AI Extension Gen. 1

AI Extension Gen. 1 má 4 analogové vstupy 0-10V. Ty lze použít také jako digitální vstupy.

Datasheet AI Extension Gen. 1

Obsah


Zprovoznění

AI Extension je navržen pro instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení a Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem.

Na analogové vstupy je možné připojit zařízení, které vydávají signál 0-10V. Např. se může jednat o senzor teploty. Vstup je možné také přepnout na digitální a používat je jako digitální vstupy do 24VDC.

Při použití více napájecích zdrojů je nutné zajistit spojení GND svorek.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Připojování analogových vstupů

0-10V vysílač se 2 výstupy, společné napájení:$

0-10V vysílač se 2 výstupy, samostatné napájení:


Další informace

Připojení senzorů s otevřeným kolektorem


Senzory

Krátký popis Rozsah hodnot
Napětí 1
Napětí 2
Napětí 3
Napětí 4
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status AI Extension Gen. 1 Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet AI Extension Gen. 1