Dimmer Extension

Dimmer Extension disponuje 4 stmívatelnými výstupy (230V).

Může pracovat s úhlem vypnutí nebo zapnutí a je tím vhodný pro stmívání odporové, kapacitní a induktivní zátěže svítidel k tomu určených.

Kromě toho je k dispozici i 8 digitálních vstupů 24V.

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V

Obsah


Zprovoznění

Dimmer Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na výstupy připojte světelné zdroje (viz horní příklad).

V případě vysoké zátěže nebo několika stmívačů je užitečné vícefázové rozdělení zátěže, jak je znázorněno v příkladu připojení. V opačném případě může být také provedeno jednofázové napájení.

Zajistěte také dostatečný přívod vzduchu a odvodu tepla - hlavně u větších zátěží.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů


Nastavení typu stmívání, zátěž 230V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Používejte pouze žárovky označené jako stmívatelné!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž (AQ1) Max. zátěž (AQ2/3/4) Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 200VA 105VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 400VA** 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
Použité předřadníky, LED Drivery/ovladače, elektronické transformátory atd. musí být stmívatelné!
V případě pochybností může výrobce osvětlovacího prostředku poskytnout informace o zátěžové charakteristice (ať už indukční nebo kapacitní) a doporučené metodě stmívání.

Nastavení typu stmívání, zátěž 120V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Používejte pouze žárovky označené jako stmívatelné!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž na výstup Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 100VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
Použité předřadníky, LED Drivery/ovladače, elektronické transformátory atd. musí být stmívatelné!
V případě pochybností může výrobce osvětlovacího prostředku poskytnout informace o zátěžové charakteristice (ať už indukční nebo kapacitní) a doporučené metodě stmívání.

Poznámky k svítidlům

Žárovky

Ze všech světelných zdrojů je nejsnadnější stmívat žárovky. Halogenové žárovky lze také kategorizovat jako žárovky a jsou alternativou, pokud je požadována nejvyšší kvalita světla a lze akceptovat vyšší spotřebu energie.

V zásadě lze žárovky vždy stmívat, i když nejsou označeny jako stmívatelné. Pokud však jde o nízkonapěťové halogenové žárovky, musí být předřazený transformátor stmívatelný.

LED žárovky

V zásadě lze pomocí Dimmer Extensionu stmívat všechny vysokonapěťové LED žárovky pro síťové napětí, které jsou označené jako stmívatelné.
LED žárovky se však často chovají odlišně v úrovni jasu, dosažitelné minimální úrovni stmívání a nežádaného blikání při stmívání. U LED žárovek mohou také existovat rozdíly v jednotlivých šaržích.

Proto je vhodné používat pro žárovky značkové výrobky, které zaručují stálou kvalitu a dlouhodobou dostupnost.

Pokud je to možné, před zakoupením většího množství konkrétního LED osvětlení zkontrolujte, zda jsou různé LED osvětlovací zdroje stmívatelné.


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Dimmer Extension Digital 0/1
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V