Dimmer Extension

Dimmer Extension disponuje 4 stmívatelnými výstupy (230V).

Může pracovat s úhlem vypnutí nebo zapnutí a je tím vhodný pro stmívání odporové, kapacitní a induktivní zátěže svítidel k tomu určených.

Kromě toho je k dispozici i 8 digitálních vstupů 24V.

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V

Obsah


Zprovoznění

Dimmer Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na výstupy připojte světelné zdroje (viz horní příklad).

V případě vysoké zátěže nebo několika stmívačů je užitečné vícefázové rozdělení zátěže, jak je znázorněno v příkladu připojení. V opačném případě může být také provedeno jednofázové napájení.

Zajistěte také dostatečný přívod vzduchu a odvodu tepla - hlavně u větších zátěží.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů


Nastavení typu stmívání, zátěž 230V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Používejte pouze žárovky označené jako stmívatelné!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž (AQ1) Max. zátěž (AQ2/3/4) Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 200VA 105VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 400VA** 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
Použité předřadníky, LED Drivery/ovladače, elektronické transformátory atd. musí být stmívatelné!
V případě pochybností může výrobce osvětlovacího prostředku poskytnout informace o zátěžové charakteristice (ať už indukční nebo kapacitní) a doporučené metodě stmívání.

Nastavení typu stmívání, zátěž 120V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Používejte pouze žárovky označené jako stmívatelné!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž na výstup Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 100VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
Použité předřadníky, LED Drivery/ovladače, elektronické transformátory atd. musí být stmívatelné!
V případě pochybností může výrobce osvětlovacího prostředku poskytnout informace o zátěžové charakteristice (ať už indukční nebo kapacitní) a doporučené metodě stmívání.

Poznámky k svítidlům

Žárovky

Ze všech světelných zdrojů je nejsnadnější stmívat žárovky. Halogenové žárovky lze také kategorizovat jako žárovky a jsou alternativou, pokud je požadována nejvyšší kvalita světla a lze akceptovat vyšší spotřebu energie.

V zásadě lze žárovky vždy stmívat, i když nejsou označeny jako stmívatelné. Pokud však jde o nízkonapěťové halogenové žárovky, musí být předřazený transformátor stmívatelný.

LED žárovky

V zásadě lze pomocí Dimmer Extensionu stmívat všechny vysokonapěťové LED žárovky pro síťové napětí, které jsou označené jako stmívatelné.
LED žárovky se však často chovají odlišně v úrovni jasu, dosažitelné minimální úrovni stmívání a nežádaného blikání při stmívání. U LED žárovek mohou také existovat rozdíly v jednotlivých šaržích.

Proto je vhodné používat pro žárovky značkové výrobky, které zaručují stálou kvalitu a dlouhodobou dostupnost.

Pokud je to možné, před zakoupením většího množství konkrétního LED osvětlení zkontrolujte, zda jsou různé LED osvětlovací zdroje stmívatelné.

LED diody blikají nebo svítí, když jsou vypnuté

Výstupy Dimmer Extensionu jsou vybaveny kondenzátory pro potlačení rušení. Díky tomu je na výstupech měřitelné napětí, i když jsou výstupy vypnuté, zejména bez zátěže. Napětí zmizí i při nízké zátěži, protože zde není k dispozici prakticky žádný výkon.

Některé úsporné LED žárovky jsou však natolik citlivé, že mohou způsobit občasné blikání nebo mírné svícení. V takovém případě použijte jiné žárovky nebo vyšší počet žárovek na kanál, případně je vypněte pomocí dalšího reléového kontaktu.


Řízení otáček motorů

Dimmer Extension lze také použít pro regulaci otáček motorů pomocí stmívání náběžné hrany.
Pro tuto funkci jsou však vhodné pouze některé motory.

Tento postup použijte pouze tehdy, pokud máte zkušenosti s řízením otáček motorů pomocí ořezáváním fází a pokud je známo, že použitý typ motoru lze řídit pomocí ořezáváním fází náběžné hrany a že nedochází k nebezpečným napěťovým špičkám.

Pokud motor není vhodný, může dojít k poškození motoru i Dimmer Extensionu!
Na takové poškození se nevztahuje záruka.


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Dimmer Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Systémová teplota Poskytuje teplotu vnitřního zařízení.
Jedná se často o teplotu procesoru nebo jiného místa v zařízení.
°
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Typ aktoru Použijte zařízení se standardním(i) nebo smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy stmívání a lze je použít pouze s ovládáním osvětlení.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Přístroj montujte pouze na vodorovnou lištu DIN, aby byl zajištěn odvod tepla konvekcí.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V

Teploty tepelného vypnutí