Extension

Extension obsahuje: 8x bezpotenciálový výstup, 12x digitální vstup, 4x analogový vstup 0-10V a 4x analogový výstup 0-10V.

Digitální vstupy je možné použít i jako čítače frekvence. To umožňuje vyčítat impulzy např. z S0 čítačů (elektroměr, vodoměr, ...).

Analogové vstupy lze přepnout na digitální.

Datový list Extension

Obsah


Zprovoznění

Extension je vyvinut pro instalaci ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na reléové výstupy můžete připojit koncové spotřebiče. Níže se můžete nechat inspirovat možnými příklady.

Mnoho elektrických spotřebičů emituje na při svém startu vysoké náběhové proudy (např. LED žárovky, zdroje, ...). V takových případech doporučujeme instalaci stykače, pomocného relé nebo jiné ochrany relé před zničením.

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů

Zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

Připojení senzorů s otevřeným kolektorem

Zapojení 230V pohybového senzoru na digitální vstup

Zapojení analogového teplotního senzoru 0-10V

Zapojení analogové hlavice 0-10V


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital -
Vstup 2 Digital -
Vstup 3 Digital -
Vstup 4 Digital -
Vstup 5 Digital -
Vstup 6 Digital -
Vstup 7 Digital -
Vstup 8 Digital -
Vstup 9 Digital -
Vstup 10 Digital -
Vstup 11 Digital -
Vstup 12 Digital -
Napětí 1 -
Napětí 2 -
Napětí 3 -
Napětí 4 -
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital -
Aktor (Relé) 2 Digital -
Aktor (Relé) 3 Digital -
Aktor (Relé) 4 Digital -
Aktor (Relé) 5 Digital -
Aktor (Relé) 6 Digital -
Aktor (Relé) 7 Digital -
Aktor (Relé) 8 Digital -
Napětí 1 -
Napětí 2 -
Napětí 3 -
Napětí 4 -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Extension Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Extension

Datový list relé