Kabeláž a programování FVE

Pokud chcete realizovat chytrý energetický management prostřednictvím Loxone, je několik cest, jak toho můžete dosáhnout. Na této stránce naleznete několik tipů, jak v Loxone naprogramovat energetický management fotovoltaické elektrárny (FVE). Z těchto tipů můžete vycházet ve svých projektech nebo vymyslet zcela vlastní logiku ovládání.

 

VARIANTY

 

 • Vstup: IR elektroměr Air

  • Obecná FVE
   • FVE za elektroměrem (žádná komunikace s měničem)
   • FVE za elektroměrem (komunikace s měničem)
   • FVE za elektroměrem a s bateriovým úložištěm (komunikace s měničem)
   • FVE před elektroměrem
  • FVE Fronius nebo Kostal
   • FVE za elektroměrem
   • FVE Fronius za elektroměrem s Fronius bateriovým úložištěm
   • FVE před elektroměrem

 

VSTUP: MODBUS ELEKTROMĚR

OBECNÁ FVE

FVE ZA ELEKTROMĚREM (ŽÁDNÁ KOMUNIKACE S MĚNIČEM)

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitá obecná (nespecifikovaná) FVE.

Kabeláž

Programování

V této variantě není možný energetický monitoring. Elektroměr není schopen rozeznat, kolik vyprodukované energie je ihned spotřebováno. Z tohoto důvodu nelze tato varianta doporučit. U této varianty je možné sledovat pouze výsledný stav na elektroměru.

FVE ZA ELEKTROMĚREM (KOMUNIKACE S MĚNIČEM)

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitá obecná (nespecifikovaná) FVE.

Kabeláž

Programování

Zdroj dat v bloku „Energetický monitor“ musí být nastaven na „Vstupy bloku“. V tomto příkladu probíhá komunikace měniče (střídače) přes RS485. Toto je normální příklad použití.

FVE ZA ELEKTROMĚREM A S BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM (KOMUNIKACE S MĚNIČEM)

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitá obecná (nespecifikovaná) FVE s bateriovým úložištěm.

Kabeláž

Programování

Zdroj dat v bloku „Energetický monitor“ musí být nastaven na „Vstupy bloku“. V tomto příkladu probíhá komunikace měniče (střídače) a bateriového úložiště přes RS485. Toto je normální příklad použití.

FVE PŘED ELEKTROMĚREM

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitá obecná (nespecifikovaná) FVE.

Kabeláž

Programování

V tomto případě je nutné navázat komunikaci s měničem, aby bylo možné vyčítat data. Pokud to možné není, je dobré předělat kabeláž tak, aby byl elektroměr před FVE. V tomto případě komunikujeme s měničem přes RS485.

Tento způsob není možné doporučit, protože může docházet k nesrovnalostem kvůli různým časům dotazování. Stavy elektroměrů u různých zařízení musí být upraveny zvláštní logikou. Dotazovacý cykly Modbus elektroměrů musí být shodné s dotazovacími cykly měniče.

Programování

 

FVE FRONIUS NEBO KOSTAL

FVE ZA ELEKTROMĚREM

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitý Fronius.

Kabeláž

Programování

Zdroj dat v bloku „Energetický monitor“ musí být nastaven na „Fronius“ (v případě Kostalu na „Kostal“). Dále je nutné, aby toto zařízení mělo v bloku správně nastavenou IP adresu. Toto je normální příklad použití.

FVE FRONIUS ZA ELEKTROMĚREM S FRONIUS BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitý Fronius s bateriovým úložištěm.

Kabeláž

Programování

Zdroj dat v bloku „Energetický monitor“ musí být nastaven na „Fronius“ (v případě Kostalu na „Kostal“). Dále je nutné, aby toto zařízení mělo v bloku správně nastavenou IP adresu. Bateriové úložiště komunikuje přímo s Froniusem. Toto je normální příklad použití.

FVE PŘED ELEKTROMĚREM

Jako elektroměr je použit Loxone Modbus Elektroměr a jako FVE je použitý Fronius.

Kabeláž

Zdroj dat v bloku „Energetický monitor“ musí být nastaven na „Fronius“ (v případě Kostalu na „Kostal“). Dále je nutné, aby toto zařízení mělo v bloku správně nastavenou IP adresu.

Tento způsob není možné doporučit, protože může docházet k nesrovnalostem kvůli různým časům dotazování. Stavy elektroměrů u různých zařízení musí být upraveny zvláštní logikou. Dotazovacý cykly Modbus elektroměrů by měl být nastaven na 60s a data z měniče by se měla aktualizovat také po 60 sekundách.