bude držet v určeném režimu po určitý čas. s 0...∞ 7200
Vi Intenzitvní větrání v nepřítomnosti Intezita větrání při nepřítomnosti: Při překročení (Hmax) nebo (CO2max) bude větráno touto intenzitou. V teplotním režimu bude tato hodnota použita jako maximum. % 0...100 100
V Základní větrání v nepřítomnosti Základní intenzita větrání při nepřítomnost: V automatickém režimu a nepřítomnosti bude větrat s touto intenzitou. V teplotním režimu bude tato hodnota použita jako minimum. % 0...100 10
VPi Intenzivní větrání v přítomnosti Intenzita větrání při přítomnosti: Při překročení (Hmax) nebo (CO2) přes (CO2max) bude větráno touto intenzitou. V teplotním režimu bude tato hodnota použita jako maximum. % 0...100 60
VP Základní větrání v přítomnosti Základní větrání, pokud jsou přítomny osoby: V automatickém režimu ventilátor fouká na tuto úroveň, když je detekován pohyb/přítomnost. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimum. % 0...100 20
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Cena energie Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj -
Povolen režim odtahu/přívodu Udává, zda může větrací jednotka vytvářet v místnosti podtlak. Pokud je aktivní, bude funkční blok vybaven jedním vstupem navíc, kterým bude možné spustit režim odtahu. POZOR: Pokud se v oblasti ventilátoru nachází krby závislé na přívodu vzduchu, může docházet kvůli podtlaku k úniku kouřových splodin do místnosti! -
Směr větrání (bez výměníku tepla) Pokud je u Internorm větrání vypnutý výměník tepla, je třeba definovat směr větrání. Pokud je výměník zapnutý, nepřevládá žádný směr větrání, protože přívod i odtah vzduchu funguje simultárně. -
Přiřazený ventilátor Ventilátor, který je spojený s blokem. Zařízení, která mohou být přiřazena:
Internorm I-Tec větrání
-
Chyba zařízení

Pokud dojde k zavření více větracích klapek, je nutné je znovu otevřít, aby bylo možné pokračovat v provozu. Pokud Vaše zařízení hlásí, že je ve stavu Offline, překontrolujte napájení a bezdrátový signál. Další informace naleznte zde.


Interval údržby / výměna filtru

V pravidelných intervalech je nutné měnit fitlry, popřípadě provádět čištění. Při otevřeném okně jsou vidět oba kryty filtru (přívod i odvod). Kryt je možné otevřít nehtem nebo opatrně plochým šroubovákem. Je nutné přitom vyvinout trochu síly. Přesně pokyny k údržbě naleznete v dokumentaci.


Zámraza

Internorm větrání má vlastní program zámrazy. Převládají-li uvnitř větrání nízké teploty, přepne se zařízení do režimu samo. Manuální ovládání není v této chvílu možné. Při venkovních teplotách pod -20°C se bude větrání ve stavu systému hlásit jako nedostupné. Je ale také možné, že se zařízení do zámrazy přepne dříve. Vše záleží na místě a stylu instalace. Detailní informace naleznete na hier im Kapitel "Frostschutzregelung".