Chybný čas Miniserveru

Aby Miniserver mohl správně plnit své úkoly, musí být čas Miniserveru co nejpřesnější. Čas je pravidelně kontrolován automaticky NTP (Network Time Protocol) a v případě potřeby se upravuje.

Pokud Miniserver zjistí časovou odchylku, zobrazí se zpráva o stavu systému.

Možné následky časové odchylky

  • Automatické stínění nefunguje správně (stíní moc brzy, nebo naopak moc pozdě)
  • Časové moduly (budík, časovač, …) nefungují korektně
  • Logiky s časovými funkcemi nefungují korektně (západ slunce, denní světlo)

Možná řešení

  • Chcete-li zkontrolovat čas přes NTP, musí mít Miniserver internetové připojení. Proto nejprve zkontrolujte síťové připojení a síťovou konfiguraci Miniserveru. Další informace naleznete zde.
  • Pokud není Miniserver připojen k internetu, lze čas nastavit ručně pomocí konfiguračního dialogu softwaru Loxone Config („Nastavit Miniserver“).
  • Pokud jste připojeni Miniserveru prostřednictvím vizualizace (Loxone App, webové rozhraní), synchronizuje se čas mezi Miniserverem a přístrojem. Pokud je odchylka příliš velká, je možné nastavit Miniserver tak, aby odpovídal době, kdy je přístroj v provozu.
  • Alternativně lze použít jiný časový server. nastavení provedete v Loxone Config v dialogovém okně „Miniserver nastavit“ nebo přes administrátorské rozhraní.