Cloudové služby nejsou k dispozici

Cloudové služby rozšiřují možnosti Miniserveru a zvyšují Váš komfort. Můžete použít předpovědi počasí pro své logiky, nastavit externí přístup k vašemu Miniserveru nebo využít telefonní hovory, abyste byli upozorněni v případě nouze. Pokud Miniserver nemůže službu Cloud používat nebo ji nebude možné v budoucnu používat, budete upozorněni ve zprávě o stavu systému.

Možné opravy:

  • Všechny služby Cloud vyžadují přímé internetové připojení k načítání nebo odesílání dat. Zkontrolujte síťové připojení a síťovou konfiguraci Miniserveru. Další informace naleznete zde.
  • Všechny Cloudové služby vyžadují registraci Miniserverů, které mají být použity. V případě, že už je váš Miniserver zaregistrován, můžete se přihlásit do uživatelského účtu na domovské stránce Loxone. Vybrané cloudové služby (Cloud Mailers, Cloud DNS, Push Notifications) se aktivují automaticky.
  • U placených služeb (Weather, Caller) musí být navíc k registraci zakoupeno předplatné v eshopu. Licenční klíč pro aktivaci služby naleznete na faktuře, kterou obdržíte po objednání. Předplatné je spojeno se sériovým číslem Miniserveru.
  • Pokud vyprší platba za online službu, je možné zakoupit a zaregistrovat nový odběr – doba příslušné služby se automaticky prodlouží.
  • V případě výměny Miniserveru může být služba převedena na nový Miniserver. Starší i nové Miniservery musí být registrovány ve vašem uživatelském účtu. Poté můžete příslušnou službu Miniserveru převést tlačítkem „Upravit“. Od tohoto okamžiku již starý Miniserver tuto službu nemůže používat.