Extension

Extension obsahuje: 8x bezpotenciálový výstup, 12x digitální vstup, 4x analogový vstup 0-10V a 4x analogový výstup 0-10V.

Digitální vstupy je možné použít i jako čítače frekvence. To umožňuje vyčítat impulzy např. z S0 čítačů (elektroměr, vodoměr, ...).

Analogové vstupy lze přepnout na digitální.

Datasheet Extension

Obsah


Zprovoznění

Extension je vyvinut pro instalaci ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na reléové výstupy můžete připojit koncové spotřebiče. Níže se můžete nechat inspirovat možnými příklady.

Mnoho elektrických spotřebičů emituje na při svém startu vysoké náběhové proudy (např. LED žárovky, zdroje, ...). V takových případech doporučujeme instalaci stykače, pomocného relé nebo jiné ochrany relé před zničením.

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů

Zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

Připojení senzorů s otevřeným kolektorem

Zapojení 230V pohybového senzoru na digitální vstup

Zapojení analogového teplotního senzoru 0-10V

Zapojení analogové hlavice 0-10V


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Vstup 9 Digital 0/1
Vstup 10 Digital 0/1
Vstup 11 Digital 0/1
Vstup 12 Digital 0/1
Napětí 1 -
Napětí 2 -
Napětí 3 -
Napětí 4 -
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital 0/1
Aktor (Relé) 2 Digital 0/1
Aktor (Relé) 3 Digital 0/1
Aktor (Relé) 4 Digital 0/1
Aktor (Relé) 5 Digital 0/1
Aktor (Relé) 6 Digital 0/1
Aktor (Relé) 7 Digital 0/1
Aktor (Relé) 8 Digital 0/1
Napětí 1 -
Napětí 2 -
Napětí 3 -
Napětí 4 -
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Extension

Datasheet relé

Teploty tepelného vypnutí