Integrace Loxone s Hotres

Use Casesvg>
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout podrobné informace, týkající se integrace mezi systémem automatizace budov Loxone a rezervačním systémem Hotres. Účelem této integrace je zajistit efektivní a bezproblémové zpracování rezervačního systému Hotres pomocí funkcí systému Loxone. Tímto způsobem může být docíleno zlepšení správy nemovitostí a služeb v odvětví pohostinství.

 

Rozsah integrace:

Na straně partnera Loxone

1. Vytvoření uživatelské skupiny (například Apartmán_1) s právy přístupu pomocí NFC klávesnice.

Správa uživatelů Loxone, vytváření skupin. Integrace Loxone s Hotres

 

2. Získání „uuid“ uživatelské skupiny

Formát URL: login:password@IPAddress/jdev/sps/getgrouplist

Příklad:

admin:[email protected]/504F94A0931E/jdev/sps/getgrouplist

Poznámka: Nahraďte „login,“ „password“ a „IPAddress“ skutečnými přihlašovacími údaji a IP adresou. Uživatel (v tomto případě „admin“), který získává data, musí mít minimálně práva pro webovou aplikaci a správu uživatelů.

Prosím, berte na vědomí, že uvedený příklad URL by měl být vložen do webového prohlížeče s vašimi vlastními přihlašovacími údaji a IP adresou. 

Zpětná vazba API s kódy UUID. Integrace Loxone s Hotres.

Dostaneme výsledek, ze kterého potřebujeme obsah pole „uuid“.

Kód by měl být zkopírován bez „“. 

V tomto případě je „uuid“ uživatelské skupiny „Apartament_1“ 1b53c396-0319-1ba0-ffff7c7e181999be.

 

3. Poskytnutí investorovi nezbytné informace pro integraci s Hotres

Pro úspěšnou integraci s Hotres budete muset investorovi poskytnout následující informace:

 • Serverová URL adresa: dns.loxonecloud.com/{sériové číslo Miniserveru}, pokud používáte Remote Connect, nebo IP adresa s portem, pokud máte statickou adresu a nastavené port forwarding
 • uuid“ uživatelské skupiny „Apartament_1“, který je 1b53c396-0319-1ba0-ffff7c7e181999be 
 • Přihlašovací údaje (login a heslo). Uživatel, který tyto údaje použije, musí mít minimálně práva pro webovou aplikaci a správu uživatelů, aby později mohl upravovat přístupové kódy 

S těmito informacemi bude investor schopen provést integrační proces s Hotres. 

 

Na straně investora

1. Doplnění informací v Hotres

 • Umístíte všechna poskytnutá integrační data do cesty Konfigurace -> Integrace a poté v rozbalovacím seznamu pod vybraným pokojem zvolíte model „Loxone“ pro zámky
  Zobrazení na ovládacím panelu Hotres, výběr platformy.Integrace Loxone s Hotres.

 

 • dns.loxonecloud.com/{sériové číslo Miniserveru} by mělo být použito, v případě že používáte Remote Connect
 • Pokud máte statickou IP adresu a nastavené port forwarding, použijte IP adresu společně s portem Pohled na panel hotres, zadání adresy Miniserveru
 • „uuid“ uživatelské skupiny Zobrazení panelu, zadání UUID skupiny
 • Přihlašovací jméno a heslo Zobrazení panelu hotres, zadávání přístupových údajů

 

Průběh integrace  

 • Kódy zámků Loxone jsou generovány dva dny před datem příjezdu 
 • Platnost kódů je definována ve následujícím formátu:
  OD: Datum příjezdu – Čas přihlášení
  DO: Datum odjezdu – Čas odhlášení  
 • Pokud dojde ke změně rezervace, platnost kódu se změní podle této změny
 • Pokud dojde ke zrušení rezervace, uživatel bude zablokován, dokud nebude vytvořen nový kód (například pro novou rezervaci)
 • Kódy jsou generovány pouze pro rezervace s „Potvrzeným“ stavem.
 • Kódy jsou odesílány na e-mailovou adresu a telefonní číslo hosta. Pokud je rezervace vytvořena ručně, ujistěte se, že tyto pole jsou vyplněny
 • Pokud není kód generován (například kvůli offline stavu ovladače nebo problému s internetovým připojením), bude odesláno upozornění na e-mailovou adresu majetku. V takovém případě je nejlepší vytvořit kód ručně z uživatelského panelu Loxone

 

Chyba generování klíče zámku