Kabeláž

Jak správně zapojit kabeláž

Následující pokyny jsou určené pro elektrikáře, kteří nesou zodpovědnost za profesionální a správné zapojení řešení domácí automatizace od Loxone.

Loxone Musterkoffer

Všeobecné informace

Pokud narazíte při instalaci na nějaké potíže a nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Naši operátoři Vám jsou k dispozici.

Zapojení jednotek

Doporučujeme, abyste zapojení elektroinstalace nechali
na profesionálovi nebo kontaktovali vyškolenou osobu.


Při zapojování nesmí být Loxone komponenty pod napětím.

Hladký průběh instalace

Následující tipy a užitečné rady Vám zajistí hladký průběh instalace:

 • Naše řešení ovládání je napájeno 24 V síťovým zdrojem. V jednom řešení je možné provozovat 30 Loxone Extension na 1 Loxone Miniserver.
 • Aby bylo možné používat naše zařízení k ovládání, měly by být všechny kabely zapojeny do našeho zařízení v rozvodné skříni.
 • Pro snazší instalaci doporučujeme použít kabel CAT 7
 • Jestliže použijete vícenásobné zapojení do hvězdy, pak povolená maximální délka mezi nimi na Loxone sběrnici je 500m.
 • Sběrnice musí být u posledního zařízení zakončena 120 Ohm odporem.
 • Pokud je zapojen pouze Miniserver bez Extensionů, sběrnice pak nemusí být zakončena odporem.
 • Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s právními předpisy země.
 • Kroucený kabel (např. Cat 7)
 • Pro tlačítka s teplotním senzorem nebo jiné analogové senzory, či jiná přenášená data se používá FTP CAT 7.
 • Silová část rozvodů je dimenzovaná (průřez) dle zátěže.

 

Z bezpečnostních důvodů je vhodné použít zapojení typu SELV (Safety Extra Low Voltage) pro napájení zařízení Loxone.
Není tedy doporučeno připojovat jakoukoliv živou část obvodu na ochranný vodič, či zem.
U mnoha zařízení, však nelze zabránit, aby GND a Loxone 24V SELV napájení nebylo propojeno se zemí externího zařízení.


Typicky může toto propojení nastat u zařízení, jako jsou např. patch panely, počítače, směrovače, projektory, apod.


V takových případech je potřeba zabránit tomu, aby případný proud (při poruše, nebo vyrovnávací proud) procházel přes Miniserver, nebo ostatní Loxone jednotky na napájecí zdroj 24V.
Pokud dojde k výše uvedenému propojení (s ochranným vodičem, či zemí), nejedná se o instalaci typu SELV, ale PELV.

Plánování rozvaděče

Na obrázku níže můžete vidět strukturu hlavního a podružného rozvaděče. V každém rozvaděči jsou samostatné napájecí zdroje pro Loxone komponenty. Doporučujeme dodatečné zdroje pro senzory a LED osvětlení kvůli zvýšení spolehlivosti systému. Všechny zdroje musejí mít propojené svorky GND ( doporučujeme průřez 2,5mm2 )

Pro přehledné zapojení rozvaděče doporučujeme použít svorkovnici pro všechny vstupy a výstupy rozvaděče. Udržíte tak pořádek v kabeláži i když se změní zapojení některého vstupu v elektroinstalaci.

Pro možnost změny zapojení v samotném rozvaděči a jeho celkovou přehlednost doporučujeme používat kabelové žlaby mezi DIN lištami a po stranách rozvaděče. Mezi Loxone komponentem a žlabem by měla být mezera alespoň 3cm pro snadnější zapojení.

Pro zapojení sběrnice Loxone Link doporučujeme kroucenou dvoulinku, nejlépe stíněnou CAT7.

 

Plánujte dostatečně velký rozvaděč - nikdy nevíte, co přinese budoucnost!

Tlačítko

S Loxone můžete přepínat jakékoliv konvenční tlačítko a přiřadit mu inteligentní funkci a zároveň ušetřit mnoho peněz. Na trhu existuje velký výběr výrobců tlačítek pro různé použití.

Pro více tlačítko můžete použít bezpotenciální tlačítko.
Zde naleznete malý přehled kompatibilních tlačítek >

Loxone tlačítkový standard

Zapojení pro CAT7 kabel

Připojení Miniserveru k elektrické síti

 1. Zapojte napájecí AC adaptér do Vašeho Loxone Miniserveru
 2. Do elektrické sítě zapojte až po dokončení celé instalace

Připojení Miniserveru s více zdroji

Příklad: Schéma zapojení pro Loxone Miniserver a Extension s více napájecími zdroji.


Všechny napájecí zdroje musí mít propojeny GND (zem). V opačném případě může dojít k problému rozdílu potenciálu.

Připojení jednoho/více Extension k Miniserveru

 1. Připojte zdroj napájení z Vašeho Miniserveru do Loxone Extension
 2. Spojte Loxone link na Miniserveru s Loxone link na Loxone Extension
 3. Ujistěte se, že je Loxone link posledního Loxone extension zapojen do 120 Ohm terminátoru!
  Poznámka: Pokud není připojen žádný Extesnion, neukončujte sběrnici odporem.

PŘIPOJENÍ JEDNOHO/VÍCE EXTENSION NA MINISERVER GO

Spojte Loxone Link Miniserveru a Extensionu. Ujistěte se, že jste na poslední Extension připojili 120 Ohmový odpor! Pozor: Pokud nemáte připojený žádný Extension, nesmí být Loxone Link zakončen odporem!

 

 

GND Miniserveru Go a připojených Extensionů musí být spojeny (kvůli stejnému potenciálu)!

