DI Extension

DI Extension rozšiřuje systém o 20 digitálních vstupů.

Vstupy je možné použít i jako frekvenční čítače a vyčítat tak např. impulzy z S0 měřáků (elektro, plyn, voda, ...) nebo senzoru rychlosti větru.

Datasheet DI Extension

Obsah


Zprovoznění

DI Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na digitální vstup je možné napojit např. tlačítko. Při použití vstupu jako frekvenčního čítače je pak možné vyčítat impulzy ze senzoru rychlosti větru nebo S0 měřáku (elektroměr, vodoměr, ...).

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Příklady

Připojení senzoru s otevřeným kolektorem

Zapojení 230V pohybového senzoru na digitální vstup


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Vstup 5 Digital 0/1
Vstup 6 Digital 0/1
Vstup 7 Digital 0/1
Vstup 8 Digital 0/1
Vstup 9 Digital 0/1
Vstup 10 Digital 0/1
Vstup 11 Digital 0/1
Vstup 12 Digital 0/1
Vstup 13 Digital 0/1
Vstup 14 Digital 0/1
Vstup 15 Digital 0/1
Vstup 16 Digital 0/1
Vstup 17 Digital 0/1
Vstup 18 Digital 0/1
Vstup 19 Digital 0/1
Vstup 20 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status DI Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet DI Extension