Energetický monitor

Energetický Monitor usnadňuje shromažďování údajů o výrobě, například o fotovoltaickém systému.
Energetický Monitor lze použít k záznamu výrobních dat střídače. Data lze zpracovávat pomocí objektových vstupů v kombinaci s elektroměrem.
Kromě toho může blok v uživatelském rozhraní vizualizovat údaje o výrobě, finančních úsporách a úložišti baterií.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ptot Production total Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kWh 0...∞
Ppwr Production power Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kW
Gi Grid energy import kWh 0...∞
Gpwr Grid power kW
Ge Grid energy export kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Kladná hodnota: Dochází k vybíjení zásobníku energie
Záporná hodnota: Nabíjí se zásobník energie.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kW
SoC Energy storage state of charge Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. % 0...100
Err Error -
R Reset Nastaví všechny výstupy na 0. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ppwr Production power kW
Pd Production today kWh 0...∞
Pm Production this month kWh 0...∞
Py Production this year kWh 0...∞
Ptot Production total kWh 0...∞
Cpwr Consumption power kW
Cd Consumption today kWh 0...∞
Cm Consumption this month kWh 0...∞
Cy Consumption this year kWh 0...∞
Ctot Consumption total kWh 0...∞
Ed Export today kWh 0...∞
Em Export this month kWh 0...∞
Ey Export this year kWh 0...∞
Etot Export total kWh 0...∞
Yd Yield today Měna
Ym Yield this month Měna
Yy Yield this year Měna
Ytot Yield total Měna
Sci Status code inverter -
Eci Error code inverter -
Gpwr Grid power kW
Spwr Energy storage power Kladná hodnota: Úložiště energie se nabíjí.
Záporná hodnota: Úložiště energie se vybíjí.
kW
SoC Energy storage state of charge % 0...100
Itot Import total Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. kWh 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. - -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Pre kWh price export Měna 0,2
Pri kWh price import Měna 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh 0...∞ 0,21
Abs Absolute value Zacházení se vstupy (Gi) a (Ge):
0 = Každá nová hodnota se přičítá postupně k celkové hodnotě.
1 = Hodnota se použije absolutní a rovná se hodnotě měřidla.
- 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Zdroj dat Zdroj dat (typ generátoru), např. Fronius, Kostal

Data jsou cyklicky dotazována každou minutu.
Pokud jsou jako Zdroj dat zvoleny Vstupy bloku, blok se aktualizuje při každé změně těchto vstupů.
- -
Kapacita zásobníku Kapacita zásobníku v kW 0
Podporované střídače

Přímo ve funkčním bloku přes Ethernet (TCP/IP):
Fronius Primo, Symo

Fronius GEN24 Plus jsou podporovány od firmwaru 1.14.1.
To vyžaduje aktivaci rozhraní Solar API na střídači.

Kostal Piko měniče podporující protokol RS485 přes TCP (Port 81)

Prostřednictvím šablona (Modbus TCP/RTU, RS485, RS232):
Kostal Plenticore šablona pro Modbus TCP (port 1502)
Solar Edge
SMA
Další šablony jsou k dispozici na Loxone Library.

Podívejte se také na naši dokumentaci k Integrování fotovoltaických systémů.


Zdroj dat

Jako zdroj dat můžete vybrat různé způsoby komunikace:

- vstupy bloku: Zpracování dat ze vstupů bloku (ve spojení s čítačem)

- Fronius: čtení dat ze síťového střídače

- Kostal: čtení dat ze síťového střídače


Komunikace přes libovolné senzory

Jako zdroj dat vyberte ve vlastnostech "Vstupy bloku". Připojení jednotlivých senzorů je dále vidět na screenshotu.


Komunikace se střídačem

Aby bylo možné data ze střídače přijímat, je nutné v okně vlastností zvolit jako zdroj dat "Fronius", popř. "Kostal" a také správně vyplnit IP adresu zařízení se sériovým číslem. Data budou přenášena cyklicky každou minutu.


Číslo zařízení

Fronius:

Číslo zařízení naleznete ve webovém rozhraní Froniusu pod položkou nastavení -> Střídač jako číslo systému. Dodatečně lze vše zasílat na záznamové zařízení přes funkci "GetActiveDeviceinfo".

URL: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Číslo zařízení je identické s RS485 adresou. Naleznete jej ve webovém rozhraní Kostal na hlavní stránce nastavení.


Výpočet

Pokud je výroba vyšší než spotřeba, vypočítá se výnos ze součtu vyvezené energie krát vývozní sazba a spotřeby krát dovozní sazba. Spotřeba se vypočítá jako: Vyrobená energie + dovezená energie - dodaná energie. Pokud je spotřeba vyšší než výroba, vypočítá se výnos ze součtu dovezené energie krát dovozní sazba.

Měnu je možné nastavit ve vlastnostech dokumentu.


Kabeláž

Další informace o správné kabeláži naleznete zde