Schéma zapojení tlačítka a spínaného spotřebiče

Ukázkové zapojení konvenčního tlačítka a spínaného spotřebiče:


Můžete připojit jak klasické tlačítek, stejně jako tzv. PLC tlačítko na mini serveru. Na Miniserver klasického tlačítka připojit i tzv. PLC tlačítko.
Více informací si můžete přečíst v našem blogu >

Zapojení tlačítek a žaluzie

Příklad zapojení žaluziového motoru a tlačítek pro jízdu nahoru a dolů.

Zapojení světla na Dimmer

Příklad zapojení světla na Loxone Dimmer.

Připojení více RGBW-Dimmerů

Příklad zobrazení pro zapojení více RGBW Dimmerů s DMX a Miniserverem.

Zapojení LED spotu RGBW na RGBW 24V Dimmer Air/DMX

Dbejte na fakt, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmeru Air/DMX je možné připojit maximálně 8 RGBW Spotů.

Pozor: Při současném použití barevných kanálů (RGB) a teplé bílé (WW) se budou barevné kanály proporcionálně stmívat. Příklad: Pokud je WW kanál využit na 30%. bude síla světla vycházející z RGB kanálů 70%.

Připojení LED spotů WW na RGBW 24V Dimmer Air/DMX

Dbejte faktu, že na jeden kanál RGBW 24V Dimmer, je možné připojit maximálně 8 WW spotů.

Zapojení teplotního senzoru 0-10V

Výstup teplotního senzoru se přivádí na analogový vstup Miniserveru nebo Extensionu.

 • 1: + 24V
 • B/2: GND
 • C/3: 0-10V
Zapojení teplotního senzoru

Zapojení analogové hlavice (0-10V)

Analogová elektrotermická hlavice se zapojuje na analogový výstup (0-10V) Miniserveru a nebo Loxone Extension. Dále je nutné zajistit +24V a -24V. Toto napájení je možné využít rovnou z napájení Miniserveru.

Zapojení digitální hlavice (I/O)

Digitální hlavice 230V, kterou máme v nabídce, se zapojuje na digitální výstup Miniserveru a nebo Loxone Extension.

Správné zapojení a nastavení senzoru přítomnosti 24V

Senzor přítomnosti (Číslo výrobku: 200039) může být připojen přímo na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu. Kromě toho, senzor přítomnosti poskytuje jas o hodnotě 5-2000 lux, které mohou být vyhodnoceny z analogových vstupů.

Správné zapojení můžete vidět na přiloženém schématu zapojení.

Schéma zapojení senzoru přítomnosti s Miniserverem

Zapojení pohybového senzoru 230V na digitální vstup

Zapojení kontaktů pro pohybový senzor 230V. Kontakty jsou připojeny pomocí našeho spojovacího relé na vstup A1. Kontakt spojovacího relé A2 je připojeno k nulovému vodič.

Na kontaktu relé 11 bude připojeno +24 V DC. Spínací kontakt s číslem 14 je připojen na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu.

Jakmile se senzor pohybu sepne (pohyb), poté začně přes spojovací relé proudit 24 V DC a díky tomu Miniserver rozpozná změnu na digitálním vstupu.

Schéma zapojení - pohybový senzor 230V

Zapojení spojovacího relé pro vyšší zatížení

Relé Miniserveru nebo Extensionu přepíná 230V na vstupu A1 u spojovacího relé. Kontakt A2 je připojen k nulovému vodiči. Spotřebič je nyní možné zapnout přes kontakty 11/14 u spojovacího relé.

Zapojení spojovací relé

Příklad zapojení stejnosměrného motoru pro přepólování

Například pro změnu směru rolety nebo žaluzie s DC motorem.

Připojení senzoru s výstupem s otevřeným kolektorem (open drain)

Senzor lze připojit na digitální vstup. Nezbytné je použití Pull-up rezistoru mezi digitálním vstupem a zdrojem 24V jako na obrázku.

Nezapomeňte, že takto zapojený senzor pracuje s opačnou logikou. Pokud je senzor sepnutý, bude vstup ukazovat log0. Pokud bude senzor rozepnutý, bude vstup ukazovat log1.

Signál z digitálního vstupu můžete invertovat v LoxoneConfigu pomocí negace nebo bloku "NOT".

Připojení LED pásku na Multi Extension Air

Připojení 24V - dodatečné napájení pro LED

Pro LED doporučujeme použít samostatné napájení. Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 50W na kanál při 24V DC).

Připojení 24V - stejné napájení pro Extension a LED

Pro LED můžete použít stejný zdroj jako pro Extension. Nicméně, napájecí zdroj musí být navržen pro vyšší výkon. Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A  (≙ 50W na kanál při 50V DC).

Připojení 12V - dodatečný zdroj pro LED

Pro připojení můžete také použít 12V DC PWM výstupy. Nicméně, maximální výkon na kanál je v tomto případě 25W.  Připojení se provádí, jak je znázorněno na obrázku níže. Vezměte prosím na vědomí, že maximální proud na kanál je 2.1 A (≙ 25W na kanál při 12V DC).

Zapojení ultrazvukového senzoru

Ultrazvukový senzor bude napájen 24V DC přes hnědý kabel. Modrý kabel je připojen k zemi. Černý kabel je připojen k výstupu analogové hodnoty 0-10V.

Nastavení meze:

Při učení spodní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A1.
Úspěšné nastavení je indikováno rychlým blikáním oranžové LED.

Při učení horní meze se po dobu 2 sekund přidrží tlačítko A2.
Zde také platí, že po úspěšném nastavení začne rychle blikat oranžová LED.

Meze je možné nastavit přes bílý drát (učící vstup senzoru).
Při učení spodní meze je bílý drát připojen na GND a pro učení horní meze je připojen na 24V.

1-Wire Senzory

Čtečka elektronického klíče

Teplotní senzor