Dimmer Extension

Dimmer Extension disponuje 4 stmívatelnými výstupy (230V).

Může pracovat s úhlemvypnutínebozapnutí a je tím vhodný pro stmívání odporové, kapacitní a induktivní zátěže svítidel k tomu určených.

Kromě toho je k dispozici i 8 digitální vstupů 24V.

Datový list Dimmer Extension 230V

Datový list Dimmer Extension 120V

Obsah


Zprovoznění

Dimmer Extension byl vyvinut pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na výstupy připojte světelné zdroje (viz horní příklad).

V případě vysoké zátěže nebo několika stmívačů je užitečné vícefázové rozdělení zátěže, jak je znázorněno v příkladu připojení. V opačném případě může být také provedeno jednofázové napájení.

Zajistěte také dostatečný přívod vzduchu a odvodu tepla - hlavně u větších zátěží.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Příklady

Připojení tlačítek a spotřebičů


Nastavení typu stmívání, zátěž 230V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž (AQ1) Max. zátěž (AQ2/3/4) Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 400W 210W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 200VA* 105VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 200VA 105VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 400VA** 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
V případě pochybností by měl poskytnout informace o charakteristice zátěže (induktivní nebo kapacitní) výrobce a doporučit vhodný typ stmívání. Používejte pouze světelné zdroje, které jsou určeny ke stmívání.

Nastavení typu stmívání, zátěž 120V

Dodržujte doporučený typ stmívání a limity zatížení!
Svítidlo Typ stmívání Max. zátěž na výstup Min. zátěž
Žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Vysokonapěťové Halogenové žárovky Fázové řízení (Sestupná hrana) 200W -
Nízkonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
LED osvětlení s předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Zářivka s elektronickým předřadníkem Fázové řízení (Sestupná hrana) 100VA* -
Vysokonapěťové LED (Retrofit, LED žárovky) Úhel vypnutí nebo úhel zapnutí (ojedinělé) 100VA 50VA pro fázové řízení (náběžná hrana)/indukční
Nízkonapěťové halogenové žárovky s konvenčním transformátorem Fázové řízení (Náběžná hrana) 200VA** 50VA
*Pro dimenzování je rozhodující součet jmenovité zátěže předřadníků, LED driverů nebo transformátorů, nikoli jmenovité zatížení skutečných svítidel.
**Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s lampami!
V případě pochybností by měl poskytnout informace o charakteristice zátěže (induktivní nebo kapacitní) výrobce a doporučit vhodný typ stmívání. Používejte pouze světelné zdroje, které jsou určeny ke stmívání.

Poznámky k osvětlovacím tělesům

Žárovky

Ze všech světelných zdrojů je nejsnadnější ztlumit žárovky. Halogenové žárovky jsou také žárovky a jsou alternativou, pokud je požadována nejvyšší kvalita světla a lze akceptovat vyšší spotřebu energie.

V zásadě lze žárovky vždy stmívat, i když nejsou označeny jako stmívatelné. Pokud však jde o nízkonapěťové halogenové žárovky, musí být předřazený transformátor stmívatelný.

LED žárovky

V zásadě lze všechny vysokonapěťové LED žárovky označené jako stmívatelné pro síťové napětí stmívat pomocí Dimmer Extensionu.BR$$ LED žárovky se však často chovají odlišně, pokud jde o jas, dosažitelnou minimální úroveň stmívání a nežádaného blikání při stmívání. U LED žárovek mohou také existovat rozdíly v stupních.

Proto je vhodné používat pro žárovky značkové výrobky, které zaručují stálou kvalitu a dlouhodobou výdrž.

Pokud je to možné, před zakoupením většího množství konkrétního LED osvětlení zkontrolujte, zda jsou různé LED osvětlovací zdroje stmívatelné.


Senzory

Krátký popis Jednotky
Vstup 1 Digital
Vstup 2 Digital
Vstup 3 Digital
Vstup 4 Digital
Vstup 5 Digital
Vstup 6 Digital
Vstup 7 Digital
Vstup 8 Digital
Aktory

Krátký popis Rozsah hodnot
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Smart aktor
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Dimmer Extension Digital -
Systémová teplota °
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Typ aktoru Používat zařízení se standardními aktory nebo Smart aktory(em)
Smart aktory podporují dynamické časy nabíhání a fungují pouze s blokem Ovládání osvětlení V2.
-
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Dimmer Extension 230V

Datový list Dimmer Extension 120V