DI Extension

DI Extension rozšiřuje systém o 20 digitálních vstupů.

Vstupy je možné použít i jako frekvenční čítače a vyčítat tak např. impulzy z S0 měřáků (elektro, plyn, voda, ...) nebo senzoru rychlosti větru.

Datový list DI Extension

Obsah


Zprovoznění

DI Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na digitální vstup je možné napojit např. tlačítko. Při použití vstupu jako frekvenčního čítače je pak možné vyčítat impulzy ze senzoru rychlosti větru nebo S0 měřáku (elektroměr, vodoměr, ...).

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Příklady

Připojení senzoru s otevřeným kolektorem

Zapojení 230V pohybového senzoru na digitální vstup


Senzory

Krátký popis Jednotky
Vstup 1 Digital
Vstup 2 Digital
Vstup 3 Digital
Vstup 4 Digital
Vstup 5 Digital
Vstup 6 Digital
Vstup 7 Digital
Vstup 8 Digital
Vstup 9 Digital
Vstup 10 Digital
Vstup 11 Digital
Vstup 12 Digital
Vstup 13 Digital
Vstup 14 Digital
Vstup 15 Digital
Vstup 16 Digital
Vstup 17 Digital
Vstup 18 Digital
Vstup 19 Digital
Vstup 20 Digital
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status DI Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list DI Extension